หน้าแรก » เอก เหล็กโคน » คอร์ดเพลง หยุดพูด – เอก เหล็กโคน

คอร์ดเพลง หยุดพูด – เอก เหล็กโคน

คอร์ดเพลง : หยุดพูด เอก เหล็กโคน

คอร์ดเพลง หยุดพูด - เอก เหล็กโคน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เอก เหล็กโคน : หยุดพูด


INTRO | Am | Em | F | G E |

 
เธอ
Am 
พูดอยู่ซ้ำๆ 
 
กับ
Em 
คำว่าเลิกกัน
 
เธอ
พูดอยู่ทุกวัน 
 
ซ้ำ
ๆอยู่อย่างนี้
 
ทะ
Am 
เลาะกันทีไร 
 
บอก
Em 
เลิกกันทุกที
 
สียใจที่สุด 
 
กับคำ
นี้ที่เธอบอกฉัน

 
ฉันมันผิดอะ
Am 
ไรนักหนา
 
บาง
Em 
ทีฉันก็น้อยใจ
ฉันทำอะไร 
 
ไม่ถูก
ใจเธอเลย
 
ขอโทษ
Am 
สิ่งที่เคยพลาดพลั้ง
 
อยากให้
Em 
คืนความรักที่สวยงาม
 
แบบเ
ดิม 
 
ที่เราเคยมีใ
ห้กัน

 
หยุดบอกว่าเราเลิ
กกัน
 
หยุดพูดคำนั้นได้
Am 
ไหม
 
ฉันนั้นเสีย
ใจ 
 
เมื่อเธอบอกเราเลิ
กกัน
 
ยอมรับว่าฉันมันไ
ม่ดี
 
ถ้าฉันผิดขอโทษเธอแ
Am 
ล้วกัน
 
ได้โปรดอย่าพูดคำ
นั้น
 
คำว่าเราเลิก
กัน 
 
ฉันเสี
ยใจ 
 
 

INSTRU | C | Am | F | G | ( 2 Times )

 
ฉันมันผิดอะ
Am 
ไรนักหนา
 
บาง
Em 
ทีฉันก็น้อยใจ
ฉันทำอะไร 
 
ไม่ถูก
ใจเธอเลย
 
ขอโทษ
Am 
สิ่งที่เคยพลาดพลั้ง
 
อยากให้
Em 
คืนความรักที่สวยงาม
 
แบบเ
ดิม 
 
ที่เราเคยมีใ
ห้กัน

 
หยุดบอกว่าเราเลิ
กกัน
 
หยุดพูดคำนั้นได้
Am 
ไหม
 
ฉันนั้นเสีย
ใจ 
 
เมื่อเธอบอกเราเลิ
กกัน
 
ยอมรับว่าฉันมันไ
ม่ดี
 
ถ้าฉันผิดขอโทษเธอแ
Am 
ล้วกัน
 
ได้โปรดอย่าพูดคำ
นั้น
 
คำว่าเราเลิก
กัน

 
หยุดบอกว่าเราเลิ
กกัน
 
หยุดพูดคำนั้นได้
Am 
ไหม
 
ฉันนั้นเสีย
ใจ 
 
เมื่อเธอบอกเราเลิ
กกัน
 
ยอมรับว่าฉันมันไ
ม่ดี
 
ถ้าฉันผิดขอโทษเธอแ
Am 
ล้วกัน
 
ได้โปรดอย่าพูดคำ
นั้น
 
คำว่าเราเลิก
กัน 
 
ฉันเสี
ยใจ..
 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง หยุดพูด


เธอพูดอยู่ซ้ำๆ กับคำว่าเลิกกัน
เธอพูดอยู่ทุกวัน ซ้ำๆอยู่อย่างนี้
ทะเลาะกันทีไร บอกเลิกกันทุกที
เสียใจที่สุด กับคำนี้ที่เธอบอกฉัน

ฉันมันผิดอะไรนักหนา
บางทีฉันก็น้อยใจ
ฉันทำอะไร ไม่ถูกใจเธอเลย
ขอโทษสิ่งที่เคยพลาดพลั้ง
อยากให้คืนความรักที่สวยงาม
แบบเดิม ที่เราเคยมีให้กัน

หยุดบอกว่าเราเลิกกัน
หยุดพูดคำนั้นได้ไหม
ฉันนั้นเสียใจ เมื่อเธอบอกเราเลิกกัน
ยอมรับว่าฉันมันไม่ดี
ถ้าฉันผิดขอโทษเธอแล้วกัน
ได้โปรดอย่าพูดคำนั้น
คำว่าเราเลิกกัน ฉันเสียใจ

( ดนตรี )

ฉันมันผิดอะไรนักหนา
บางทีฉันก็น้อยใจ
ฉันทำอะไร ไม่ถูกใจเธอเลย
ขอโทษสิ่งที่เคยพลาดพลั้ง
อยากให้คืนความรักที่สวยงาม
แบบเดิม ที่เราเคยมีให้กัน

หยุดบอกว่าเราเลิกกัน
หยุดพูดคำนั้นได้ไหม
ฉันนั้นเสียใจ เมื่อเธอบอกเราเลิกกัน
ยอมรับว่าฉันมันไม่ดี
ถ้าฉันผิดขอโทษเธอแล้วกัน
ได้โปรดอย่าพูดคำนั้น
คำว่าเราเลิกกัน

หยุดบอกว่าเราเลิกกัน
หยุดพูดคำนั้นได้ไหม
ฉันนั้นเสียใจ เมื่อเธอบอกเราเลิกกัน
ยอมรับว่าฉันมันไม่ดี
ถ้าฉันผิดขอโทษเธอแล้วกัน
ได้โปรดอย่าพูดคำนั้น
คำว่าเราเลิกกัน ฉันเสียใจ..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หยุดพูด (คอร์ด)

ติดต่องานโชว์ 093-6615985
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :