คอร์ดเพลง มอบตัว COPTER (คอปเตอร์)

  
Text   
คอร์ดเพลง มอบตัว ศิลปิน COPTER (คอปเตอร์) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E Em F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A E/G# | F#m Em A |
INTRO | D C#m | Bm E |

A 
ไม่มีใคร
E/G# 
อีกแล้ว
 
ที่จ
F#m 
ะทำให้ฉันห
Em 
ลงรัก
A 
ได้มากม
D 
าย.. 
 
เท่า
C#m 
เธอ
 
ยอม
Bm 
มอบทุกอย่างใ
E 
ห้เธอเก็บไว้
A 
ไม่มีใคร
E/G# 
อีกแล้ว
 
ที่จะ
F#m 
ทำให้ฉันพ่า
Em 
ยแพ้
A 
แพ้ให้เ
D 
ธอ.. 
 
 
C#m 
ทั้งใจ
 
ยอม
Bm 
มอบให้เธอ 
 
 
E 
มอบตัวและหัวใจ

INSTRU | A E/G# | F#m Em A |
INSTRU | D C#m | Bm E |
INSTRU | A E/G# | F#m Em A |
INSTRU | D C#m | Bm E |

 
สวัสดี
A 
ครับคุณตำรวจ 
 
จะ
E/G# 
ตรวจอะไร
 
ไม่ขัด
F#m 
ขืนให้คุณตรวจ
 
ก็
Em 
ยอมให้
A 
คุณหมดแ
D 
ล้วนะผู้หมวด
C#m 
แต่ตรวจไปแล้วก็ระ
Bm 
วังเจอหัวใจ
E 
อยู่ข้างในที่มันแอบรักเ
A 
ธอ
 
ก็เธอดันน่า
E/G# 
รักเกินกว่าจะบรร
F#m 
ยาย
 
ใครๆ ก็ชิด
Em 
ซ้ายไปเ
A 
ลยสู้ไม่ไ
D 
หว
 
เจอเธอครั้ง
C#m 
แรกก็มอบให้
 
ทั้งหัว
Bm 
ใจ.. 
 
หัวใ
E 

D 
ฉันจะยอมยอมเป็นผู้ร้าย
C#m 
ไม่กลัวตายให้เธอจับไป
D 
ให้ทั้งตัวให้ทั้งหัวใจ 
 
ว่าย
E 
อมให้เธอ

A 
ไม่มีใคร
E/G# 
อีกแล้ว
 
ที่จ
F#m 
ะทำให้ฉันห
Em 
ลงรัก
A 
ได้มากม
D 
าย.. 
 
เท่า
C#m 
เธอ
 
ยอม
Bm 
มอบทุกอย่างใ
E 
ห้เธอเก็บไว้
A 
ไม่มีใคร
E/G# 
อีกแล้ว
 
ที่จะ
F#m 
ทำให้ฉันพ่า
Em 
ยแพ้
A 
แพ้ให้เ
D 
ธอ.. 
 
 
C#m 
ทั้งใจ
 
ยอม
Bm 
มอบให้เธอ 
 
 
E 
มอบตัวและหัวใจ

INSTRU | A E/G# | F#m Em A |
INSTRU | D C#m | Bm E |
INSTRU | A E/G# | F#m Em A |
INSTRU | D C#m | Bm E |

A 
ฉันไม่เคยเจอ
E/G# 
ใคร
 
สะกด
F#m 
ฉันให้มองตา
Em 
มไป
A 
จนเกือบ
D 
ลืม.. 
 
หา
C#m 
ยใจ
 
ตั้งแต่
Bm 
วินาทีแ
E 
รกที่ได้เจอ

 
ไม่ต้องเ
A 
ป็นมันแล้วคนดี
E/G# 
อยากจะสร้างมันสักคดี
 
ให้สะ
F#m 
เทือนทั้งปฐพี
 
ถ้า
Em 
มันจะทำให้เธอคน
A 
นี้
 
หันม
D 
องทางนี้ 
 
สนใ
C#m 
จทางนี้
 
พูด
Bm 
คุยสักนิด 
 
แค่
E 
คิดก็ขิตแล้ว

D 
ฉันจะยอมยอมเป็นผู้ร้าย
C#m 
ไม่กลัวตายให้เธอจับไป
D 
ให้ทั้งตัวให้ทั้งหัวใจ 
 
ว่าย
E 
อมให้เธอ

A 
ไม่มีใคร
E/G# 
อีกแล้ว
 
ที่จ
F#m 
ะทำให้ฉันห
Em 
ลงรัก
A 
ได้มากม
D 
าย.. 
 
เท่า
C#m 
เธอ
 
ยอม
Bm 
มอบทุกอย่างใ
E 
ห้เธอเก็บไว้
A 
ไม่มีใคร
E/G# 
อีกแล้ว
 
ที่จะ
F#m 
ทำให้ฉันพ่า
Em 
ยแพ้
A 
แพ้ให้เ
D 
ธอ.. 
 
 
C#m 
ทั้งใจ
 
ยอม
Bm 
มอบให้เธอ 
 
 
E 
มอบตัวและหัวใจ

A 
ไม่มีใคร
E/G# 
อีกแล้ว
 
ที่จ
F#m 
ะทำให้ฉันห
Em 
ลงรัก
A 
ได้มากม
D 
าย.. 
 
เท่า
C#m 
เธอ
 
ยอม
Bm 
มอบทุกอย่างใ
E 
ห้เธอเก็บไว้
A 
ไม่มีใคร
E/G# 
อีกแล้ว
 
ที่จะ
F#m 
ทำให้ฉันพ่า
Em 
ยแพ้
A 
แพ้ให้เ
D 
ธอ.. 
 
 
C#m 
ทั้งใจ
 
ยอม
Bm 
มอบให้เธอ 
 
 
E 
มอบตัวและหัวใจ

OUTRO | A E/G# | F#m Em A |
OUTRO | D C#m | Bm E |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง มอบตัว


ไม่มีใครอีกแล้ว
ที่จะทำให้ฉันหลงรักได้มากมายเท่าเธอ
ยอมมอบทุกอย่างให้เธอเก็บไว้
ไม่มีใครอีกแล้ว
ที่จะทำให้ฉันพ่ายแพ้แพ้ให้เธอทั้งใจ
ยอมมอบให้เธอ มอบตัวและหัวใจ

( ดนตรี )

สวัสดีครับคุณตำรวจ
จะตรวจอะไรไม่ขัดขืนให้คุณตรวจ
ก็ยอมให้คุณหมดแล้วนะผู้หมวด
แต่ตรวจไปแล้วก็ระวังเจอหัวใจ
อยู่ข้างในที่มันแอบรักเธอ
ก็เธอดันน่ารักเกินกว่าจะบรรยาย
ใครๆก็ชิดซ้ายไปเลยสู้ไม่ไหว
เจอเธอครั้งแรกก็มอบให้ทั้งหัวใจ หัวใจ

ฉันจะยอมยอมเป็นผู้ร้าย
ไม่กลัวตายให้เธอจับไป
ให้ทั้งตัวให้ทั้งหัวใจ
จะยอมให้เธอ

ไม่มีใครอีกแล้ว
ที่จะทำให้ฉันหลงรักได้มากมายเท่าเธอ
ยอมมอบทุกอย่างให้เธอเก็บไว้
ไม่มีใครอีกแล้ว
ที่จะทำให้ฉันพ่ายแพ้ แพ้ให้เธอทั้งใจ
ยอมมอบให้เธอ มอบตัวและหัวใจ

( ดนตรี )

ฉันไม่เคยเจอใครสะกดฉันให้มองตามไป
จนเกือบลืมหายใจ ตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้เจอ

ไม่ต้องเป็นมันแล้วคนดีอยากจะสร้างมันสักคดี
ให้สะเทือนทั้งปฐพีถ้ามันจะทำให้เธอคนนี้
หันมองทางนี้ สนใจทางนี้
พูดคุยสักนิด แค่คิดก็ขิตแล้ว

ฉันจะยอมยอมเป็นผู้ร้าย
ไม่กลัวตายให้เธอจับไป
ให้ทั้งตัวให้ทั้งหัวใจ
จะยอมให้เธอ

ไม่มีใครอีกแล้ว
ที่จะทำให้ฉันหลงรักได้มากมายเท่าเธอ
ยอมมอบทุกอย่างให้เธอเก็บไว้
ไม่มีใครอีกแล้ว
ที่จะทำให้ฉันพ่ายแพ้ แพ้ให้เธอทั้งใจ
ยอมมอบให้เธอ มอบตัวและหัวใจ

ไม่มีใครอีกแล้ว
ที่จะทำให้ฉันหลงรักได้มากมายเท่าเธอ
ยอมมอบทุกอย่างให้เธอเก็บไว้
ไม่มีใครอีกแล้ว
ที่จะทำให้ฉันพ่ายแพ้ แพ้ให้เธอทั้งหัวใจ
ยอมมอบให้เธอ มอบตัวและหัวใจ

มิวสิควิดีโอ มอบตัว COPTER (คอปเตอร์)

เพลง : มอบตัว (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : COPTER
เรียบเรียง : COPTER
instagram : CopterSmurf
คอร์ดเพลง มอบตัว COPTER (คอปเตอร์)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend