คอร์ดเพลง กลัวฝันดี (Blue Period) Slapkiss (สแลปคิสส์)

  
Text   
คอร์ดเพลง กลัวฝันดี (Blue Period) ศิลปิน Slapkiss คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C D Dm E F G Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | C/E F | C/E F |
INTRO | Am F | Dm7 G |

Dm7 
  ทุกๆ 
 
 
G 
วัน 
 
ก็เหมือนเ
C 
ดิม
 
  ยังคง
G/B 
คิดถึงวัน
Dm7 
เก่าๆ
 
  แม้เรื่อง
G 
ราวจะผ่านไป
C 
นานแล้ว
Dm7 
  เรื่องของเ
G 
ธอ 
 
ก็ยังไม่
C 
ลืม
 
  แต่ไม่ได้
G/B 
ร้องไห้เหมือนวัน
Dm7 
เก่า
 
  ฝืนหัวใ
G 
จให้เป็นเหมือ
C 
นเดิม

 
  แต่ทุก
Bm7b5 
ครั้ง
 
  ที่
E 
ฉันนั้นต้องหลับ
Am 
ตาลงไปอีก
D7 
ครั้ง
F 
  ภาพเธอยังคงอยู่ในนั้น
C/E 
  ภาพเธอยังคงจับมือฉัน
F 
อยู่
 
  
D/F# 
เหมือนว่าเธอนั้น
G 
ยังไม่เคยไปไหน

 
อยากให้
C 
ฝันดี 
 
ของ
Am 
ฉันไม่มีเธอ
G/B 
ได้มั้ย
Em 
เพราะฉันคงจะ
Am 
รับไม่ไหว 
 
 
F 
 
เมื่อ
Dm7 
ตื่นขึ้นมา 
 
ไม่
G 
พบเธออย่างเคย
C 
ทรมาน 
 
ทุก
Am 
ครั้งแทบทนไม่
G/B 
ไหว
E7 
ขอไม่เจอเธอ
Am 
อีกได้
G 
มั้ย 
 
 
D/F# 
 
จะ
F 
ลืมยังไง 
 
เมื่อ
G 
ฝันถึงเธอทุก
C 
คืน

Dm7 
  ตื่นขึ้น
G 
มา 
 
พร้อมน้ำ
C 
ตา
 
  ในห้อง
G/B 
นี้เคยมีเธอ
Dm7 
อยู่
 
  เพิ่งเข้า
G 
ใจ 
 
โลกนี้ช่างอ้
C 
างว้าง
Dm7 
  กลัวฝัน
G 
ดี 
 
ที่เห็นเ
C 
ธอ
 
  ให้ฝัน
G/B 
ร้ายซะยังดี
Dm7 
กว่า
 
  เพราะใน
G 
ฝันร้ายไม่มีเ
C 
ธอ

 
  เพราะทุก
Bm7b5 
ครั้ง
 
  ที่
E 
ฉันนั้นต้องหลับ
Am 
ตาลงไปอีก
D7 
ครั้ง
F 
  ภาพเธอยังคงอยู่ในนั้น
C/E 
  ภาพเธอยังคงจับมือฉัน
F 
อยู่
 
  
D/F# 
เหมือนว่าเธอนั้น
G 
ยังไม่เคยไปไหน

 
อยากให้
C 
ฝันดี 
 
ของ
Am 
ฉันไม่มีเธอ
G/B 
ได้มั้ย
Em 
เพราะฉันคงจะ
Am 
รับไม่ไหว 
 
 
F 
 
เมื่อ
Dm7 
ตื่นขึ้นมา 
 
ไม่
G 
พบเธออย่างเคย
C 
ทรมาน 
 
ทุก
Am 
ครั้งแทบทนไม่
G/B 
ไหว
E7 
ขอไม่เจอเธอ
Am 
อีกได้
G 
มั้ย 
 
 
D/F# 
 
จะ
F 
ลืมยังไง 
 
เมื่อ
G 
ฝันถึงเธอทุกคืน

INSTRU | Am G/B | C | F | E |
INSTRU | F D/F# | G | G |

 
อยากให้
C 
ฝันดี 
 
ของ
Am 
ฉันไม่มีเธอ
G/B 
ได้มั้ย
Em 
เพราะฉันคงจะ
Am 
รับไม่ไหว 
 
 
F 
 
เมื่อ
Dm7 
ตื่นขึ้นมา 
 
ไม่
G 
พบเธออย่างเคย
C 
ทรมาน 
 
ทุก
Am 
ครั้งแทบทนไม่
G/B 
ไหว
E7 
ขอไม่เจอเธอ
Am 
อีกได้
G 
มั้ย 
 
 
D/F# 
 
จะ
F 
ลืมยังไง 
 
เมื่อ
G 
ฝันถึงเธอทุก
C 
คืน 
 
 
D/F# 

 
จะ
F 
ลืมยังไง 
 
เมื่อฝันถึงเธอทุกคืน..

OUTRO | C/E F | ( 4 Times )


ทุกๆ วัน ก็เหมือนเดิม ยังคงคิดถึงวันเก่าๆ
แม้เรื่องราวจะผ่านไปนานแล้ว
เรื่องของเธอ ก็ยังไม่ลืม
แต่ไม่ได้ร้องไห้เหมือนวันเก่า
ฝืนหัวใจให้เป็นเหมือนเดิม

แต่ทุกครั้ง ที่ฉันนั้นต้องหลับตาลงไปอีกครั้ง
ภาพเธอยังคงอยู่ในนั้น ภาพเธอยังคงจับมือฉันอยู่
เหมือนว่าเธอนั้นยังไม่เคยไปไหน

อยากให้ฝันดี ของฉันไม่มีเธอได้มั้ย
เพราะฉันคงจะรับไม่ไหว
เมื่อตื่นขึ้นมา ไม่พบเธออย่างเคย
ทรมานทุกครั้งแทบทนไม่ไหว
ขอไม่เจอเธออีกได้มั้ย
จะลืมยังไง เมื่อฝันถึงเธอทุกคืน

ตื่นขึ้นมา พร้อมน้ำตา ในห้องนี้เคยมีเธออยู่
เพิ่งเข้าใจ โลกนี้ช่างอ้างว้าง
กลัวฝันดี ที่เห็นเธอ ให้ฝันร้ายซะยังดีกว่า
เพราะในฝันร้ายไม่มีเธอ

เพราะทุกครั้ง ที่ฉันนั้นต้องหลับตาลงไปอีกครั้ง
ภาพเธอยังคงอยู่ในนั้น ภาพเธอยังคงจับมือฉันอยู่
เหมือนว่าเธอนั้นยังไม่เคยไปไหน

อยากให้ฝันดี ของฉันไม่มีเธอได้มั้ย
เพราะฉันคงจะรับไม่ไหว
เมื่อตื่นขึ้นมา ไม่พบเธออย่างเคย
ทรมานทุกครั้งแทบทนไม่ไหว
ขอไม่เจอเธออีกได้มั้ย
จะลืมยังไง เมื่อฝันถึงเธอทุกคืน

( ดนตรี )

อยากให้ฝันดี ของฉันไม่มีเธอได้มั้ย
เพราะฉันคงจะรับไม่ไหว
เมื่อตื่นขึ้นมา ไม่พบเธออย่างเคย
ทรมานทุกครั้งแทบทนไม่ไหว
ขอไม่เจอเธออีกได้มั้ย
จะลืมยังไง เมื่อฝันถึงเธอทุกคืน

จะลืมยังไง เมื่อฝันถึงเธอทุกคืน

มิวสิควิดีโอ กลัวฝันดี (Blue Period) Slapkiss

เพลง : กลัวฝันดี (Blue Period) (คอร์ด)
ศิลปิน : Slapkiss
เนื้อร้อง/ทำนอง : Lyrics: Slapkiss
เรียบเรียง : Arranger: Pinmanus
ติดต่องานศิลปิน : 093-192-9669, 08-12345-966

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend