คอร์ดเพลง แฟนใหม่คนโปรด SLAPKISS

  
Text   


INTRO | Bb | C | Dm | Am |
INTRO | Bb | C | Dm | Am |

 
ดี
..ที่กล้าลองเปิดใจ
Am 
แล้ว
 
จนได้พ
Dm 
บ 
 
ได้พบเจอคนอย่าง
Am 
เธอ
 
เธอไม่เหมือ
Bb 
นคนเก่า 
 
ที่ชอบทำ
Am 
ให้เหงา
 
เธอชัดเจ
Gm 
น..กว่าคนไห
น..

 
อ..ฉันได้เริ่มคุยกับ
Am 
เธอ
 
เธอน่ารั
Dm 
ก 
 
และใจดีกว่าที่
Am 
คิด
 
ไม่มีใคร
Bb 
คนเก่า 
 
เอาใจใส่
Am 
เท่าเธอ
 
คงไม่
Gm 
มีใครมาแทนได้เล
ย..

 
เธอจะเป็นแฟนใหม่
คนโปรด..
 
ของฉั
C/E 
นต้องแต่นี้
 
ใค
Dm 
รจะดีเหมือนเธ
Am 
อ 
 
ไม่เคยเจอ
 
แว
Bb 
วตาเธอคู่นั้
Am 
นแค่ได้มอง
 
ก็ทำ
Gm 
ให้ฉันมั่นใจ 
 
 

 
ว่าเธอจะเป็
นคนโปรดของฉั
C/E 
นตั้งแต่นี้
 
ขอ
Dm 
สัญญาว่าจ
Cm 
ะรักเธ
อคนนี้
Bb 
..
 
ให้ดีที่สุ
Am 
ดไม่เปลี่ยนใจ
Dm 
 
ฉันจะดู
Gm 
แลจะทำให้ดี
นับจากวันนี้ไป(
)

 
ก่อ
Bb 
นจะพบเธอ 
 
ไม่ว่าใค
รที่ได้เจอ..
 
ไม่อา
Dm 
จจะทำ..ให้หัวใ
Am 
จฉันเปิด
 
แต่เมื่
Bb 
อได้พบเธอ 
 
กำแพง
มันก็เบลอ
 
และพัง
Dm 
ลงมา 
 
จนเรา
Am 
ได้ไกล้กัน

 
ไม่มี
Bb 
อีกแล้วละแฟนเก่าคนโปรด
 
จากนี้
จะมีแต่แฟนใหม่คนโปรด
 
ขอบคุณน
Dm 
ะที่เข้ามาทำให้ลบลืมเขา
 
ขอสัญญา
Am 
ว่าตั้งแต่นี้จะมีแค่เพียงแต่คำว่าเรา

 
กว่า
Bb 
จะลบรูป 
 
และกว่าจะทำใจ
 
และกว่า
จะเปิดใจนี้มันไม่ง่ายเลย
 
แต่
Dm 
พอมีเธอทุกอย่างก็จบไป
 
สภา
Am 
พของจิตใจก็ดีขึ้นเฉยเลย

 
ไม่รู้
Bb 
อะไรทำให้เรามาเจอกัน
 
ไม่รู้
Am 
อะไรทำให้เราได้ผูกพัน
 
แม้
Gm 
บังเอิญเจอ 
 
จะตั้งใจรักเธอ..
 
จนวัน
สุดท้ายของชีวิตก็แล้วกัน

 
เธอจะเป็นแฟนใหม่
คนโปรด..
 
ของฉั
C/E 
นต้องแต่นี้
 
ใค
Dm 
รจะดีเหมือนเธ
Am 
อ 
 
ไม่เคยเจอ
 
แว
Bb 
วตาเธอคู่นั้
Am 
นแค่ได้มอง
 
ก็ทำ
Gm 
ให้ฉันมั่นใจ 
 
 

 
ว่าเธอจะเป็
นคนโปรดของฉั
C/E 
นตั้งแต่นี้
 
ขอ
Dm 
สัญญาว่าจ
Cm 
ะรักเธ
อคนนี้
Bb 
..
 
ให้ดีที่สุ
Am 
ดไม่เปลี่ยนใจ
Dm 
 
ฉันจะดู
Gm 
แลจะทำให้ดี
นับจากวันนี้ไป

 
เธอจะเป็นแฟนใหม่
คนโปรด..
 
ของฉั
C/E 
นต้องแต่นี้
 
ใค
Dm 
รจะดีเหมือนเธ
Am 
อ 
 
ไม่เคยเจอ
 
แว
Bb 
วตาเธอคู่นั้
Am 
นแค่ได้มอง
 
ก็ทำ
Gm 
ให้ฉันมั่นใจ 
 
 

 
ว่าเธอจะเป็
นคนโปรดของฉั
C/E 
นตั้งแต่นี้
 
ขอ
Dm 
สัญญาว่าจ
Cm 
ะรักเธ
อคนนี้
Bb 
..
 
ให้ดีที่สุ
Am 
ดไม่เปลี่ยนใจ
Dm 
 
ฉันจะดู
Gm 
แลจะทำให้ดี
นับจากวันนี้ไป


ดี..ที่กล้าลองเปิดใจแล้ว
จนได้พบ ได้พบเจอคนอย่างเธอ
เธอไม่เหมือนคนเก่า ที่ชอบทำให้เหงา
เธอชัดเจน..กว่าคนไหน..

พอ..ฉันได้เริ่มคุยกับเธอ
เธอน่ารัก และใจดีกว่าที่คิด
ไม่มีใครคนเก่า เอาใจใส่เท่าเธอ
คงไม่มีใครมาแทนได้เลย..

เธอจะเป็นแฟนใหม่คนโปรด
ของฉันต้องแต่นี้
ใครจะดีเหมือนเธอ ไม่เคยเจอ
แววตาเธอคู่นั้นแค่ได้มอง
ก็ทำให้ฉันมั่นใจ

ว่าเธอจะเป็นคนโปรดของฉันตั้งแต่นี้
ขอสัญญาว่าจะรักเธอคนนี้
ให้ดีที่สุดไม่เปลี่ยนใจ
ฉันจะดูแลจะทำให้ดี นับจากวันนี้ไป

ก่อนจะพบเธอ ไม่ว่าใครที่ได้เจอ
ไม่อาจจะทำ..ให้หัวใจฉันเปิด
แต่เมื่อได้พบเธอ กำแพงมันก็เบลอ
และพังลงมา จนเราได้ไกล้กัน

ไม่มีอีกแล้วละแฟนเก่าคนโปรด
จากนี้จะมีแต่แฟนใหม่คนโปรด
ขอบคุณนะที่เข้ามาทำให้ลบลืมเขา
ขอสัญญาว่าตั้งแต่นี้จะมีแค่เพียงแต่คำว่าเรา

กว่าจะลบรูป และกว่าจะทำใจ
และกว่าจะเปิดใจนี้มันไม่ง่ายเลย
แต่พอมีเธอทุกอย่างก็จบไป
สภาพของจิตใจก็ดีขึ้นเฉยเลย

ไม่รู้อะไรทำให้เรามาเจอกัน
ไม่รู้อะไรทำให้เราได้ผูกพัน
แม้บังเอิญเจอ จะตั้งใจรักเธอ
จนวันสุดท้ายของชีวิตก็แล้วกัน

เธอจะเป็นแฟนใหม่คนโปรด
ของฉันต้องแต่นี้
ใครจะดีเหมือนเธอ ไม่เคยเจอ
แววตาเธอคู่นั้นแค่ได้มอง
ก็ทำให้ฉันมั่นใจ

ว่าเธอจะเป็นคนโปรดของฉันตั้งแต่นี้
ขอสัญญาว่าจะรักเธอคนนี้
ให้ดีที่สุดไม่เปลี่ยนใจ
ฉันจะดูแลจะทำให้ดี นับจากวันนี้ไป

เธอจะเป็นแฟนใหม่คนโปรด
ของฉันต้องแต่นี้
ใครจะดีเหมือนเธอ ไม่เคยเจอ
แววตาเธอคู่นั้นแค่ได้มอง
ก็ทำให้ฉันมั่นใจ

ว่าเธอจะเป็นคนโปรดของฉันตั้งแต่นี้
ขอสัญญาว่าจะรักเธอคนนี้
ให้ดีที่สุดไม่เปลี่ยนใจ
ฉันจะดูแลจะทำให้ดี นับจากวันนี้ไป

มิวสิควิดีโอ แฟนใหม่คนโปรด SLAPKISS

เพลง : แฟนใหม่คนโปรด (คอร์ด)
ศิลปิน : SLAPKISS
เนื้อร้อง/ทำนอง : SLAPKISS
เรียบเรียง : Pinmanus
ติดต่องานศิลปิน : 0812345966,0956495544

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend