คอร์ดเพลง แฟนเก่าคนโปรด – SLAPKISS

  
Text   

คอร์ดเพลง : แฟนเก่าคนโปรด SLAPKISS

คอร์ดเพลง แฟนเก่าคนโปรด - SLAPKISS

เพลง :

ศิลปิน : SLAPKISS

เนื้อร้อง/ทำนอง : Do Thanakorn

คอร์ดทั้งหมด : C,D,Em,Bm,Am,G


Tune to Eb
INTRO | C | D | Em | Em D | ( 2 Times )

 
G 
คยฉันเคยลองเปิด
Bm 
ใจละ
 
แต่ไ
Em 
ม่มี 
 
ไม่มีใครเข้าใ
Bm 
จฉัน
 
ได้เท่าเ
C 
ธอคนเก่า 
 
ยิ่งฉัน
Bm 
คุยกับเขา
 
ยิ่งชัด
Am 
เจน 
 
ยังเป็นเ
D 
ธอ

 
G 
คย 
 
ฉันเคยลองจูบเ
Bm 
ขาละ
 
แต่ไม่เ
Em 
หมือน 
 
ไม่เหมือนที่ได้
Bm 
จูบเธอ
 
เธอยัง
C 
ดีที่สุด 
 
ยังอบ
Bm 
อุ่นกว่า
Em 
ใคร
 
ไม่
Am 
เคยมีใครมาแทนได้เ
D 
ลย

 
เพราะเธอคือแฟนเ
G 
ก่า
 
คนโปรดของ
Bm 
ฉันไม่เคยเปลี่ยน
Em 
ยังรู้สึกเหมือน
Bm 
เดิมทุกๆ 
 
อย่าง
 
C 
ววตาเธอคู่
Bm 
นั้นไม่ได้ต่าง
 
จาก
Am 
คนที่เ
C 
คยรู้ใ
D 
จ..

 
เพราะเธอยังเ
G 
ป็นคนโปรด
 
ของ
Bm 
ฉันไม่เคยเปลี่ยน
Em 
ยังรักเธอเหมือน
Dm 
เดิม 
 
แม้ใ
G 
นวั
C 
นนี้..
 
ไม่มีเธอ
Bm 
อยู่เหมือนก่อน
Em 
แล้ว
 
เธอก็
Am 
ยังเป็นคนโปรดที่
D 
ฉัน
 
ยังลืมไม่ได้เลย
 

INSTRU | C | D | Em | Em D |

 
G 
อง 
 
พยายามลบรูปเธ
Bm 
อละ
 
แต่ไม่
Em 
ไหว 
 
เหมือนใจมันยังไ
Bm 
ม่พร้อม
 
ยิ่งฉัน
C 
ฝืนเท่าไหร่ 
 
น้ำตา
Bm 
กลับยิ่งไ
Em 
หล
 
ไม่
Am 
เคยมีใครมาแทนได้เ
D 
ลย

 
เพราะเธอคือแฟนเ
G 
ก่า
 
คนโปรดของ
Bm 
ฉันไม่เคยเปลี่ยน
Em 
ยังรู้สึกเหมือน
Bm 
เดิมทุกๆ 
 
อย่าง
 
C 
ววตาเธอคู่
Bm 
นั้นไม่ได้ต่าง
 
จาก
Am 
คนที่เ
C 
คยรู้ใ
D 
จ..

 
เพราะเธอยังเ
G 
ป็นคนโปรด
 
ของ
Bm 
ฉันไม่เคยเปลี่ยน
Em 
ยังรักเธอเหมือน
Dm 
เดิม 
 
แม้ใ
G 
นวั
C 
นนี้..
 
ไม่มีเธอ
Bm 
อยู่เหมือนก่อน
Em 
แล้ว
 
เธอก็
Am 
ยังเป็นคนโปรดที่
D 
ฉัน
 
ยังลืมไม่ได้เลย
 

INSTRU | C | D | Em | Em D |
INSTRU | C | D | Em | D | C | D | Em | D |

 
เพราะเธอคือแฟนเ
G 
ก่า
 
คนโปรดของ
Bm 
ฉันไม่เคยเปลี่ยน
Em 
ยังรู้สึกเหมือน
Bm 
เดิมทุกๆ 
 
อย่าง
 
C 
ววตาเธอคู่
Bm 
นั้นไม่ได้ต่าง
 
จาก
Am 
คนที่เ
C 
คยรู้ใ
D 
จ..

 
เพราะเธอยังเ
G 
ป็นคนโปรด
 
ของ
Bm 
ฉันไม่เคยเปลี่ยน
Em 
ยังรักเธอเหมือน
Dm 
เดิม 
 
แม้ใ
G 
นวั
C 
นนี้..
 
ไม่มีเธอ
Bm 
อยู่เหมือนก่อน
Em 
แล้ว
 
เธอก็
Am 
ยังเป็นคนโปรดที่
D 
ฉัน
 
ยังลืมไม่ได้เลย
 

 
G 
ป็นคนโปรดของ
Bm 
ฉันไม่เคยเปลี่ยน
Em 
ยังรักเธอเหมือน
Dm 
เดิม 
 
แม้ใ
G 
นวั
C 
นนี้..
 
ไม่มีเธอ
Bm 
อยู่เหมือนก่อน
Em 
แล้ว
 
เธอก็
Am 
ยังเป็นคนโ
C 
ปรดที่
D 
ฉัน
 
ยังลืมไม่ไ
G 
ด้เลย

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แฟนเก่าคนโปรด


เคยฉันเคยลองเปิดใจละ
แต่ไม่มี ไม่มีใครเข้าใจฉัน
ได้เท่าเธอคนเก่า ยิ่งฉันคุยกับเขา
ยิ่งชัดเจน ยังเป็นเธอ

เคย ฉันเคยลองจูบเขาละ
แต่ไม่เหมือน ไม่เหมือนที่ได้จูบเธอ
เธอยังดีที่สุด ยังอบอุ่นกว่าใคร
ไม่เคยมีใครมาแทนได้เลย

เพราะเธอคือแฟนเก่า
คนโปรดของฉันไม่เคยเปลี่ยน
ยังรู้สึกเหมือนเดิมทุกๆ อย่าง
แววตาเธอคู่นั้นไม่ได้ต่าง
จากคนที่เคยรู้ใจ..

เพราะเธอยังเป็นคนโปรด
ของฉันไม่เคยเปลี่ยน
ยังรักเธอเหมือนเดิม แม้ในวันนี้..
ไม่มีเธออยู่เหมือนก่อนแล้ว
เธอก็ยังเป็นคนโปรดที่ฉัน
ยังลืมไม่ได้เลย

( ดนตรี )

ลอง พยายามลบรูปเธอละ
แต่ไม่ไหว เหมือนใจมันยังไม่พร้อม
ยิ่งฉันฝืนเท่าไหร่ น้ำตากลับยิ่งไหล
ไม่เคยมีใครมาแทนได้เลย

เพราะเธอคือแฟนเก่า
คนโปรดของฉันไม่เคยเปลี่ยน
ยังรู้สึกเหมือนเดิมทุกๆ อย่าง
แววตาเธอคู่นั้นไม่ได้ต่าง
จากคนที่เคยรู้ใจ..

เพราะเธอยังเป็นคนโปรด
ของฉันไม่เคยเปลี่ยน
ยังรักเธอเหมือนเดิม แม้ในวันนี้..
ไม่มีเธออยู่เหมือนก่อนแล้ว
เธอก็ยังเป็นคนโปรดที่ฉัน
ยังลืมไม่ได้เลย

( ดนตรี )

เพราะเธอคือแฟนเก่า
คนโปรดของฉันไม่เคยเปลี่ยน
ยังรู้สึกเหมือนเดิมทุกๆ อย่าง
แววตาเธอคู่นั้นไม่ได้ต่าง
จากคนที่เคยรู้ใจ..

เพราะเธอยังเป็นคนโปรด
ของฉันไม่เคยเปลี่ยน
ยังรักเธอเหมือนเดิม แม้ในวันนี้..
ไม่มีเธออยู่เหมือนก่อนแล้ว
เธอก็ยังเป็นคนโปรดที่ฉัน
ยังลืมไม่ได้เลย

เป็นคนโปรดของฉันไม่เคยเปลี่ยน
ยังรักเธอเหมือนเดิม แม้ในวันนี้..
ไม่มีเธออยู่เหมือนก่อนแล้ว
เธอก็ยังเป็นคนโปรดที่ฉัน
ยังลืมไม่ได้เลย

มิวสิควิดีโอ แฟนเก่าคนโปรด SLAPKISS

เพลง แฟนเก่าคนโปรด
ศิลปิน : SLAPKISS
ติดต่องานโชว์ศิลปิน : 093-192-9669
08-12345-966 : 095-649-5544
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend