หน้าแรก » SLAPKISS » คอร์ดเพลง แฟนเก่าคนโปรด – SLAPKISS

คอร์ดเพลง แฟนเก่าคนโปรด – SLAPKISS

คอร์ดเพลง : แฟนเก่าคนโปรด SLAPKISS

คอร์ดเพลง แฟนเก่าคนโปรด - SLAPKISS

เพลง :

ศิลปิน : SLAPKISS

เนื้อร้อง/ทำนอง : Do Thanakorn

คอร์ดทั้งหมด : C,D,Em,Bm,Am,G


Tune to Eb
INTRO | C | D | Em | Em D | ( 2 Times )

 
คยฉันเคยลองเปิด
Bm 
ใจละ
 
แต่ไ
Em 
ม่มี 
 
ไม่มีใครเข้าใ
Bm 
จฉัน
 
ได้เท่าเ
ธอคนเก่า 
 
ยิ่งฉัน
Bm 
คุยกับเขา
 
ยิ่งชัด
Am 
เจน 
 
ยังเป็นเ
ธอ

 
คย 
 
ฉันเคยลองจูบเ
Bm 
ขาละ
 
แต่ไม่เ
Em 
หมือน 
 
ไม่เหมือนที่ได้
Bm 
จูบเธอ
 
เธอยัง
ดีที่สุด 
 
ยังอบ
Bm 
อุ่นกว่า
Em 
ใคร
 
ไม่
Am 
เคยมีใครมาแทนได้เ
ลย

 
เพราะเธอคือแฟนเ
ก่า
 
คนโปรดของ
Bm 
ฉันไม่เคยเปลี่ยน
Em 
ยังรู้สึกเหมือน
Bm 
เดิมทุกๆ 
 
อย่าง
 
ววตาเธอคู่
Bm 
นั้นไม่ได้ต่าง
 
จาก
Am 
คนที่เ
คยรู้ใ
จ..

 
เพราะเธอยังเ
ป็นคนโปรด
 
ของ
Bm 
ฉันไม่เคยเปลี่ยน
Em 
ยังรักเธอเหมือน
Dm 
เดิม 
 
แม้ใ
นวั
นนี้..
 
ไม่มีเธอ
Bm 
อยู่เหมือนก่อน
Em 
แล้ว
 
เธอก็
Am 
ยังเป็นคนโปรดที่
ฉัน
 
ยังลืมไม่ได้เลย
 

INSTRU | C | D | Em | Em D |

 
อง 
 
พยายามลบรูปเธ
Bm 
อละ
 
แต่ไม่
Em 
ไหว 
 
เหมือนใจมันยังไ
Bm 
ม่พร้อม
 
ยิ่งฉัน
ฝืนเท่าไหร่ 
 
น้ำตา
Bm 
กลับยิ่งไ
Em 
หล
 
ไม่
Am 
เคยมีใครมาแทนได้เ
ลย

 
เพราะเธอคือแฟนเ
ก่า
 
คนโปรดของ
Bm 
ฉันไม่เคยเปลี่ยน
Em 
ยังรู้สึกเหมือน
Bm 
เดิมทุกๆ 
 
อย่าง
 
ววตาเธอคู่
Bm 
นั้นไม่ได้ต่าง
 
จาก
Am 
คนที่เ
คยรู้ใ
จ..

 
เพราะเธอยังเ
ป็นคนโปรด
 
ของ
Bm 
ฉันไม่เคยเปลี่ยน
Em 
ยังรักเธอเหมือน
Dm 
เดิม 
 
แม้ใ
นวั
นนี้..
 
ไม่มีเธอ
Bm 
อยู่เหมือนก่อน
Em 
แล้ว
 
เธอก็
Am 
ยังเป็นคนโปรดที่
ฉัน
 
ยังลืมไม่ได้เลย
 

INSTRU | C | D | Em | Em D |
INSTRU | C | D | Em | D | C | D | Em | D |

 
เพราะเธอคือแฟนเ
ก่า
 
คนโปรดของ
Bm 
ฉันไม่เคยเปลี่ยน
Em 
ยังรู้สึกเหมือน
Bm 
เดิมทุกๆ 
 
อย่าง
 
ววตาเธอคู่
Bm 
นั้นไม่ได้ต่าง
 
จาก
Am 
คนที่เ
คยรู้ใ
จ..

 
เพราะเธอยังเ
ป็นคนโปรด
 
ของ
Bm 
ฉันไม่เคยเปลี่ยน
Em 
ยังรักเธอเหมือน
Dm 
เดิม 
 
แม้ใ
นวั
นนี้..
 
ไม่มีเธอ
Bm 
อยู่เหมือนก่อน
Em 
แล้ว
 
เธอก็
Am 
ยังเป็นคนโปรดที่
ฉัน
 
ยังลืมไม่ได้เลย
 

 
ป็นคนโปรดของ
Bm 
ฉันไม่เคยเปลี่ยน
Em 
ยังรักเธอเหมือน
Dm 
เดิม 
 
แม้ใ
นวั
นนี้..
 
ไม่มีเธอ
Bm 
อยู่เหมือนก่อน
Em 
แล้ว
 
เธอก็
Am 
ยังเป็นคนโ
ปรดที่
ฉัน
 
ยังลืมไม่ไ
ด้เลย

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แฟนเก่าคนโปรด


เคยฉันเคยลองเปิดใจละ
แต่ไม่มี ไม่มีใครเข้าใจฉัน
ได้เท่าเธอคนเก่า ยิ่งฉันคุยกับเขา
ยิ่งชัดเจน ยังเป็นเธอ

เคย ฉันเคยลองจูบเขาละ
แต่ไม่เหมือน ไม่เหมือนที่ได้จูบเธอ
เธอยังดีที่สุด ยังอบอุ่นกว่าใคร
ไม่เคยมีใครมาแทนได้เลย

เพราะเธอคือแฟนเก่า
คนโปรดของฉันไม่เคยเปลี่ยน
ยังรู้สึกเหมือนเดิมทุกๆ อย่าง
แววตาเธอคู่นั้นไม่ได้ต่าง
จากคนที่เคยรู้ใจ..

เพราะเธอยังเป็นคนโปรด
ของฉันไม่เคยเปลี่ยน
ยังรักเธอเหมือนเดิม แม้ในวันนี้..
ไม่มีเธออยู่เหมือนก่อนแล้ว
เธอก็ยังเป็นคนโปรดที่ฉัน
ยังลืมไม่ได้เลย

( ดนตรี )

ลอง พยายามลบรูปเธอละ
แต่ไม่ไหว เหมือนใจมันยังไม่พร้อม
ยิ่งฉันฝืนเท่าไหร่ น้ำตากลับยิ่งไหล
ไม่เคยมีใครมาแทนได้เลย

เพราะเธอคือแฟนเก่า
คนโปรดของฉันไม่เคยเปลี่ยน
ยังรู้สึกเหมือนเดิมทุกๆ อย่าง
แววตาเธอคู่นั้นไม่ได้ต่าง
จากคนที่เคยรู้ใจ..

เพราะเธอยังเป็นคนโปรด
ของฉันไม่เคยเปลี่ยน
ยังรักเธอเหมือนเดิม แม้ในวันนี้..
ไม่มีเธออยู่เหมือนก่อนแล้ว
เธอก็ยังเป็นคนโปรดที่ฉัน
ยังลืมไม่ได้เลย

( ดนตรี )

เพราะเธอคือแฟนเก่า
คนโปรดของฉันไม่เคยเปลี่ยน
ยังรู้สึกเหมือนเดิมทุกๆ อย่าง
แววตาเธอคู่นั้นไม่ได้ต่าง
จากคนที่เคยรู้ใจ..

เพราะเธอยังเป็นคนโปรด
ของฉันไม่เคยเปลี่ยน
ยังรักเธอเหมือนเดิม แม้ในวันนี้..
ไม่มีเธออยู่เหมือนก่อนแล้ว
เธอก็ยังเป็นคนโปรดที่ฉัน
ยังลืมไม่ได้เลย

เป็นคนโปรดของฉันไม่เคยเปลี่ยน
ยังรักเธอเหมือนเดิม แม้ในวันนี้..
ไม่มีเธออยู่เหมือนก่อนแล้ว
เธอก็ยังเป็นคนโปรดที่ฉัน
ยังลืมไม่ได้เลย

มิวสิควิดีโอ แฟนเก่าคนโปรด SLAPKISS

เพลง แฟนเก่าคนโปรด
ศิลปิน : SLAPKISS
ติดต่องานโชว์ศิลปิน : 093-192-9669
08-12345-966 : 095-649-5544
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :