คอร์ดเพลง โลกซึมเศร้า The Gentlemans

  
Text   
คอร์ดเพลง โลกซึมเศร้า ศิลปิน The Gentlemans คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm C D Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | C | Bm | Am | D |

G 
ลืมตาขึ้นมา
 
กับห้องที่มีแต่ค
C 
วามว่างเปล่า
 
ยังคง
G 
ใช้ชีวิตลำพัง
 
กับภาพทรงจำที่
C 
ยังเหลืออยู่

 
พยายามจะ
Em 
ลบภาพเธอไปจาก
D 
หัวใจ
 
แต่สุดท้
C 
ายก็วนมา
G 
ที่เดิม
 
มันติดที่
Em 
ฉันยังคงจำได้
D 
ฝังใจ
 
ต่อให้
C 
ลบแค่ไหนก็ยังไม่จางห
D 
าย

 
เมื่อไหร่จะ
G 
ลืม..ลืมมันสักที
 
เมื่อไหร่จะยอม
Em 
รับความจริงในวันนี้
 
ไม่มีเธออยู่แ
C 
ล้วไม่มีอีก
Bm 
แล้ว
 
อ้อม
Am 
กอดและรอยจูบในวัน
D 
นั้น

 
เมื่อไหร่จะยอม
G 
รับความจริงสักที
 
เมื่อไหร่จะเข้า
Em 
ใจว่าเธอทิ้งกันไปแล้ว
 
เขาคงเริ่มต้นใ
C 
หม่ 
 
แต่ฉันยังค
Bm 
งจมอยู่
 
ยัง
Am 
ติดอยู่กับเรื่องราวในวันว
D 
าน
 
เมื่อไหร่จะลบมันได้สัก..ที
 

INSTRU | G | G | F | F |
INSTRU | Em | D/F# | C | D |

 
อยากจะ
Bm 
ลืม 
 
ลืมมันสักเท่
C 
าไหร่
 
ยิ่งอยากจะ
Em 
หนีมันไปให้ไ
D 
กล
 
ยิ่งตอกและ
C 
ย้ำให้เข้าใจ 
 
สุด
F 
ท้ายความทรงจำ
 
ส่วน
Am 
ลึกภายในใจ 
 
ไม่เคย.
D 
..หาย

 
เมื่อไหร่จะยอม
G 
รับความจริงสักที
 
เมื่อไหร่จะเข้า
Em 
ใจว่าเธอทิ้งกันไปแล้ว
 
เขาคงเริ่มต้นใ
C 
หม่ 
 
แต่ฉันยังค
Bm 
งจมอยู่
 
ยัง
Am 
ติดอยู่กับเรื่องราวในวันว
D 
าน
 
เมื่อไหร่จะลบมันได้
Em 
สัก..
D/F# 
ที

 
(เมื่อไหร่จะลบมันได้
C 
สัก..
D 
ที)

OUTRO | Em | D/F# | C | D | G |


ลืมตาขึ้นมา
กับห้องที่มีแต่ความว่างเปล่า
ยังคงใช้ชีวิตลำพัง
กับภาพทรงจำที่ยังเหลืออยู่

พยายามจะลบภาพเธอไปจากหัวใจ
แต่สุดท้ายก็วนมาที่เดิม
มันติดที่ฉันยังคงจำได้ฝังใจ
ต่อให้ลบแค่ไหนก็ยังไม่จางหาย

เมื่อไหร่จะลืม..ลืมมันสักที
เมื่อไหร่จะยอมรับความจริงในวันนี้
ไม่มีเธออยู่แล้วไม่มีอีกแล้ว
อ้อมกอดและรอยจูบในวันนั้น

เมื่อไหร่จะยอมรับความจริงสักที
เมื่อไหร่จะเข้าใจว่าเธอทิ้งกันไปแล้ว
เขาคงเริ่มต้นใหม่ แต่ฉันยังจมอยู่
ยังติดอยู่กับเรื่องราวในวันวาน
เมื่อไหร่จะลบมันได้สัก..ที

( ดนตรี )

อยากจะลืม ลืมมันสักเท่าไหร่
ยิ่งอยากจะหนีมันไปให้ไกล
ยิ่งตอกและย้ำให้เข้าใจ
สุดท้ายความทรงจำ
ส่วนลึกภายในใจ ไม่เคย..หาย

เมื่อไหร่จะลืม..ลืมมันสักที
เมื่อไหร่จะเข้าใจว่าเธอทิ้งกันไปแล้ว
เขาคงเริ่มต้นใหม่ แต่ฉันยังจมอยู่
ยังติดอยู่กับเรื่องราวในวันวาน
เมื่อไหร่จะลบมันได้สัก..ที

มิวสิควิดีโอ โลกซึมเศร้า The Gentlemans

เพลง : โลกซึมเศร้า (คอร์ด)
ศิลปิน : The Gentlemans
Lyric – Melody – Arrangement
ประดุจพร ขำกล่อม, ดนัย ไชยามาศ
คชรัตน์ จันทร์โสม,นครินทร์ แสงคำ,อภิวัฒน์ ยอดพรหม
คอร์ดเพลง โลกซึมเศร้า The Gentlemans
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend