คอร์ดเพลง รักสาวใต้ (14 จังหวัด) กฤษ กวินทร์

  
Text   
คอร์ดเพลง รักสาวใต้ (14 จังหวัด) ศิลปิน กฤษ กวินทร์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย E F#m G#m A B C#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | E | C#m | A | B |
INTRO | E | C#m | A | B |

 
ได้เจอคน
E 
งามน้องเป็นสา
C#m 
วใต้
 
น้องอยู่จังหวัดไ
A 
หน 
 
แล้วไซร้แค่
B 
สวยพัน
E 
นี้
 
เป็นสาว
C#m 
ชุมพร 
 
หรือสุราษฎร์ธา
E 
นี
 
อยากบอก
F#m 
คนดีว่าชอบเธอจังหูเ
B 
ลย

 
อยากเข้าไป
E 
ถาม 
 
ไปหาไป
C#m 
ทัก
 
อยากบอกว่า
A 
รัก 
 
รักเ
B 
ธอทั้ง
E 
ใจ
 
เป็นสาว
C#m 
นครฯ 
 
สาวสงขลาก็ใช้
E 
ได้
 
สาวภูเก็ต
F#m 
ว่าไง 
 
สาวพัท
B 
ลุง 
 
ขอเ
E 
สียงหน่อย

 
หลงรักคน
A 
งาม 
 
ละน้องเ
B 
ป็นสาว
E 
ใต้
 
น้องสวยไ
F#m 
ฉไล 
 
ถูกใจจังหูเ
E 
ลย
 
ตาโตคม
A 
ขำเสียจ
B 
ริงนะทรามเ
E 
ชย
 
พี่อยากเป็น
F#m 
ลูกเขย 
 
 
B 
 
ชาวหนังลุงมโน
E 
ราห์ 
 
 
B 

 
ลงไปน
E 
รา ยะลา ปัต
C#m 
ตานี
 
ทั้งสาวกร
A 
ะบี่ 
 
สาวพัง
B 
งา 
 
น่ารัก
E 
จุงเบย
 
สาว
C#m 
สตูล 
 
สาวตรังก็ใช่เ
E 
ลย
 
สาวระนองนะ
F#m 
เอย 
 
เอ้อเ
B 
ฮ้ย 
 
รักสาว
E 
ใต้ 
 
 
B 

INSTRU | A | B | C#m | B |
INSTRU | A | B | A | B | C#m |
INSTRU | A | B | G#m | C#m |
INSTRU | F#m | B | E | B |

 
ได้เจอคน
E 
งามน้องเป็นสา
C#m 
วใต้
 
น้องอยู่จังหวัดไ
A 
หน 
 
แล้วไซร้แค่
B 
สวยพัน
E 
นี้
 
เป็นสาว
C#m 
ชุมพร 
 
หรือสุราษฎร์ธา
E 
นี
 
อยากบอก
F#m 
คนดีว่าชอบเธอจังหูเ
B 
ลย

 
อยากเข้าไป
E 
ถาม 
 
ไปหาไป
C#m 
ทัก
 
อยากบอกว่า
A 
รัก 
 
รักเ
B 
ธอทั้ง
E 
ใจ
 
เป็นสาว
C#m 
นครฯ 
 
สาวสงขลาก็ใช้
E 
ได้
 
สาวภูเก็ต
F#m 
ว่าไง 
 
สาวพัท
B 
ลุง 
 
ขอเ
E 
สียงหน่อย

 
หลงรักคน
A 
งาม 
 
ละน้องเ
B 
ป็นสาว
E 
ใต้
 
น้องสวยไ
F#m 
ฉไล 
 
ถูกใจจังหูเ
E 
ลย
 
ตาโตคม
A 
ขำเสียจ
B 
ริงนะทรามเ
E 
ชย
 
พี่อยากเป็น
F#m 
ลูกเขย 
 
 
B 
 
ชาวหนังลุงมโน
E 
ราห์ 
 
 
B 

 
หลงรักคน
A 
งาม 
 
ละน้องเ
B 
ป็นสาว
E 
ใต้
 
น้องสวยไ
F#m 
ฉไล 
 
ถูกใจจังหูเ
E 
ลย
 
ตาโตคม
A 
ขำเสียจ
B 
ริงนะทรามเ
E 
ชย
 
พี่อยากเป็น
F#m 
ลูกเขย 
 
 
B 
 
ชาวหนังลุงมโน
E 
ราห์ 
 
 
B 

 
ลงไปน
E 
รา ยะลา ปัต
C#m 
ตานี
 
ทั้งสาวกร
A 
ะบี่ 
 
สาวพัง
B 
งา 
 
น่ารัก
E 
จุงเบย
 
สาว
C#m 
สตูล 
 
สาวตรังก็ใช่เ
E 
ลย
 
สาวระนองนะ
F#m 
เอย 
 
เอ้อเ
B 
ฮ้ย 
 
รักสาว
E 
ใต้ 
 
 
B 

OUTRO | E | C#m | A | B | E |


ได้เจอคนงามน้องเป็นสาวใต้
น้องอยู่จังหวัดไหน แล้วไซร้แค่สวยพันนี้
เป็นสาวชุมพร หรือสุราษฎร์ธานี
อยากบอกคนดีว่าชอบเธอจังหูเลย

อยากเข้าไปถาม ไปหาไปทัก
อยากบอกว่ารัก รักเธอทั้งใจ
เป็นสาวนครฯ สาวสงขลาก็ใช้ได้
สาวภูเก็ตว่าไง สาวพัทลุง ขอเสียงหน่อย

หลงรักคนงาม ละน้องเป็นสาวใต้
น้องสวยไฉไล ถูกใจจังหูเลย
ตาโตคมขำเสียจริงนะทรามเชย
พี่อยากเป็นลูกเขย.. ชาวหนังลุงมโนราห์

ลงไปนรา ยะลา ปัตตานี
ทั้งสาวกระบี่ สาวพังงา น่ารักจุงเบย
สาวสตูล สาวตรังก็ใช่เลย
สาวระนองนะเอย เอ้อเฮ้ย รักสาวใต้

( ดนตรี )

ได้เจอคนงามน้องเป็นสาวใต้
น้องอยู่จังหวัดไหน แล้วไซร้แค่สวยพันนี้
เป็นสาวชุมพร หรือสุราษฎร์ธานี
อยากบอกคนดีว่าชอบเธอจังหูเลย

อยากเข้าไปถาม ไปหาไปทัก
อยากบอกว่ารัก รักเธอทั้งใจ
เป็นสาวนครฯ สาวสงขลาก็ใช้ได้
สาวภูเก็ตว่าไง สาวพัทลุง ขอเสียงหน่อย

หลงรักคนงาม ละน้องเป็นสาวใต้
น้องสวยไฉไล ถูกใจจังหูเลย
ตาโตคมขำเสียจริงนะทรามเชย
พี่อยากเป็นลูกเขย.. ชาวหนังลุงมโนราห์

หลงรักคนงาม ละน้องเป็นสาวใต้
น้องสวยไฉไล ถูกใจจังหูเลย
ตาโตคมขำเสียจริงนะทรามเชย
พี่อยากเป็นลูกเขย.. ชาวหนังลุงมโนราห์

ลงไปนรา ยะลา ปัตตานี
ทั้งสาวกระบี่ สาวพังงา น่ารักจุงเบย
สาวสตูล สาวตรังก็ใช่เลย
สาวระนองนะเอย เอ้อเฮ้ย รักสาวใต้

มิวสิควิดีโอ รักสาวใต้ (14 จังหวัด) กฤษ กวินทร์

เพลง : รักสาวใต้ (14 จังหวัด) (คอร์ด)
ศิลปิน : กฤษ กวินทร์
เนื้อร้อง/ทำนอง : ก้าน ศราวุฒิ
เรียบเรียง : สุวัตร วงศ์นคร
ติดต่องานศิลปิน : 097-159-1944

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend