หน้าแรก » หนวด จิรภัทร » คอร์ดเพลง ชายชรา – เอก เหล็กโคน ~ หนวด จิรภัทร ~ หลวงไก่

คอร์ดเพลง ชายชรา – เอก เหล็กโคน ~ หนวด จิรภัทร ~ หลวงไก่

คอร์ดเพลง : ชายชรา เอก เหล็กโคน ~ หนวด จิรภัทร ~ หลวงไก่

คอร์ดเพลง ชายชรา - เอก เหล็กโคน ~ หนวด จิรภัทร ~ หลวงไก่

เพลง :

ศิลปิน :

ศิลปิน :

Single : ชายชรา


INTRO | Am | G | F | E | ( 2 Times ) | E |

 
ชาย
Am 
ชราคนหนึ่ง 
 
แกเ
ล่าเรื่องราว
 
มัยตอนบ่าวๆ 
 
ตอน
แกยังหรอย
 
ตอน
Am 
แกวัยรุ่น 
 
หัวซ
อยยันท้ายซอย
 
ตัวไ
หนทำหรอย 
 
กูเชี
ยงหมด

INSTRU | Am | G | F | E | ( 2 Times ) | E |

 
ใคร
Dm 
อันธพาล 
 
ทำ
Am 
ตัวเป็นนักเลง
 
ใคร
ไม่ยำเกรงในตั
วกู..
 
มึง
Am 
ตาย.. 
 
มึงตาย…

 
มีดข
วานสับหัว 
 
แทงเ
ป็นรายตัว
 
ทุก
คนเขาร่ำลือ 
 
ว่า
Am 
กูคือเสือร้าย
 
ศักดิ์
ศรีมันค้ำคอ 
 
กู
อยู่มึงต้องตาย
 
นี่
คือความหมาย.. 
 
ของกู

INSTRU | Am | Am | Am | Am | ( 2 Times )

Dm 
ใครที่ย่ำยี 
 
ศักดิ์
Am 
ศรีผู้หญิง
มึงต้องโดนยิงอย่างเ
ดียว
 
ยิงอย่างเ
ดียว

 
ขึ้น
Dm 
ลำแล้วลั่นไกล 
 
 
Am 
ใจไม่เคยกลัว
 
มึง
ชั่วกูก็ชั่ว 
 
ยิ่งหว่า
มึง
 
มึงจำ
ไว้.. 
 
จำเอาไว้..

INSTRU | Am | Am | Am | Am | ( 2 Times )

 
มีดข
วานสับหัว 
 
ยิงเ
ป็นรายตัว
 
ทุก
คนเขาร่ำลือ 
 
ว่า
Am 
กูคือเสือร้าย
 
ศักดิ์
ศรีมันค้ำคอ 
 
กู
อยู่มึงต้องตาย
 
นี่
คือความหมาย..

 
มีดข
วานสับหัว 
 
ยิงเ
ป็นรายตัว
 
ทุก
คนเขาร่ำลือ 
 
ว่า
Am 
กูคือเสือร้าย
 
ศักดิ์
ศรีมันค้ำคอ 
 
กู
อยู่มึงต้องตาย
 
นี่
คือความหมาย.. 
 
ของกู

OUTRO | Am | Am | Am | Am | ( 4 Times )


ชายชราคนหนึ่ง แกเล่าเรื่องราว
สมัยตอนบ่าวๆ ตอนแกยังหรอย
ตอนแกวัยรุ่น หัวซอยยันท้ายซอย
ตัวไหนทำหรอย กูเชียงหมด

( ดนตรี )

ใครอันธพาลทำตัวเป็นนักเลง
ใครไม่ยำเกรงในตัวกูมึงตาย
มึงได้.. มึงตาย

*มือขวานสับหัว แทงเป็นรายตัว
ทุกคนเขาร่ำลือ ว่ากูคือเสือร้าย
ศักดิ์ศรีมันค้ำคอ กูอยู่มึงต้องตาย
นี่คือความหมาย.. ของกู

( ดนตรี )

ใครที่ย่ำยีศักดิ์ศรีผู้หญิง
มึงต้องโดนยิงอย่างเดียว
ยิงอย่างเดียว

ขึ้นลำแล้วลั่นไกล ใจไม่เคยกลัว
มึงชั่วกูก็ชั่ว ยิ่งหว่ามึง
มึงจำไว้ จำเอาไว้

( ดนตรี )

*มือขวานสับหัว แทงเป็นรายตัว
ทุกคนเขาร่ำลือ ว่ากูคือเสือร้าย
ศักดิ์ศรีมันค้ำคอ กูอยู่มึงต้องตาย
นี่คือความหมาย..

*มือขวานสับหัว แทงเป็นรายตัว
ทุกคนเขาร่ำลือ ว่ากูคือเสือร้าย
ศักดิ์ศรีมันค้ำคอ กูอยู่มึงต้องตาย
นี่คือความหมาย.. ของกู

มิวสิควิดีโอ ชายชรา เอก เหล็กโคน ~ หนวด จิรภัทร ~ หลวงไก่

เพลง ชายชรา (คอร์ด)


เขียนโดย วัชรา เรืองทิพย์
เรียบเรียง ก๊อก จตุรัส
ติดต่องาน 093-6615985

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา