คอร์ดเพลง 1 ในเมาแฮง หมิว ศรุตา

  
Text   
คอร์ดเพลง 1 ในเมาแฮง ศิลปิน หมิว ศรุตา คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F G Am Bb C Dm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

INTRO | F | C | Bb | F |
INTRO | Dm | G | C | C |

 
เป็นผู้สาวมัก
Dm 
ม่วน 
 
ชวนแต่หมู่กินเห
C 
ล้า
 
หาเต้นหา
Am 
หย่าว 
 
หาจ้าวหน้า
Dm 
เวที
 
40 ดี
Bb 
กรี 
 
ของมันต้อง
F 
มี 
 
แป้งกระป๋องกับ
Gm 
ลิปสี
 
เต้นหน้าเวทีรถ
C 
แห่

 
สิแนมจั่งได๋กะแล้ว
Dm 
แต่ 
 
บ่ได้แคร์บ่สน
C 
ใจ
 
ไผ๋สิว่า
Am 
จั๋งได๋ กะตามใจ สูโล้ด
Dm 
เด้อ
 
พร้อมบวกเ
Bb 
สมอ 
 
บ่ว่ากับใครก็พร้อมเ
F 
จอ
 
มาชนแก้วกัน
Gm 
เด้อ.. 
 
เบิดแก้วโล้ดเ
C 
ด้อสู

 
บอกให้โล
Bb 
กรู้ 
 
ว่ากูมันคนขี้เห
C 
ล้า
 
แต่เรื่องผู้
Am 
บ่าวในสายตาเขากู
Dm 
ขี้เหล่
 
ที่ย้อนกูเ
Bb 
มาก็ 
 
ว่าผู้บ่าวเพิ๊นสิ
C 
เท
 
หัวใจ
Am 
กูเป๋ โซซัดโซเซ เพเกือบ
Dm 
ตาย
 
บ่ว่าผู้
Bb 
ได๋กะพร้อมสิยกตำแหน่ง
C 
ให้

 
1 ในเมาแ
F 
ฮง 
 
เมาแฮงก็เพราะเ
C 
ธอ
 
มาตั๋วให้ละเ
Bb 
มอ 
 
มาบอกว่าเธอนั้นฮัก
C 
กัน
 
1 ในเมาแ
F 
ฮง 
 
เพราะโดนตัดความสัม
C 
พันธ์
 
เป็นคนบ่สำ
Bb 
คัญ 
 
จบกันเด้ออ้าย
C 
ว่า
 
ก็เลยต้อง
Bb 
หาอะไรเยียวยาหัว
C 
ใจ

 
1 ในเมาแ
F 
ฮง 
 
เมาแฮงก็เพราะเ
C 
ธอ
 
มาตั๋วให้ละเ
Bb 
มอ 
 
มาบอกว่าเธอนั้นฮัก
C 
กัน
 
1 ในเมาแ
F 
ฮง 
 
เพราะโดนตัดความสัม
C 
พันธ์
 
เป็นคนบ่สำ
Bb 
คัญ 
 
จบกันเด้ออ้าย
C 
ว่า
 
ก็เลยต้อง
Bb 
หาอะไรเยียวยาหัว
C 
ใจ
 
สุดท้ายกะบักสอ
F 
งซาว

INSTRU | F | C | Bb | F |
INSTRU | Dm | G | C | C |

 
สิแนมจั่งได๋กะแล้ว
Dm 
แต่ 
 
บ่ได้แคร์บ่สน
C 
ใจ
 
ไผ๋สิว่า
Am 
จั๋งได๋ กะตามใจ สูโล้ด
Dm 
เด้อ
 
พร้อมบวกเ
Bb 
สมอ 
 
บ่ว่ากับใครก็พร้อมเ
F 
จอ
 
มาชนแก้วกัน
Gm 
เด้อ.. 
 
เบิดแก้วโล้ดเ
C 
ด้อสู

 
บอกให้โล
Bb 
กรู้ 
 
ว่ากูมันคนขี้เห
C 
ล้า
 
แต่เรื่องผู้
Am 
บ่าวในสายตาเขากู
Dm 
ขี้เหล่
 
ที่ย้อนกูเ
Bb 
มาก็ 
 
ว่าผู้บ่าวเพิ๊นสิ
C 
เท
 
หัวใจ
Am 
กูเป๋ โซซัดโซเซ เพเกือบ
Dm 
ตาย
 
บ่ว่าผู้
Bb 
ได๋กะพร้อมสิยกตำแหน่ง
C 
ให้

 
1 ในเมาแ
F 
ฮง 
 
เมาแฮงก็เพราะเ
C 
ธอ
 
มาตั๋วให้ละเ
Bb 
มอ 
 
มาบอกว่าเธอนั้นฮัก
C 
กัน
 
1 ในเมาแ
F 
ฮง 
 
เพราะโดนตัดความสัม
C 
พันธ์
 
เป็นคนบ่สำ
Bb 
คัญ 
 
จบกันเด้ออ้าย
C 
ว่า
 
ก็เลยต้อง
Bb 
หาอะไรเยียวยาหัว
C 
ใจ

 
1 ในเมาแ
F 
ฮง 
 
เมาแฮงก็เพราะเ
C 
ธอ
 
มาตั๋วให้ละเ
Bb 
มอ 
 
มาบอกว่าเธอนั้นฮัก
C 
กัน
 
1 ในเมาแ
F 
ฮง 
 
เพราะโดนตัดความสัม
C 
พันธ์
 
เป็นคนบ่สำ
Bb 
คัญ 
 
จบกันเด้ออ้าย
C 
ว่า
 
ก็เลยต้อง
Bb 
หาอะไรเยียวยาหัว
C 
ใจ
 
สุดท้ายกะบักส
F 
องซาว

INSTRU | F | C | Bb | F |

 
หนึ่งในเมา
Dm 
แฮง.. 
 
 
G 
 
C 


เป็นผู้สาวมักม่วน ชวนแต่หมู่กินเหล้า
หาเต้นหาหย่าว หาจ้าวหน้าเวที
40 ดีกรีของมันต้องมี แป้งกระป๋องกับลิปสี
เต้นหน้าเวทีรถแห่

สิแนมจั่งได๋กะแล้วแต่ บ่ได้แคร์บ่สนใจ
ไผ๋สิว่าจั๋งได๋ กะตามใจ สูโล้ดเด้อ
พร้อมบวกเสมอ บ่ว่ากับใครก็พร้อมเจอ
มาชนแก้วกันเด้อ.. เบิดแก้วโล้ดเด้อสู

บอกให้โลกรู้ ว่ากูมันคนขี้เหล้า
แต่เรื่องผู้บ่าวในสายตาเขากูขี้เหล่
ที่ย้อนกูเมาก็ ว่าผู้บ่าวเพิ๊นสิเท
หัวใจกูเป๋ โซซัดโซเซ เพเกือบตาย
บ่ว่าผู้ได๋ กะพร้อมสิยก ตำแหน่งให้

1 ในเมาแฮง เมาแฮงก็เพราะเธอ
มาตั๋วให้ละเมอ มาบอกว่าเธอนั้นฮักกัน
1 ในเมาแฮง เพราะโดนตัดความสัมพันธ์
เป็นคนบ่สำคัญ จบกันเด้ออ้ายว่า
ก็เลยต้องหาอะไรเยียวยาหัวใจ

1ในเมาแฮง เมาแฮงก็เพราะเธอ
มาตั๋วให้ละเมอ มาบอกว่าเธอนั้นฮักกัน
1ในเมาแฮง เพราะโดนตัดความสัมพันธ์
เป็นคนบ่สำคัญ จบกันเด้ออ้ายว่า
ก็เลยต้องหาอะไรเยียวยาหัวใจ
สุดท้ายกะบักสองซาว

กกก

สิแนมจั่งได๋กะแล้วแต่ บ่ได้แคร์บ่สนใจ
ไผ๋สิว่าจั๋งได๋ กะตามใจ สูโล้ดเด้อ
พร้อมบวกเสมอ บ่ว่ากับใครก็พร้อมเจอ
มาชนแก้วกันเด้อ.. เบิดแก้วโล้ดเด้อสู

บอกให้โลกรู้ ว่ากูมันคนขี้เหล้า
แต่เรื่องผู้บ่าวในสายตาเขากูขี้เหล่
ที่ย้อนกูเมาก็ ว่าผู้บ่าวเพิ๊นสิเท
หัวใจกูเป๋ โซซัดโซเซ เพเกือบตาย
บ่ว่าผู้ได๋ กะพร้อมสิยก ตำแหน่งให้

1 ในเมาแฮง เมาแฮงก็เพราะเธอ
มาตั๋วให้ละเมอ มาบอกว่าเธอนั้นฮักกัน
1ในเมาแฮง เพราะโดนตัดความสัมพันธ์
เป็นคนบ่สำคัญ จบกันเด้ออ้ายว่า
ก็เลยต้องหาอะไรเยียวยาหัวใจ

1 ในเมาแฮง เมาแฮงก็เพราะเธอ
มาตั๋วให้ละเมอ มาบอกว่าเธอนั้นฮักกัน
1 ในเมาแฮง เพราะโดนตัดความสัมพันธ์
เป็นคนบ่สำคัญ จบกันเด้ออ้ายว่า
ก็เลยต้องหาอะไรเยียวยาหัวใจ
สุดท้ายกะบักสองซาว

1 ในเมาแฮง..

มิวสิควิดีโอ 1 ในเมาแฮง หมิว ศรุตา

เพลง : 1 ในเมาแฮง (คอร์ด)
ศิลปิน : หมิว ศรุตา
เนื้อร้อง/ทำนอง : ราช ภูมิวาริน
เรียบเรียง : บ๊อบบี้ สามบาทห้าสิบ
ติดต่องานศิลปิน : 0853453545

2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend