คอร์ด น้ำตามหาโจร ปรีชา ปัดภัย (คอร์ดง่าย)

  
Text   
คอร์ดเพลง น้ำตามหาโจร ศิลปิน ปรีชา ปัดภัย คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Em C D G ( Tune to Eb ) คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ ตั้งสาย Eb

Tune to Eb
INTRO | Em | C | ( 4 Times )

Em 
  สุดทางหย่างมาแต่ไ
C 
กล 
 
ไกลเกินหัน
Em 
  ได้แต่คิดเห็นมื้
C 
อนั่น 
 
บ่อนหม่องที่ผ่านมา
Em 
  ปลายทางวังเวงว่า
C 
งเปล่า 
 
ฟ้าเอ๋ยฟ้า
Em 
  มาพ้อหุบเหวต่
C 
อหน้า 
 
ยังกล้าก้าวเข้
Em 
าใส่..
 
  คนเ
C 
อ๋ย..

Em 
  หัวใจมันกลายเป็น
C 
หิน 
 
แต่ดนแล้ว
Em 
  เสียชีพเสียสัตย์บ่
C 
ย่าน 
 
เวรกรรมสินำจ่อง
Em 
  น้ำตามห
C 
าโจร 
 
ถึงมันสิไหลเ
Em 
จิ่งนอง
 
  
C 
ในตอนสุดท้าย 
 
กะ
Em 
ส่าง 
 
 
C 
 
D 

Em 
  บาปกรรมกูสิชดใ
C 
ช้มันเอง 
 
เมื่อ
G 
กูเลือกเองทางที่เ
D 
ดินมา
Em 
  ทำผิดก็ต้องยอม
C 
รับชะตา 
 
บ่
G 
ขอ 
 
อ้อนวอนให้เห็น
D 
ใจ..
 
  สิไปตามทางของโจร..
 

INSTRU | Em | C | Em | C D |

Em 
  หัวใจมันกลายเป็น
C 
หิน 
 
แต่ดนแล้ว
Em 
  เสียชีพเสียสัตย์บ่
C 
ย่าน 
 
เวรกรรมสินำจ่อง
Em 
  น้ำตามห
C 
าโจร 
 
ถึงมันสิไหลเ
Em 
จิ่งนอง
 
  
C 
ในตอนสุดท้าย 
 
กะ
Em 
ส่าง อา
C 
ฮา.
D 
..อาฮาาา

INSTRU | Em | C | Em | C D |
INSTRU | Em | C | Em | C D |

Em 
  บาปกรรมกูสิชดใ
C 
ช้มันเอง 
 
เมื่อ
G 
กูเลือกเองทางที่เ
D 
ดินมา
Em 
  ทำผิดก็ต้องยอม
C 
รับชะตา 
 
บ่
G 
ขอ 
 
อ้อนวอนให้เห็น
D 
ใจ..

Em 
  บาปใดกูสิชดใ
C 
ช้มันเอง 
 
เมื่อ
G 
กูเลือกเองทางที่เ
D 
ดินมา
Em 
  เดินผิดก็ต้องยอม
C 
รับชะตา 
 
บ่
G 
ขออ้อนวอนให้เห็น
D 
ใจ..

 
ขอไปตามทางของ
Em 
โจร.. 
 
โอ
C 
โฮ..โฮ
Em 
โว..
C 
 
ขอไ
D 
ปตามทางของ
Em 
โจร.. 
 
อือ
C 
ฮื๊อ..ฮือ
Em 
อือ..
C 
 
D 
 
Em 


สุดทางหย่างมาแต่ไกล ไกลเกินหัน
ได้แต่คิดเห็นมื้อนั่น บ่อนหม่องที่ผ่านมา
ปลายทางวังเวงว่างเปล่า ฟ้าเอ๋ยฟ้า
มาพ้อหุบเหวต่อหน้า ยังกล้าก้าวเข้าใส่.. คนเอ๋ย

หัวใจมันกลายเป็นหิน แต่ดนแล้ว
เสียชีพเสียสัตย์บ่ย่านเวรกรรมสินำจ่อง
น้ำตามหาโจร ถึงมันสิไหลเจิ่งนอง
ในตอนสุดท้าย กะส่าง

บาปกรรมกูสิชดใช้มันเอง
เมื่อกูเลือกเองทางที่เดินมา
ทำผิดก็ต้องยอมรับชะตา
บ่ขอ อ้อนวอนให้เห็นใจ
สิไปตามทางของโจร..

( ดนตรี )

หัวใจมันกลายเป็นหิน แต่ดนแล้ว
เสียชีพเสียสัตย์บ่ย่าน เวรกรรมสินำจ่อง
น้ำตามหาโจรถึงมัน สิไหลเจิ่งนอง
ในตอนสุดท้าย กะส่าง อาฮา..อาฮาาา..

( ดนตรี )

บาปกรรมกูสิชดใช้มันเอง
เมื่อกูเลือกเองทางที่เดินมา
ทำผิดก็ต้องยอมรับชะตา
บ่ขอ อ้อนวอนให้เห็นใจ..

บาปใดกูสิชดใช้มันเอง
เมื่อกูเลือกเองทางที่เดินมา
เดินผิดก็ต้องยอมรับชะตา
บ่ขออ้อนวอนให้เห็นใจ..

ขอไปตามทางของโจร.. โอโฮ..โฮโว..
ขอไปตามทางของโจร.. อือฮื๊อ..ฮืออือ..

มิวสิควิดีโอ น้ำตามหาโจร ปรีชา ปัดภัย

เพลง : น้ำตามหาโจร (คอร์ด)
ศิลปิน : ปรีชา ปัดภัย
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน
ติดต่องานศิลปิน : 061-1531056

4 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend