คอร์ดเพลง 11 นาฬิกา COPTER

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | A E/G# | F#m Em |
INTRO | D | C#m | Bm | E |

 
ยัง
A 
จำวันนั้น
E/G# 
ขึ้นใจ
 
วันที่
F#m 
เธอบอกลาฉัน
Em 
ไป
 
ตัวหนัง
D 
สือที่เธอพิมพ์
C#m 
ทิ้งเอาไว้
Bm 
ฉันยังจำได้
E 
ดี

 
ผ่าน
A 
มาก็นานหล
E/G# 
ายปี
 
แต่ทำใ
F#m 
จไม่ได้สั
Em 
กที
 
ยังแอบ
D 
นึกถึงวันที่
C#m 
เราเคยมี
Bm 
เคยมีกันและ
E 
กัน

 
คนอย่าง
D 
ฉัน 
 
ไม่มีไม่ดีไม่เ
C#m 
พียบพร้อม
 
เมื่อ
F#m 
เธอจะไปฉัน
Bm 
คงต้องยอม 
 
 
B7 
 
แต่เธอรู้ไห
D 
มลึกๆ 
 
ข้างใ
E 

 
ใจยังมีแต่เ
A 
ธอมีแต่เธอผู้เ
E/G# 
ดียว
 
ไม่มีใครมา
F#m 
แทนไม่มีใครข้องเ
Em 
กี่ยว
 
เธอยังเป็นที่
D 
รัก เป็นที่รัก ยังคง
C#m 
รัก ยังคงรัก
 
แต่
Bm 
เธอ 
 
แค่เพียงคนเ
E 
ดียว

 
ใจมันยังเรียกร้
A 
องยังคงมองหา
E/G# 
เธอ
 
แต่มองไปทางไ
F#m 
หนก็คงไม่ได้เ
Em 
จอ
 
ทำได้เพียงแค่
D 
ฝัน 
 
ได้แค่นั้น
 
ได้แต่
C#m 
เพ้อ 
 
นอนละเมอถึง
Bm 
เธอ
 
ใจยัง
E 
คิดถึงเธอไม่
A 
ลืม.. 
 
 
D 
 
E 

 
ตัว
A 
ฉันไม่ได้เลิศ
E/G# 
เลอ
 
เธอคน
F#m 
นี้ไม่ควรพบเ
Em 
จอ
 
แต่ทุกค
D 
รั้งก็ยังหวน
C#m 
คิดถึงเธอ
Bm 
แม้ไม่ควรคิดเ
E 
ลย

 
แต่ไม่มีเ
A 
ธอแล้วมันไม่ดี
 
ไม่อยากจะ
E/G# 
ร้องไห้อยู่อย่างนี้
 
ฟังเพลงอะ
F#m 
ไรก็อินทุกที
 
เหมือนมีเธออ
Em 
ยู่ในเมโลดี้
 
ใครต่อใค
D 
รก็ไม่ดีเท่าเธอ
 
นัมเบอร์
C#m 
วันนั้นยังเป็นเธอเสมอ
 
ต่อจาก
Bm 
นี้เราคงไม่ได้เจอ
 
แต่ว่า
E 
ฉันก็จะรักเหมือนเดิม

 
คนอย่าง
D 
ฉัน 
 
ไม่มีไม่ดีไม่เ
C#m 
พียบพร้อม
 
เมื่อ
F#m 
เธอจะไปฉัน
Bm 
คงต้องยอม 
 
 
B7 
 
แต่เธอรู้ไห
D 
มลึกๆ 
 
ข้าง
E 
ใน

 
ใจยังมีแต่เ
A 
ธอมีแต่เธอผู้เ
E/G# 
ดียว
 
ไม่มีใครมา
F#m 
แทนไม่มีใครข้องเ
Em 
กี่ยว
 
เธอยังเป็นที่
D 
รัก เป็นที่รัก ยังคง
C#m 
รัก ยังคงรัก
 
แต่
Bm 
เธอ 
 
แค่เพียงคนเ
E 
ดียว

 
ใจมันยังเรียกร้
A 
องยังคงมองหา
E/G# 
เธอ
 
แต่มองไปทางไ
F#m 
หนก็คงไม่ได้เ
Em 
จอ
 
ทำได้เพียงแค่
D 
ฝัน 
 
ได้แค่นั้น
 
ได้แต่
C#m 
เพ้อ 
 
นอนละเมอถึง
Bm 
เธอ
 
ใจยัง
E 
คิดถึงเธอไม่ลืม..

INSTRU | A E/G# | F#m Em |
INSTRU | D C#m | Bm E | E |

 
ใจยังมีแต่เ
A 
ธอมีแต่เธอผู้เ
E/G# 
ดียว
 
ไม่มีใครมา
F#m 
แทนไม่มีใครข้องเ
Em 
กี่ยว
 
เธอยังเป็นที่
D 
รัก เป็นที่รัก ยังคง
C#m 
รัก ยังคงรัก
 
แต่
Bm 
เธอ..

 
ใจมันยังเรียกร้
A 
องยังคงมองหา
E/G# 
เธอ
 
แต่มองไปทางไ
F#m 
หนก็คงไม่ได้เ
Em 
จอ
 
ทำได้เพียงแค่
D 
ฝัน 
 
ได้แค่นั้น
 
ได้แต่
C#m 
เพ้อ 
 
นอนละเมอถึง
Bm 
เธอ
 
ใจยัง
E 
คิดถึงเธอไม่ลืม..

 
ใจยังมีแต่เ
A 
ธอมีแต่เธอผู้เ
E/G# 
ดียว
 
ไม่มีใครมา
F#m 
แทนไม่มีใครข้องเ
Em 
กี่ยว
 
เธอยังเป็นที่
D 
รัก เป็นที่รัก ยังคง
C#m 
รัก ยังคงรัก
 
แต่
Bm 
เธอ 
 
แค่เพียงคนเ
E 
ดียว

 
ใจมันยังเรียกร้
A 
องยังคงมองหา
E/G# 
เธอ
 
แต่มองไปทางไ
F#m 
หนก็คงไม่ได้เ
Em 
จอ
 
ทำได้เพียงแค่
D 
ฝัน 
 
ได้แค่นั้น
 
ได้แต่
C#m 
เพ้อ 
 
นอนละเมอถึง
Bm 
เธอ
 
ใจยัง
E 
คิดถึงเธอไม่
A 
ลืม..


ยังจำวันนั้นขึ้นใจ วันที่เธอบอกลาฉันไป
ตัวหนังสือที่เธอพิมพ์ทิ้งเอาไว้ ฉันยังจำได้ดี
ผ่านมาก็นานหลายปี แต่ทำใจไม่ได้สักที
ยังแอบนึกถึงวันที่เราเคยมี เคยมีกันและกัน

คนอย่างฉัน ไม่มีไม่ดีไม่เพียบพร้อม
เมื่อเธอจะไปฉันคงต้องยอม
แต่เธอรู้ไหมลึกๆข้างใน

ใจยังมีแต่เธอมีแต่เธอผู้เดียว
ไม่มีใครมาแทนไม่มีใครข้องเกี่ยว
เธอยังเป็นที่รัก เป็นที่รัก ยังคงรัก ยังคงรัก
แต่เธอแค่เพียงคนเดียว

ใจมันยังเรียกร้องยังคงมองหาเธอ
แต่มองไปทางไหนก็คงไม่ได้เจอ
ทำได้เพียงแค่ฝัน ได้แค่นั้น
ได้แต่เพ้อ นอนละเมอถึงเธอ
ใจยังคิดถึงเธอไม่ลืม

ตัวฉันไม่ได้เลิศเลอ
เธอคนนี้ไม่ควรพบเจอ
แต่ทุกครั้งก็ยังหวนคิดถึงเธอ
แม้ไม่ควรคิดเลย

แต่ไม่มีเธอแล้วมันไม่ดี
ไม่อยากจะร้องไห้อยู่อย่างนี้
ฟังเพลงอะไรก็อินทุกที
เหมือนมีเธออยู่ในเมโลดี้
ใครต่อใครก็ไม่ดีเท่าเธอ
นัมเบอร์วันนั้นยังเป็นเธอเสมอ
ต่อจากนี้เราคงไม่ได้เจอ
แต่ว่าฉันก็จะรักเหมือนเดิม

คนอย่างฉัน ไม่มีไม่ดีไม่เพียบพร้อม
เมื่อเธอจะไปฉันคงต้องยอม
แต่เธอรู้ไหมลึกๆข้างใน

ใจยังมีแต่เธอมีแต่เธอผู้เดียว
ไม่มีใครมาแทนไม่มีใครข้องเกี่ยว
เธอยังเป็นที่รัก เป็นที่รัก ยังคงรัก ยังคงรัก
แต่เธอ แค่เพียงคนเดียว

ใจมันยังเรียกร้องยังคงมองหาเธอ
แต่มองไปทางไหนก็คงไม่ได้เจอ
ทำได้เพียงแค่ฝัน ได้แค่นั้น
ได้แต่เพ้อ นอนละเมอถึงเธอ
ใจยังคิดถึงเธอไม่ลืม

( ดนตรี )

ใจยังมีแต่เธอมีแต่เธอผู้เดียว
ไม่มีใครมาแทนไม่มีใครข้องเกี่ยว
เธอยังเป็นที่รัก เป็นที่รัก ยังคงรัก ยังคงรัก แต่เธอ

ใจมันยังเรียกร้องยังคงมองหาเธอ
แต่มองไปทางไหนก็คงไม่ได้เจอ
ทำได้เพียงแค่ฝัน ได้แค่นั้น
ได้แต่เพ้อ นอนละเมอถึงเธอ
ใจยังคิดถึงเธอไม่ลืม

ใจยังมีแต่เธอมีแต่เธอผู้เดียว
ไม่มีใครมาแทนไม่มีใครข้องเกี่ยว
เธอยังเป็นที่รัก เป็นที่รัก ยังคงรัก ยังคงรัก แต่เธอ

ใจมันยังเรียกร้องยังคงมองหาเธอ
แต่มองไปทางไหนก็คงไม่ได้เจอ
ทำได้เพียงแค่ฝัน ได้แค่นั้น
ได้แต่เพ้อ นอนละเมอถึงเธอ
ใจยังคิดถึงเธอไม่ลืม

มิวสิควิดีโอ 11 นาฬิกา COPTER

เพลง : 11 นาฬิกา (คอร์ด)
ศิลปิน : COPTER
เนื้อร้อง/ทำนอง : COPTER
เรียบเรียง : COPTER
ติดต่องานศิลปิน : 062 4949 583

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend