หน้าแรก » เอก เหล็กโคน » คอร์ดเพลง รักไม่ยูเทิร์น เอก เหล็กโคน

คอร์ดเพลง รักไม่ยูเทิร์น เอก เหล็กโคน

คอร์ด เนื้อเพลง รักไม่ยูเทิร์น เอก เหล็กโคน

คอร์ดเพลง รักไม่ยูเทิร์น เอก เหล็กโคน

เพลง :

ศิลปิน : เอก เหล็กโคน

เนื้อร้อง/ทำนอง : แอม ฟอร์มาลีน

คอร์ดทั้งหมด : Em,Am,C,D,G


INTRO | Em | Em | Em | Em D | ( 2 Times )

Em 
  เลิกกันดีหว่าถ้าไม่อยากทน
  อยู่มานานนมก็ตั้งหลายปี
Em 
  ชีวิตหาหม้ายอะไรดี
  อยู่ไปพรรค์นี้บัดสีคน

Em 
  ไม่มีรถเก๋งเบิ้นเสียงดัง
  ไม่มีเบี้ยนั่งร้านอาหาร
Em 
  มีแต่รถเครื่องไปสวนยาง
  ตัดพุ่งจนว่างกะยังไม่
Am 
รวย 
 
เท่าเ
ขา

Em 
  แต่พอมาวันนี้เธอหลบมา
  มาบอกว่าฉันดีหว่าใคร
Em 
  เจ็บในวันเก่ามันยังฝังใจ
  ให้ฉันหลบไปไม่เอา
Am 
แล้ว 
 
พอแ
ล้ว
 
  มาบ
อกว่าคืนดีกันจะได้ไหม

 
โทษทีนะน้
องความรักครั้ง
นี้ไม่มียู
Em 
เทิร์น
 
ต่างคนต่างเ
ดินต่างคนต่างเ
หินไปคนละท
าง
 
ไหนว่าไม่ห
ลบไหนว่าไม่เ
อาของเก่าอย่า
Em 
งฉัน
 
เลิกวัน
Am 
นี้ก็พอทีละกัน 
 
จะไม่ขอเดินไปเส้นทางเส้นนั้น
 
หากโลก
นี้เหลือเธอกับ
ฉันฉันก็ไม่
Em 
เอา

INSTRU | Em | Em D |

Em 
  มันเจ็บแค่ไหนมันจะรู้ไหม
  วันที่เธอทำลายความรักเรา
Em 
  แต่มาวันนี้หายหลบไปเอา
  ของเหลือจากเขาฉันไม่เอาดี
Am 
หว่า 
 
ไม่เอาแ
ล้ว
 
  ต่าง
คนต่างไปดีหว่านะเธอ

 
โทษทีนะน้
องความรักครั้ง
นี้ไม่มียู
Em 
เทิร์น
 
ต่างคนต่างเ
ดินต่างคนต่างเ
หินไปคนละท
าง
 
ไหนว่าไม่ห
ลบไหนว่าไม่เ
อาของเก่าอย่า
Em 
งฉัน
 
เลิกวัน
Am 
นี้ก็พอทีละกัน 
 
จะไม่ขอเดินไปเส้นทางเส้นนั้น
 
หากโลก
นี้เหลือเธอกับ
ฉันฉันก็ไม่
Em 
เอา

INSTRU | Em | Em | Em | Em | ( 2 Times )
INSTRU | Am | C |

 
ต่าง
คนต่างไปดีหว่านะเธอ..

 
โทษทีนะน้
องความรักครั้ง
นี้ไม่มียู
Em 
เทิร์น
 
ต่างคนต่างเ
ดินต่างคนต่างเ
หินไปคนละท
าง
 
ไหนว่าไม่ห
ลบ 
 
ไหนว่าไม่เ
อาของเก่าอย่า
Em 
งฉัน
 
เลิกวัน
Am 
นี้ก็พอทีละกัน 
 
จะไม่ขอเดินไปเส้นทางเส้นนั้น
 
หากโลก
นี้เหลือเธอกับ
ฉัน 
 
ฉันก็ไม่
Em 
เอา

 
โทษทีนะน้
องความรักครั้ง
นี้ไม่มียู
Em 
เทิร์น
 
ต่างคนต่างเ
ดินต่างคนต่างเ
หินไปคนละท
าง
 
ไหนว่าไม่ห
ลบ 
 
ไหนว่าไม่เ
อาผัวเก่าอย่า
Em 
งฉัน
 
เลิกวัน
Am 
นี้ก็พอทีละกัน 
 
จะไม่ขอเดินไปเส้นทางเส้นนั้น
 
หากโลก
นี้เหลือเธอกับ
ฉัน 
 
ฉันก็ไม่
Em 
เอา

INSTRU | Em | Em | Em |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง รักไม่ยูเทิร์น


เลิกกันดีหว่าถ้าไม่อยากทน
อยู่มานานนมก็ตั้งหลายปี
ชีวิตหาหม้ายอะไรดี
อยู่ไปพรรค์นี้บัดสีคน

ไม่มีรถเก๋งเบิ้นเสียงดัง
ไม่มีเบี้ยนั่งร้านอาหาร
มีแต่รถเครื่องไปสวนยาง
ตัดพุ่งจนว่างกะยังไม่รวย เท่าเขา

แต่พอมาวันนี้เธอหลบมา
มาบอกว่าฉันดีหว่าใคร
เจ็บในวันเก่ามันยังฝังใจ
ให้ฉันหลบไปไม่เอาแล้ว พอแล้ว
มาบอกว่าคืนดีกันจะได้ไหม

โทษทีนะน้องความรักครั้งนี้ไม่มียูเทิร์น
ต่างคนต่างเดินต่างคนต่างเหินไปคนละทาง
ไหนว่าไม่หลบไหนว่าไม่เอาของเก่าอย่างฉัน
เลิกวันนี้ก็พอทีละกัน จะไม่ขอเดินไปเส้นทางเส้นนั้น
หากโลกนี้เหลือเธอกับฉันฉันก็ไม่เอา

( ดนตรี )

มันเจ็บแค่ไหนมันจะรู้ไหม
วันที่เธอทำลายความรักเรา
แต่มาวันนี้หายหลบไปเอา
ของเหลือจากเขาฉันไม่เอาดีหว่า ไม่เอาแล้ว
ต่างคนต่างไปดีหว่านะเธอ

โทษทีนะน้องความรักครั้งนี้ไม่มียูเทิร์น
ต่างคนต่างเดินต่างคนต่างเหินไปคนละทาง
ไหนว่าไม่หลบไหนว่าไม่เอาของเก่าอย่างฉัน
เลิกวันนี้ก็พอทีละกัน จะไม่ขอเดินไปเส้นทางเส้นนั้น
หากโลกนี้เหลือเธอกับฉันฉันก็ไม่เอา

( ดนตรี )

ต่างคนต่างไปดีหว่านะเธอ..

โทษทีนะน้องความรักครั้งนี้ไม่มียูเทิร์น
ต่างคนต่างเดินต่างคนต่างเหินไปคนละทาง
ไหนว่าไม่หลบ ไหนว่าไม่เอาของเก่าอย่างฉัน
เลิกวันนี้ก็พอทีละกัน จะไม่ขอเดินไปเส้นทางเส้นนั้น
หากโลกนี้เหลือเธอกับฉัน ฉันก็ไม่เอา

โทษทีนะน้องความรักครั้งนี้ไม่มียูเทิร์น
ต่างคนต่างเดินต่างคนต่างเหินไปคนละทาง
ไหนว่าไม่หลบ ไหนว่าไม่เอาผัวเก่าอย่างฉัน
เลิกวันนี้ก็พอทีละกัน จะไม่ขอเดินไปเส้นทางเส้นนั้น
หากโลกนี้เหลือเธอกับฉัน ฉันก็ไม่เอา

มิวสิควิดีโอ รักไม่ยูเทิร์น เอก เหล็กโคน

เพลง รักไม่ยูเทิร์น
ศิลปิน : เอก เหล็กโคน
ไตวาย เรคคอร์ด
ติดต่องาน : 093-6615985

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :