คอร์ดเพลง มีแต่ใจจะเอาอะไรไปสู้เขา COPTER (คอปเตอร์)

  
Text   
คอร์ดเพลง มีแต่ใจจะเอาอะไรไปสู้เขา ศิลปิน COPTER (คอปเตอร์) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Gmaj7 D Em Dm7 G Am C Bm คอร์ดง่ายๆ สำหรับกีตาร์ Capo #1

Capo #1
INTRO | Gmaj7 | D/F# | Em | Dm7 G |
INTRO | C | Bm | Am | D |

Gmaj7 
  รู้ว่าเธอคงไม่มี
D/F# 
วันจะมองที่ฉัน
Em 
  รู้หัวใจของเธอก็
Dm7 
คงจะมีแต่เ
G 
ขา
C 
  รู้ตัวดีจะนานเท่าไ
Bm 
หร่คนที่เธอรักก็ไม่ใช่
Am 
เรา
 
  (ความจ
D 
ริงเธอรักเขา)

Gmaj7 
  รู้ฉันเป็นแค่คนคน
D/F# 
นึงต้องจำเอาไว้
Em 
  รักเท่าไหร่ก็ไม่ใช่
Dm7 
คนที่เธอใฝ่
G 
ฝัน
C 
  เพราะความจริงต้องยอมเข้
Bm 
าใจ
 
  เธอเลือกให้เขาเป็นคนสำ
Am 
คัญ 
 
โอ..โ
D 
ฮ..

 
ก็มีแต่ใ
Gmaj7 
จจะเอาอะไรไป
D/F# 
สู้เขา
 
ก็มีแต่
Em 
ใจที่เธอไม่เอาเลยต้องเ
Dm7 
หงา
G 
เธอมองเ
C 
ขา 
 
คนเดียว
Bm 
ทุกวัน
 
ไม่มี
Am 
ฉันในสายตาเ
D 
ธอ

 
ก็มีแต่
Gmaj7 
ใจจะเอาอะไรไป
D/F# 
สู้เขา
 
ก็มีแต่
Em 
ใจที่เธอไม่เอาเลยต้องเ
Dm7 
หงา
G 
เธอรักเ
C 
ขา 
 
คนเดียว
Bm 
ทั้งใจ
 
ฉันคง
Am 
สู้กับเขาไม่ไ
D 
หว 
 
คนในใจของเ
G 
ธอ..

Gmaj7 
  รู้ว่าใจทั้งใจของ
D/F# 
เธอคงมีให้เขา
Em 
  รู้ว่าเราคงดีไม่
Dm7 
พอให้เธอสน
G 
ใจ 
 
แค่..
 
  
C 
รู้ว่าอาจจะมีน้ำตา 
 
เพราะ
Bm 
ถึงยังไงเธอคงต้องลา
 
  (เธอเ
Am 
ลือกเขาอยู่แล้วเธอไม่
D 
มา)

 
ก็มีแต่ใ
Gmaj7 
จจะเอาอะไรไป
D/F# 
สู้เขา
 
ก็มีแต่
Em 
ใจที่เธอไม่เอาเลยต้องเ
Dm7 
หงา
G 
เธอมองเ
C 
ขา 
 
คนเดียว
Bm 
ทุกวัน
 
ไม่มี
Am 
ฉันในสายตาเ
D 
ธอ

 
ก็มีแต่
Gmaj7 
ใจจะเอาอะไรไป
D/F# 
สู้เขา
 
ก็มีแต่
Em 
ใจที่เธอไม่เอาเลยต้องเ
Dm7 
หงา
G 
เธอรักเ
C 
ขา 
 
คนเดียว
Bm 
ทั้งใจ
 
ฉันคง
Am 
สู้กับเขาไม่ไ
D 
หว 
 
คนในใจของเธอ..

INSTRU | Gmaj7 | D/F# | Em | Dm7 G | C | Bm |

 
ฉัน
Am 
คงสู้กับเขาไม่ไ
D 
หว 
 
คนในใจของ
Gmaj7 
เธอ..


รู้ว่าเธอคงไม่มีวันจะมองที่ฉัน
รู้หัวใจของเธอก็คงจะมีแต่เขา
รู้ตัวดีจะนานเท่าไหร่คนที่เธอรักก็ไม่ใช่เรา
(ความจริงเธอรักเขา)

รู้ฉันเป็นแค่คนคนนึงต้องจำเอาไว้
รักเท่าไหร่ก็ไม่ใช่คนที่เธอใฝ่ฝัน
เพราะความจริงต้องยอมเข้าใจ
เธอเลือกให้เขาเป็นคนสำคัญ โอโฮ..

ก็มีแต่ใจจะเอาอะไรไปสู้เขา
ก็มีแต่ใจที่เธอไม่เอาเลยต้องเหงา
เธอมองเขา คนเดียวทุกวัน
ไม่มีฉันในสายตาเธอ
ก็มีแต่ใจจะเอาอะไรไปสู้เขา
ก็มีแต่ใจที่เธอไม่เอาเลยต้องเหงา
เธอรักเขา คนเดียวทั้งใจ
ฉันคงสู้กับเขาไม่ไหว คนในใจของเธอ

รู้ว่าใจทั้งใจของเธอคงมีให้เขา
รู้ว่าเราคงดีไม่พอให้เธอสนใจ
รู้ว่าอาจจะมีน้ำตา เพราะถึงยังไงเธอคงต้องลา
(เธอเลือกเขาอยู่แล้วเธอไม่มา)

ก็มีแต่ใจจะเอาอะไรไปสู้เขา
ก็มีแต่ใจที่เธอไม่เอาเลยต้องเหงา
เธอมองเขา คนเดียวทุกวัน
ไม่มีฉันในสายตาเธอ
ก็มีแต่ใจจะเอาอะไรไปสู้เขา
ก็มีแต่ใจที่เธอไม่เอาเลยต้องเหงา
เธอรักเขา คนเดียวทั้งใจ
ฉันคงสู้กับเขาไม่ไหว คนในใจของเธอ

( ดนตรี )

ฉันคงสู้กับเขาไม่ไหว คนในใจของเธอ

มิวสิควิดีโอคอร์ดเพลง มีแต่ใจจะเอาอะไรไปสู้เขา

เพลง : มีแต่ใจจะเอาอะไรไปสู้เขา (คอร์ด)
ศิลปิน : COPTER (คอปเตอร์)
เนื้อร้อง/ทำนอง : COPTER
เรียบเรียง : COPTER
IG : CopterSmurf
คอร์ดเพลง มีแต่ใจจะเอาอะไรไปสู้เขา COPTER
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend