คอร์ดเพลง หยุดพูด – เอก เหล็กโคน

  
Text   

คอร์ดเพลง : หยุดพูด เอก เหล็กโคน

คอร์ดเพลง หยุดพูด - เอก เหล็กโคน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เอก เหล็กโคน : หยุดพูด


INTRO | Am | Em | F | G E |

 
เธอ
Am 
พูดอยู่ซ้ำๆ 
 
กับ
Em 
คำว่าเลิกกัน
 
เธอ
F 
พูดอยู่ทุกวัน 
 
ซ้ำ
G 
ๆอยู่อย่างนี้
 
ทะ
Am 
เลาะกันทีไร 
 
บอก
Em 
เลิกกันทุกที
 
F 
สียใจที่สุด 
 
กับคำ
G 
นี้ที่เธอบอกฉัน

 
ฉันมันผิดอะ
Am 
ไรนักหนา
 
บาง
Em 
ทีฉันก็น้อยใจ
F 
ฉันทำอะไร 
 
ไม่ถูก
G 
ใจเธอเลย
 
ขอโทษ
Am 
สิ่งที่เคยพลาดพลั้ง
 
อยากให้
Em 
คืนความรักที่สวยงาม
 
แบบเ
F 
ดิม 
 
ที่เราเคยมีใ
G 
ห้กัน

 
หยุดบอกว่าเราเลิ
C 
กกัน
 
หยุดพูดคำนั้นได้
Am 
ไหม
 
ฉันนั้นเสีย
F 
ใจ 
 
เมื่อเธอบอกเราเลิ
G 
กกัน
 
ยอมรับว่าฉันมันไ
C 
ม่ดี
 
ถ้าฉันผิดขอโทษเธอแ
Am 
ล้วกัน
 
ได้โปรดอย่าพูดคำ
F 
นั้น
 
คำว่าเราเลิก
G 
กัน 
 
ฉันเสี
C 
ยใจ 
 
 
G 

INSTRU | C | Am | F | G | ( 2 Times )

 
ฉันมันผิดอะ
Am 
ไรนักหนา
 
บาง
Em 
ทีฉันก็น้อยใจ
F 
ฉันทำอะไร 
 
ไม่ถูก
G 
ใจเธอเลย
 
ขอโทษ
Am 
สิ่งที่เคยพลาดพลั้ง
 
อยากให้
Em 
คืนความรักที่สวยงาม
 
แบบเ
F 
ดิม 
 
ที่เราเคยมีใ
G 
ห้กัน

 
หยุดบอกว่าเราเลิ
C 
กกัน
 
หยุดพูดคำนั้นได้
Am 
ไหม
 
ฉันนั้นเสีย
F 
ใจ 
 
เมื่อเธอบอกเราเลิ
G 
กกัน
 
ยอมรับว่าฉันมันไ
C 
ม่ดี
 
ถ้าฉันผิดขอโทษเธอแ
Am 
ล้วกัน
 
ได้โปรดอย่าพูดคำ
F 
นั้น
 
คำว่าเราเลิก
G 
กัน

 
หยุดบอกว่าเราเลิ
C 
กกัน
 
หยุดพูดคำนั้นได้
Am 
ไหม
 
ฉันนั้นเสีย
F 
ใจ 
 
เมื่อเธอบอกเราเลิ
G 
กกัน
 
ยอมรับว่าฉันมันไ
C 
ม่ดี
 
ถ้าฉันผิดขอโทษเธอแ
Am 
ล้วกัน
 
ได้โปรดอย่าพูดคำ
F 
นั้น
 
คำว่าเราเลิก
G 
กัน 
 
ฉันเสี
C 
ยใจ..
G 
 
C 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง หยุดพูด


เธอพูดอยู่ซ้ำๆ กับคำว่าเลิกกัน
เธอพูดอยู่ทุกวัน ซ้ำๆอยู่อย่างนี้
ทะเลาะกันทีไร บอกเลิกกันทุกที
เสียใจที่สุด กับคำนี้ที่เธอบอกฉัน

ฉันมันผิดอะไรนักหนา
บางทีฉันก็น้อยใจ
ฉันทำอะไร ไม่ถูกใจเธอเลย
ขอโทษสิ่งที่เคยพลาดพลั้ง
อยากให้คืนความรักที่สวยงาม
แบบเดิม ที่เราเคยมีให้กัน

หยุดบอกว่าเราเลิกกัน
หยุดพูดคำนั้นได้ไหม
ฉันนั้นเสียใจ เมื่อเธอบอกเราเลิกกัน
ยอมรับว่าฉันมันไม่ดี
ถ้าฉันผิดขอโทษเธอแล้วกัน
ได้โปรดอย่าพูดคำนั้น
คำว่าเราเลิกกัน ฉันเสียใจ

( ดนตรี )

ฉันมันผิดอะไรนักหนา
บางทีฉันก็น้อยใจ
ฉันทำอะไร ไม่ถูกใจเธอเลย
ขอโทษสิ่งที่เคยพลาดพลั้ง
อยากให้คืนความรักที่สวยงาม
แบบเดิม ที่เราเคยมีให้กัน

หยุดบอกว่าเราเลิกกัน
หยุดพูดคำนั้นได้ไหม
ฉันนั้นเสียใจ เมื่อเธอบอกเราเลิกกัน
ยอมรับว่าฉันมันไม่ดี
ถ้าฉันผิดขอโทษเธอแล้วกัน
ได้โปรดอย่าพูดคำนั้น
คำว่าเราเลิกกัน

หยุดบอกว่าเราเลิกกัน
หยุดพูดคำนั้นได้ไหม
ฉันนั้นเสียใจ เมื่อเธอบอกเราเลิกกัน
ยอมรับว่าฉันมันไม่ดี
ถ้าฉันผิดขอโทษเธอแล้วกัน
ได้โปรดอย่าพูดคำนั้น
คำว่าเราเลิกกัน ฉันเสียใจ..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หยุดพูด (คอร์ด)

ติดต่องานโชว์ 093-6615985
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend