คอร์ดเพลง ไหนว่าเด็กใต้ไม่ใช่สเปค วงบิ๊กอัพ

  
Text   
คอร์ดเพลง ไหนว่าเด็กใต้ไม่ใช่สเปค วงบิ๊กอัพ
คอร์ดเพลง ไหนว่าเด็กใต้ไม่ใช่สเปค ศิลปิน วงบิ๊กอัพ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G D Em C Bm Am คอร์ดง่ายๆ สำหรับกีตาร์

INTRO | G | G |
INTRO | G D | Em D | C Bm | Am D |
INTRO | G | G |

G 
  ใช่ว่าเด็ก
D 
ใต้จะใส่เเต่
Em 
ผ้าถุง
G 
  ที่ไปเทียบคนก
D 
รุงกับเขาไ
Em 
ม่ได้
G 
  ไหนว่าเด็กด้ามข
D 
วานไม่มี
Em 
สไตล์
 
  ประเพ
C 
ณีเรารักษาเอา
D 
ไว้
 
  เเต่สไตล์ไม่เ
G 
คยเเพ้ใคร

G 
  ใช่ว่าเด็กบ้
D 
านๆ 
 
อีตัวดำเเล้ว
Em 
หวางนี้
G 
  เครื่องสำอาง
D 
ดีดี 
 
หวางนี้
Em 
เข้าถึง
G 
  เเฟชั่นเเต่ง
D 
ตัวเกาหลีลูก
Em 
ครึ่ง
 
  ยกให้เ
C 
ป็นนัมเบอร์วันตัว
D 
ตึงเด็กใต้หวา
G 
งนี้

 
ไม่
Am 
คิดว่าต้องมาเเพ้
 
ไม่เคยหัน
Bm 
เเลเด็กใต้เเค่มองผ่าน
 
ได้
C 
ยินเเค่วาจาโผงผ
D 
าง 
 
ไม่เคยได้เ
G 
รียนโร้
 
ไหน
Am 
ว่าไม่ชอบเด็กใต้ 
 
ไหนว่าเด็ก
Bm 
ใต้นั้นมันเจ้าชู้
 
ไหน
C 
ว่าไม่ชอบสไตล์อย่างกูที่แหลงต
D 
รงๆ

 
โดนใจเเล้วช่ายห
G 
ม้าย
 
ไหนว่าเด็ก
D 
ใต้ไม่ช่าย
Em 
สเปค
 
ไหนว่าเด็ก
D 
ใต้เป็นคนขี้เ
C 
ก๊ก
 
ไม่อยากจะ
Bm 
มีโหมเด็ก 
 
 
Am 
เป็นเด็กใต้บ้านเ
D 
รา
 
บอกเลยว่าเด็ก
G 
ใต้ 
 
ถึงจีบง่
D 
ายเเต่ได้ยาก
Em 
กว่า
 
ไหนว่าเธอช
D 
อบสไตล์หรูห
C 
รา
 
พอ
Bm 
ได้เห็นหน้าก็บอกเเล้
Am 
วว่า
 
ว่าเด็กใต้เเถ
D 
วนี้..มันอยู่น่าเเล

INSTRU | G D | Em D | C Bm | Am D |
INSTRU | G D | Em D | C Bm | Am D |

 
ไม่
Am 
คิดว่าต้องมาเเพ้
 
ไม่เคยหัน
Bm 
เเลเด็กใต้เเค่มองผ่าน
 
ได้
C 
ยินเเค่วาจาโผงผ
D 
าง 
 
ไม่เคยได้เ
G 
รียนโร้
 
ไหน
Am 
ว่าไม่ชอบเด็กใต้ 
 
ไหนว่าเด็ก
Bm 
ใต้นั้นมันเจ้าชู้
 
ไหน
C 
ว่าไม่ชอบสไตล์อย่างกูที่แหลงต
D 
รงๆ

 
โดนใจเเล้วช่ายห
G 
ม้าย
 
ไหนว่าเด็ก
D 
ใต้ไม่ช่าย
Em 
สเปค
 
ไหนว่าเด็ก
D 
ใต้เป็นคนขี้เ
C 
ก๊ก
 
ไม่อยากจะ
Bm 
มีโหมเด็ก 
 
 
Am 
เป็นเด็กใต้บ้านเ
D 
รา
 
บอกเลยว่าเด็ก
G 
ใต้ 
 
ถึงจีบง่
D 
ายเเต่ได้ยาก
Em 
กว่า
 
ไหนว่าเธอช
D 
อบสไตล์หรูห
C 
รา
 
พอ
Bm 
ได้เห็นหน้าก็บอกเเล้
Am 
วว่า
 
ว่าเด็กใต้เเถ
D 
วนี้..

 
โดนใจเเล้วช่ายห
G 
ม้าย
 
ไหนว่าเด็ก
D 
ใต้ไม่ช่าย
Em 
สเปค
 
ไหนว่าเด็ก
D 
ใต้เป็นคนขี้เ
C 
ก๊ก
 
ไม่อยากจะ
Bm 
มีโหมเด็ก 
 
 
Am 
เป็นเด็กใต้บ้านเ
D 
รา
 
บอกเลยว่าเด็ก
G 
ใต้ 
 
ถึงจีบง่
D 
ายเเต่ได้ยาก
Em 
กว่า
 
ไหนว่าเธอช
D 
อบสไตล์หรูห
C 
รา
 
พอ
Bm 
ได้เห็นหน้าก็บอกเเล้
Am 
วว่า
 
ว่าเด็กใต้เเถ
D 
วนี้..มันอยู่
G 
น่าเเล..

 
มันอยู่
C 
น่าเเล.. 
 
ว่าอออ่อ
G 
ออ..
 
ว่าอออ่อ
C 
ออ..รัก..

OUTRO | G | G | C | C | G |


ใช่ว่าเด็กใต้จะใส่เเต่ผ้าถุง
ที่ไปเทียบคนกรุงกับเขาไม่ได้
ไหนว่าเด็กด้ามขวานไม่มีสไตล์
ประเพณีเรารักษาเอาไว้
เเต่สไตล์ไม่เคยเเพ้ใคร

ใช่ว่าเด็กบ้านๆ อีตัวดำเเล้วหวางนี้
เครื่องสำอางดีดี หวางนี้เข้าถึง
เเฟชั่นเเต่งตัวเกาหลีลูกครึ่ง
ยกให้เป็นนัมเบอร์วันตัวตึงเด็กใต้หวางนี้

ไม่คิดว่าต้องมาเเพ้
ไม่เคยหันเเลเด็กใต้เเค่มองผ่าน
ได้ยินเเค่วาจาโผงผาง ไม่เคยได้เรียนโร้
ไหนว่าไม่ชอบเด็กใต้ ไหนว่าเด็กใต้นั้นมันเจ้าชู้
ไหนว่าไม่ชอบสไตล์อย่างกูที่แหลงตรงๆ

โดนใจเเล้วช่ายหม้าย
ไหนว่าเด็กใต้ไม่ช่ายสเปค
ไหนว่าเด็กใต้เป็นคนขี้เก๊ก
ไม่อยากจะมีโหมเด็ก เป็นเด็กใต้บ้านเรา
บอกเลยว่าเด็กใต้ ถึงจีบง่ายเเต่ได้ยากกว่า
ไหนว่าเธอชอบสไตล์หรูหรา
พอได้เห็นหน้าก็บอกเเล้วว่า
ว่าเด็กใต้เเถวนี้..มันอยู่น่าเเล

( ดนตรี )

ไม่คิดว่าต้องมาเเพ้
ไม่เคยหันเเลเด็กใต้เเค่มองผ่าน
ได้ยินเเค่วาจาโผงผาง ไม่เคยได้เรียนโร้
ไหนว่าไม่ชอบเด็กใต้ ไหนว่าเด็กใต้นั้นมันเจ้าชู้
ไหนว่าไม่ชอบสไตล์อย่างกูที่แหลงตรงๆ

โดนใจเเล้วช่ายหม้าย
ไหนว่าเด็กใต้ไม่ช่ายสเปค
ไหนว่าเด็กใต้เป็นคนขี้เก๊ก
ไม่อยากจะมีโหมเด็ก เป็นเด็กใต้บ้านเรา
บอกเลยว่าเด็กใต้ ถึงจีบง่ายเเต่ได้ยากกว่า
ไหนว่าเธอชอบสไตล์หรูหรา
พอได้เห็นหน้าก็บอกเเล้วว่า
ว่าเด็กใต้เเถวนี้..

โดนใจเเล้วช่ายหม้าย
ไหนว่าเด็กใต้ไม่ช่ายสเปค
ไหนว่าเด็กใต้เป็นคนขี้เก๊ก
ไม่อยากจะมีโหมเด็ก เป็นเด็กใต้บ้านเรา
บอกเลยว่าเด็กใต้ ถึงจีบง่ายเเต่ได้ยากกว่า
ไหนว่าเธอชอบสไตล์หรูหรา
พอได้เห็นหน้าก็บอกเเล้วว่า
ว่าเด็กใต้เเถวนี้..มันอยู่น่าเเล
มันอยู่น่าเเล..

มิวสิควิดีโอ ไหนว่าเด็กใต้ไม่ใช่สเปค วงบิ๊กอัพ

เพลง : ไหนว่าเด็กใต้ไม่ใช่สเปค (คอร์ด)
ศิลปิน : วงบิ๊กอัพ
เนื้อร้อง/ทำนอง : ช่างโคช
เรียบเรียง : ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
ติดต่องานศิลปิน : 0810863626

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend