คอร์ดเพลง เด็กใต้ – หลวงไก่, หนวด จีรภัทร, เอก เหล็กโคน

  
Text   

คอร์ดเพลง : เด็กใต้ หลวงไก่, หนวด จีรภัทร, เอก เหล็กโคน

คอร์ดเพลง เด็กใต้ - หลวงไก่, หนวด จีรภัทร, เอก เหล็กโคน

เพลง :

ศิลปิน :

ศิลปิน :

Single : เด็กใต้


INTRO | Gm | Gm | Cm | Cm |
INTRO | Bb | Bb | D | D |
INTRO | Gm | Gm | Cm | Cm |
INTRO | Bb | Bb | D | D |

Gm 
เราเด็กใต้ 
 
ไม่ค่อยทำพอได้
Cm 
เราบายๆ 
 
ฟรีสไตล์แบบบ้านๆ
 
ตอนห
Bb 
รอยก็หรอย
 
ตอนงานไม่ขี้คร้าน หลังย
D 
าว

Gm 
เด็กใต้ใจเลงไม่ข่มเหงคนอ่อนแอ
Cm 
เล็กน้อยอาจยอมแพ้แต่อย่ามาก้าวร้าว
 
ถึง
Bb 
ตัวจะดำๆ 
 
แต่หัวใจสีขาว
 
เด็ก
Cm 
ใต้รักใครแล้วรักย
D 
าว..
 
ถือไม้เท้ายอ
Gm 
ดทอง..

 
F 
ขาว่าเราเด็กใต้ใจร้ายใ
Gm 
จดำ
 
เขา
F 
ว่าด้นเหมือนหมาล่ำและทำหยิ่งผ
D 
ยอง

Bb 
หรอยอย่างแรงทอง
Gm 
แดงแต่แหลงจริง
Bb 
หรอยทั้งชายหญิง 
 
ไม่
Gm 
ชิ้งทิ้งเพื่อนพ้อง
 
อยู่
Eb 
ไกลรักกันเหมือนพี่น้
F 
อง
Bb 
รู้ว่ามาจากด้ามขวานท
F 
อง
 
ปกป้องไม่กลั
Gm 
วตาย

Gm 
ท้ามาลองรักแล 
 
ถ้าแน่ไม่ต้องหลบ
Cm 
ท้าให้ลองมาคบพิสูจน์ 
 
จริงม้าย
Bb 
ว่าไอ้ไข่นุ้ยอีสาวนุ้ย 
 
นั้นหรอยจริงม้
D 
าย
 
ว่าเราเป็นโหมเด็กใต้ โคตรเลง..
 

INTRO | Gm | Gm | Cm | Cm |
INSTRU | Bb | Bb | D | D |
INSTRU | Gm | Gm | Cm | Cm |
INSTRU | Bb | Bb | D | Gm |

 
F 
ขาว่าเราเด็กใต้ใจร้ายใ
Gm 
จดำ
 
เขา
F 
ว่าด้นเหมือนหมาล่ำและทำหยิ่งผ
D 
ยอง

Bb 
หรอยอย่างแรงทอง
Gm 
แดงแต่แหลงจริง
Bb 
หรอยทั้งชายหญิง 
 
ไม่
Gm 
ชิ้งทิ้งเพื่อนพ้อง
 
อยู่
Eb 
ไกลรักกันอย่างพี่น้
F 
อง
Bb 
รู้ว่ามาจากด้ามขวานท
F 
อง
 
ปกป้องไม่กลั
Gm 
วตาย

Gm 
ท้ามาลองรักแล 
 
ถ้าแน่ไม่ต้องหลบ
Cm 
ท้าให้ลองมาคบพิสูจน์ 
 
จริงม้าย
Bb 
ว่าไอ้ไข่นุ้ยอีสาวนุ้ย 
 
นั้นหรอยจริงม้
D 
าย
 
ว่าเราเป็นโหมเด็กใต้ โคต
Gm 
รเลง..

Gm 
เราเด็กใต้ 
 
ไม่ค่อยทำพอได้
Cm 
เราบายๆ 
 
ฟรีสไตล์แบบบ้านๆ
 
ตอนห
Bb 
รอยก็หรอย
 
ตอนงานไม่ขี้คร้าน สู้ไม่ถ
D 
อย..

 
หรอยอย่าง
Gm 
แรง 
 
เลงอย่าง
Cm 
แรง
 
หรอยอย่าง
Bb 
แรง 
 
เลงอย่าง
Cm 
แรง
 
เด็กใต้.. หรอยอย่า
Gm 
งแรง..


เราเด็กใต้ ไม่ค่อยทำพอได้
เราบายๆ ฟรีสไตล์แบบบ้านๆ
ตอนหรอยก็หรอย
ตอนงานไม่ขี้คร้าน หลังยาว

เด็กใต้ใจเลงไม่ข่มเหงคนอ่อนแอ
เล็กน้อยอาจยอมแพ้แต่อย่ามาก้าวร้าว
ถึงตัวจะดำๆ แต่หัวใจสีขาว
เด็กใต้รักใครแล้วรักยาว..
ถือไม้เท้ายอดทอง..

เขาว่าเราเด็กใต้ใจร้ายใจดำ
เขาว่าด้นเหมือนหมาล่ำและทำหยิ่งผยอง

หรอยอย่างแรงทองแดงแต่แหลงจริง
หรอยทั้งชายหญิง ไม่ชิ้งทิ้งเพื่อนพ้อง
อยู่ไกลรักกันเหมือนพี่น้อง
รู้ว่ามาจากด้ามขวานทอง
ปกป้องไม่กลัวตาย

ท้ามาลองรักแล ถ้าแน่ไม่ต้องหลบ
ท้าให้ลองมาคบพิสูจน์ จริงม้าย
ว่าไอ้ไข่นุ้ยอีสาวนุ้ย นั้นหรอยจริงม้าย
ว่าเราเป็นโหมเด็กใต้ โคตรเลง..

เขาว่าเราเด็กใต้ใจร้ายใจดำ
เขาว่าด้นเหมือนหมาล่ำและทำหยิ่งผยอง

หรอยอย่างแรงทองแดงแต่แหลงจริง
หรอยทั้งชายหญิง ไม่ชิ้งทิ้งเพื่อนพ้อง
อยู่ไกลรักกันอย่างพี่น้อง
รู้ว่ามาจากด้ามขวานทอง
ปกป้องไม่กลัวตาย

ท้ามาลองรักแล ถ้าแน่ไม่ต้องหลบ
ท้าให้ลองมาคบพิสูจน์ จริงม้าย
ว่าไอ้ไข่นุ้ยอีสาวนุ้ย นั้นหรอยจริงม้าย
ว่าเราเป็นโหมเด็กใต้ โคตรเลง..

เราเด็กใต้ ไม่ค่อยทำพอได้
เราบายๆ ฟรีสไตล์แบบบ้านๆ
ตอนหรอยก็หรอย
ตอนงานไม่ขี้คร้าน สู้ไม่ถอย..

หรอยอย่างแรง เลงอย่างแรง
หรอยอย่างแรง เลงอย่างแรง
เด็กใต้.. หรอยอย่างแรง..

มิวสิควิดีโอ เด็กใต้ หลวงไก่, หนวด จีรภัทร, เอก เหล็กโคน

เพลง เด็กใต้ (คอร์ด)

เนื้อร้องทำนอง ซาง ซาไก
เรียบเรียง นที มีแต้ม
ติดต่องาน 089 – 7997178
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend