คอร์ดเพลง จะเสียน้ำตาทำไมกับคนที่ไม่รักมึง เอก เหล็กโคน & เล็ก บูรพา

  
Text   
คอร์ดเพลง จะเสียน้ำตาทำไมกับคนที่ไม่รักมึง ศิลปิน เอก เหล็กโคน & เล็ก บูรพา คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

 
เพื่อนเ
D 
ห้อ.. 
 
มึงไม่ต้องเ
A 
สียใจ
 
ในเมื่อ
Bm 
เขาทิ้งมึงไป 
 
หาใหม่ห
G 
ลาว..

INSTRU | D | A | Bm | G |

 
เพื่อนเ
D 
ห้อ.. 
 
มึงไม่ต้อง
A/C# 
เสียใจ
 
ในเมื่อ
Bm 
เขาทิ้งมึงไป 
 
หาใหม่ห
G 
ลาว..

 
D 
พื่อนเห้อ.. 
 
กูยังทำ
A/C# 
ใจไม่ได้
 
กู
Bm 
รักเขามากมาย 
 
ทำใจย
G 
าก

 
ในเมื่อ
Bm 
เขาไม่รักมึง
F#m 
แล้ว
 
มึงจะร้
G 
องไห้เสียใ
D 
จทำไม
 
ก็เพราะว่า
Bm 
กูรักมันอี
F#m 
ตาย
 
ที่กูร้อง
G 
ไห้ 
 
เพราะกูลืมมันไม่
A 
ได้..

 
จะเสียน้ำตาทำ
G 
ไมกับคนที่
A 
ไม่รักมึง
F#m 
มึงไม่มาเป็นกู มึงไ
Bm 
ม่รู้ ไม่เข้าใจ
 
กู
G 
รู้ว่ามึงนั้นรัก 
 
แต่
A 
มึงต้องตัดใจ
 
แล้ว
F#m 
กูต้องทำยังไงให้
Bm 
ลืมมันเสียที
 
ต่อจ
G 
ากนี้..มึงต้องรักตัวเ
A 
อง.. 
 
กูขอบใจ

INSTRU | Bm | A | G | F# |
INSTRU | G A | F#m Bm |
INSTRU | G A | F#m Bm | G | A |

 
ในเมื่อ
Bm 
เขาไม่รักมึง
F#m 
แล้ว
 
มึงจะร้
G 
องไห้เสียใ
D 
จทำไม
 
ก็เพราะว่า
Bm 
กูรักมันอี
F#m 
ตาย
 
ที่กูร้อง
G 
ไห้ 
 
เพราะกูลืมมันไม่
A 
ได้..

 
จะเสียน้ำตาทำ
G 
ไมกับคนที่
A 
ไม่รักมึง
F#m 
มึงไม่มาเป็นกู มึงไ
Bm 
ม่รู้ ไม่เข้าใจ
 
กู
G 
รู้ว่ามึงนั้นรัก 
 
แต่
A 
มึงต้องตัดใจ
 
แล้ว
F#m 
กูต้องทำยังไงให้
Bm 
ลืมมันเสียที
 
ต่อจ
G 
ากนี้..กูต้องรักตัวเ
A 
อง..

 
จะเสียน้ำตาทำ
G 
ไมกับคนที่
A 
ไม่รักมึง
F#m 
มึงไม่มาเป็นกู มึงไ
Bm 
ม่รู้ ไม่เข้าใจ
 
กู
G 
รู้ว่ามึงยังรัก 
 
แต่
A 
มึงต้องตัดใจ
 
แล้ว
F#m 
กูต้องทำยังไงให้
Bm 
ลืมมันเสียที
 
ต่อจ
G 
ากนี้..มึงต้องรักตัวเ
A 
อง.. 
 
กูขอ
Bm 
บใจ

INSTRU | Bm |


เพื่อนเห้อ.. มึงไม่ต้องเสียใจ
ในเมื่อเขาทิ้งมึงไป หาใหม่หลาว..

( ดนตรี )

เพื่อนเห้อ.. มึงไม่ต้องเสียใจ
ในเมื่อเขาทิ้งมึงไป หาใหม่หลาว..

เพื่อนเห้อ.. กูยังทำใจไม่ได้
กูรักเขามากมาย ทำใจยาก

ในเมื่อเขาไม่รักมึงแล้ว
มึงจะร้องไห้เสียใจทำไม
ก็เพราะว่ากูรักมันอีตาย
ที่กูร้องไห้ เพราะกูลืมมันไม่ได้..

จะเสียน้ำตาทำไมกับคนที่ไม่รักมึง
มึงไม่มาเป็นกู มึงไม่รู้ ไม่เข้าใจ
กูรู้ว่ามึงนั้นรัก แต่มึงต้องตัดใจ
แล้วกูต้องทำยังไงให้ลืมมันเสียที
ต่อจากนี้..มึงต้องรักตัวเอง.. กูขอบใจ

( ดนตรี )

ในเมื่อเขาไม่รักมึงแล้ว
มึงจะร้องไห้เสียใจทำไม
ก็เพราะว่ากูรักมันอีตาย
ที่กูร้องไห้ เพราะกูลืมมันไม่ได้..

จะเสียน้ำตาทำไมกับคนที่ไม่รักมึง
มึงไม่มาเป็นกู มึงไม่รู้ ไม่เข้าใจ
กูรู้ว่ามึงนั้นรัก แต่มึงต้องตัดใจ
แล้วกูต้องทำยังไงให้ลืมมันเสียที
ต่อจากนี้.. กูต้องรักตัวเอง..

จะเสียน้ำตาทำไมกับคนที่ไม่รักมึง
มึงไม่มาเป็นกู มึงไม่รู้ ไม่เข้าใจ
กูรู้ว่ามึงยังรัก แต่มึงต้องตัดใจ
แล้วกูต้องทำยังไงให้ลืมมันเสียที
ต่อจากนี้..มึงต้องรักตัวเอง..กูขอบใจ

มิวสิควิดีโอ จะเสียน้ำตาทำไมกับคนที่ไม่รักมึง

เพลง : จะเสียน้ำตาทำไมกับคนที่ไม่รักมึง (คอร์ด)
ศิลปิน : เอก เหล็กโคน & เล็ก บูรพา
เนื้อร้อง/ทำนอง : เอกเหล็กโคน & เล็กบูรพา
เรียบเรียง : เสกผ่านชื่น
ติดต่องานศิลปิน : 093-6615985

2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend