คอร์ดเพลง หล่อเลือกได้ เอก เหล็กโคน

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | A |
INTRO | A | A | F#m | F#m | E | A |

 
เกิดมาเจ้า
A 
ชู้ 
 
ก็รู้หล่อเ
F#m 
ลือกได้
 
สาวๆ เห็น
D 
ผมแล้วใจละลาย
 
เพราะผมเนื้อห
E 
อม

 
เพราะผมทั้งหล่อทั้ง
A 
น่ารัก
 
จึงมี
F#m 
สาวๆ 
 
มารุมตอม
 
ได้คุยกับ
D 
ผม 
 
ก็ต้องยอม
E 
ยอมมาเป็นแฟนผม

 
ก็เ
D 
กิดมาหน้าตา
E 
ดี
 
ในปฐ
C#m 
พีนี้ไม่มีใครหล่อ
F#m 
กว่าผม
 
หล่อ
D 
จนวัวตายความ
E 
ล้ม
 
หล่อจนเป็น
A 
ลมทั้งอำเภอ

 
เธอไม่ไ
D 
ด้เป็นแฟนไม่เป็
E 
นไร
 
คิวต่อไ
C#m 
ปถ้าโชคดีอาจ
F#m 
จะเป็นเธอ
 
ลองเส
D 
นอชื่อมานะเ
E 
ออ
 
เผื่อผมจะส
A 
นใจ

 
ก็
D 
ผมทั้งหล่อทั้งร
E 
วย
 
ถ้าเธอไม่
C#m 
สวยก็อย่าคิดเข้า
F#m 
มาใกล้
 
ก็
D 
ผมนั้นหล่อเลือกไ
E 
ด้ 
 
รู้ไว้นะเ
A 
ธอ
 
ก็
D 
ผมนั้นหล่อที่สุดเ
E 
ลย
 
ขนาดใบ
C#m 
เตยก็ยังเก็บเอาไ
F#m 
ปนอนเพ้อ
 
พิ้ง
D 
กี้ ญาญ่า ยังอยากเ
E 
จอ
 
อยากมาเป็นแฟน
A 
กับผม 
 
 
E 

INSTRU | A | F#m | D | E ( 2 Times )

 
เกิดมาเจ้า
A 
ชู้ 
 
ก็รู้หล่อเ
F#m 
ลือกได้
 
สาวๆ เห็น
D 
ผมแล้วใจละลาย
 
เพราะผมเนื้อห
E 
อม

 
ก็ผมทั้งหล่อทั้ง
A 
น่ารัก
 
จึงมีสา
F#m 
วๆ 
 
มารุมตอม
 
ได้คุยกับ
D 
ผม 
 
ก็ต้องยอม
E 
ยอมมาเป็นแฟนผม

 
ก็เ
D 
กิดมาหน้าตา
E 
ดี
 
ในปฐ
C#m 
พีนี้ไม่มีใครหล่อ
F#m 
กว่าผม
 
หล่อ
D 
จนวัวตายความ
E 
ล้ม
 
หล่อจนเป็น
A 
ลมทั้งอำเภอ

 
เธอไม่ไ
D 
ด้เป็นแฟนไม่เป็
E 
นไร
 
คิวต่อไ
C#m 
ปถ้าโชคดีอาจ
F#m 
จะเป็นเธอ
 
ลองเส
D 
นอชื่อมานะเ
E 
ออ
 
เผื่อผมจะส
A 
นใจ

 
ก็
D 
ผมทั้งหล่อทั้งร
E 
วย
 
ถ้าเธอไม่
C#m 
สวยก็อย่าคิดเข้า
F#m 
มาใกล้
 
ก็
D 
ผมนั้นหล่อเลือกไ
E 
ด้ 
 
รู้ไว้นะเ
A 
ธอ
 
ก็
D 
ผมนั้นหล่อที่สุดเ
E 
ลย
 
ขนาดใบ
C#m 
เตยก็ยังเก็บเอาไ
F#m 
ปนอนเพ้อ
 
พิ้ง
D 
กี้ ญาญ่า ยังอยากเ
E 
จอ
 
อยากมาเป็นแฟน
A 
กับผม

 
ก็
D 
ผมนั้นหล่อที่สุดเ
E 
ลย
 
ขนาดกะ
C#m 
เทยก็ยังเก็บเอาไ
F#m 
ปนอนเพ้อ
 
พิ้ง
D 
กี้ ญาญ่า ยังอยากเ
E 
จอ
 
อยากมาเป็นแฟน
A 
กับผม

OUTRO | A |


เกิดมาเจ้าชู้ ก็รู้หล่อเลือกได้
สาวๆ เห็นผมแล้วใจละลาย
เพราะผมเนื้อหอม

เพราะผมทั้งหล่อทั้งน่ารัก
จึงมีสาวๆ มารุมตอม
ได้คุยกับผม ก็ต้องยอม
ยอมมาเป็นแฟนผม

ก็เกิดมาหน้าตาดี
ในปฐพีนี้ไม่มีใครหล่อกว่าผม
หล่อจนวัวตายความล้ม
หล่อจนเป็นลมทั้งอำเภอ

เธอไม่ได้เป็นแฟนไม่เป็นไร
คิวต่อไปถ้าโชคดีอาจจะเป็นเธอ
ลองเสนอชื่อมานะเออ
เผื่อผมจะสนใจ

ก็ผมทั้งหล่อทั้งรวย
ถ้าเธอไม่สวยก็อย่าคิดเข้ามาใกล้
ก็ผมนั้นหล่อเลือกได้ รู้ไว้นะเธอ
ก็ผมนั้นหล่อที่สุดเลย
ขนาดใบเตยก็ยังเก็บเอาไปนอนเพ้อ
พิ้งกี้ ญาญ่า ยังอยากเจอ
อยากมาเป็นแฟนกับผม

( ดนตรี )

เกิดมาเจ้าชู้ ก็รู้หล่อเลือกได้
สาวๆ เห็นผมแล้วใจละลาย
เพราะผมเนื้อหอม

ก็ผมทั้งหล่อทั้งน่ารัก
จึงมีสาวๆ มารุมตอม
ได้คุยกับผม ก็ต้องยอม
ยอมมาเป็นแฟนผม

ก็เกิดมาหน้าตาดี
ในปฐพีนี้ไม่มีใครหล่อกว่าผม
หล่อจนวัวตายความล้ม
หล่อจนเป็นลมทั้งอำเภอ

เธอไม่ได้เป็นแฟนไม่ป็นไร
คิวต่อไปถ้าโชคดีอาจจะเป็นเธอ
ลองเสนอชื่อมานะเออ
เผื่อผมจะสนใจ

ก็ผมทั้งหล่อทั้งรวย
ถ้าเธอไม่สวยก็อย่าคิดเข้ามาใกล้
ก็ผมนั้นหล่อเลือกได้ รู้ไว้นะเธอ
ก็ผมนั้นหล่อที่สุดเลย
ขนาดใบเตยก็ยังเก็บเอาไปนอนเพ้อ
พิ้งกี้ ญาญ่า ยังอยากเจอ
อยากมาเป็นแฟนกับผม

ก็ผมนั้นหล่อที่สุดเลย
ขนาดกระเทยก็ยังเก็บเอาไปนอนเพ้อ
พิ้งกี้ ญาญ่า ยังอยากเจอ
อยากมาเป็นแฟนกับผม

มิวสิควิดีโอ หล่อเลือกได้ เอก เหล็กโคน

เพลง : หล่อเลือกได้ (คอร์ด)
ศิลปิน : เอก เหล็กโคน
เนื้อร้อง/ทำนอง : เอกเหล็กโคน
เรียบเรียง : ก๊อก กิจติเดช แก้วเจือ
ติดต่องานศิลปิน : 0936615985

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend