คอร์ดเพลง น้ำตา – ปรีชา ปัดภัย (Demo)

  
Text   

คอร์ดเพลง : น้ำตา ปรีชา ปัดภัย

คอร์ดเพลง น้ำตา - ปรีชา ปัดภัย

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ปรีชา ปัดภัย : น้ำตา

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง น้ำตา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Capo #1
INTRO | Am | G | Am | G ( 2 Times )

 
ทุก
Am 
ๆ อย่าง ยังบ่ยอมเคลื่อนไหว
 
มีแค่ลม
หายใจที่อ่อนแรง
 
ควา
มเข้มแข็งบ่เหลือ

 
สอง
Am 
ตาปิด 
 
ไร้สิ้นหมดความคิด
 
เหมือนปลายทาง
ชีวิตใกล้จบลง
 
คง
บ่มีอีกแล้ว
ความฮัก..
Am 

 
ทุ่ม
เทให้เขา
ลงไปแทบตาย
 
แต่สุดท้าย
Em 
กะได้แค่ความว่างเปล่า
Am 
 
คำ
ว่าฮัก 
 
ชั่วฟ้า
ชั่วดินสลาย
 
บ่ดนผ่านไปก
Em 
ะถิ่มให้เหลือแค่เฮา
Am 
 
โวโฮ.. โฮ โฮ โฮ โฮ.
.
 
โฮ โฮ..โฮ.
. โฮ.. นี่บ้อใจค
Am 

 
ทุก
Am 
ๆ 
 
อย่างยังบ่ยอมเคลื่อนไหว
 
เหลือแค่เสียง
หัวใจใกล้สลาย
 
โดน
ความจริงทำร้าย
จนอ่อนแอ 
 
 
Am 

 
ยัง
Am 
บ่พร้อมจบ 
 
กะต้องเป็นคนแพ้
 
กลืนน้ำตา
ผ่าหัวใจ
 
เบิ่ง
รูปเขาต่างหน้า
โฮ โฮ..  
Am 

 
แต่สิ่งที่มันเคลื่อนไหว
ได้ในตอนนี้
 
มีแค่
น้ำตา 
 
ที่ไหลมา
Em 
กับกลิ่นตัวเขาจาง 
 
 
Am 
 
ติดอยู่ผ้
าห่ม 
 
 
กอดหมอนดอมดม
 
จนพออยากสิจม
Em 
ให้ขาดใจลงตรงนั้น
Am 
 
คิดฮอดเด้อ
.. 
 
ถึงแม้ตอนนี้เธอ
 
เฮ็ดปานเฮาตายจากกัน..
 

INSTRU | Am | C | G | Am |

 
อ้ายเอ้ย
Am 
.. 
 
อ้ายเอ้ย
.. 
 
อ้ายเอ้ย
Am 
..
 
อ้ายเอ้ย
Am 
.. 
 
อ้ายเอ้ย
.. 
 
อ้ายเอ้ย
Am 
..

 
ลืมมันไปสาอ้าย
มื้อเก่าฮักเฮา
 
ตอนนี้มันกลายเป็นขี้เถ้า
Em 
 
ย้อนน้องเป็นของเขา
Am 
 
ให้หวนคืน
คงบ่ได้ 
 
 
เอาใจส่อยเด้ออ้าย
 
ยังเป็นห่วงสุดหัวใจ  
Am 
ได้แต่ส่งแฮงใจ
 
บอกให้เจ้า
สู้เด้อ..
Am 
สู้เด้อ..
 
ลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่..
 

INSTRU | F | G | Am | C | G | G |
INSTRU | Am | Am |

 
แต่สิ่งที่มันเคลื่อนไหว
ได้ในตอนนี้
 
มีแค่
น้ำตา 
 
ที่ไหลมา
Em 
กับกลิ่นตัวเขาจาง 
 
 
Am 
 
ติดอยู่ผ้าห่ม  
กอดหมอนดอมดม
 
จนพออยากสิจม
Em 
ให้ขาดใจลงตรงนั้น
Am 
 
คิดฮอดเด้อ
.. 
 
ถึงแม้ตอนนี้เธอ

 
แต่สิ่งที่มันเคลื่อนไหว
ได้ในตอนนี้
 
มีแค่
น้ำตา 
 
ที่ไหลมา
Em 
เซ่นให้ความฮักเน่า 
 
 
Am 
 
กลั้นใจอวยพร
ส่งเขาให้มีค
วามสุข
 
ถึงตอนนี้ใจมั
Em 
นสิทุกข์หนักกว่าเก่า
Am 
 
ยังฮักเด้อ
.. 
 
ถึงแม้ตอนนี้เธอ
..
 
ฮักเด้อ
.. 
 
ถึงแม้ตอนนี้เธอ
..
 
อยู่ในอ้อมกอดเขา..
 

OUTRO | Am | C | G | Am |
OUTRO | Am | C | D | D | Am |


ทุก ๆ อย่าง ยังบ่ยอมเคลื่อนไหว
มีแค่ลมหายใจที่อ่อนแรง
ความเข้มแข็งบ่เหลือ

สองตาปิด ไร้สิ้นหมดความคิด
เหมือนปลายทางชีวิตใกล้จบลง
คงบ่มีอีกแล้ว ความฮัก..

ทุ่มเทให้เขาลงไปแทบตาย
แต่สุดท้ายกะได้แค่ความว่างเปล่า
คำว่าฮัก ชั่วฟ้า ชั่วดินสลาย
บ่ดนผ่านไปกะถิ่มให้เหลือแค่เฮา
โวโฮ.. โฮ โฮ โฮ โฮ..
โฮ โฮ..โฮ.. โฮ.. นี่บ้อใจคน

ทุก ๆ อย่างยังบ่ยอมเคลื่อนไหว
เหลือแค่เสียงหัวใจใกล้สลาย
โดนความจริงทำร้ายจนอ่อนแอ

ยังบ่พร้อมจบ กะต้องเป็นคนแพ้
กลืนน้ำตาผ่าหัวใจ
เบิ่งรูปเขาต่างหน้า โฮ โฮ..

แต่สิ่งที่มันเคลื่อนไหวได้ในตอนนี้
มีแค่น้ำตา ที่ไหลมากับกลิ่นตัวเขาจาง ๆ
ติดอยู่ผ้าห่ม กอดหมอนดอมดม
จนพออยากสิจมให้ขาดใจลงตรงนั้น
คิดฮอดเด้อ.. ถึงแม้ตอนนี้เธอ
เฮ็ดปานเฮาตายจากกัน

( ดนตรี )

อ้ายเอ้ย.. อ้ายเอ้ย.. อ้ายเอ้ย..
อ้ายเอ้ย.. อ้ายเอ้ย.. อ้ายเอ้ย..

ลืมมันไปสาอ้าย มื้อเก่าฮักเฮา
ตอนนี้มันกลายเป็นขี้เถ้า
ย้อนน้องเป็นของเขา
ให้หวนคืนคงบ่ได้ เอาใจส่อยเด้ออ้าย
ยังเป็นห่วงสุดหัวใจ ได้แต่ส่งแฮงใจ
บอกให้เจ้าสู้เด้อ.. สู้เด้อ..
ลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่

( ดนตรี )

แต่สิ่งที่มันเคลื่อนไหวได้ในตอนนี้
มีแค่น้ำตา ที่ไหลมากับกลิ่นตัวเขาจาง ๆ
ติดอยู่ผ้าห่ม กอดหมอนดอมดม
จนพออยากสิจมให้ขาดใจลงตรงนั้น
คิดฮอดเด้อ.. ถึงแม้ตอนนี้เธอ

แต่สิ่งที่มันเคลื่อนไหวได้ในตอนนี้
มีแค่น้ำตา ที่ไหลมาเซ่นให้ความฮักเน่า ๆ
กลั้นใจอวยพรส่งเขาให้มีความสุข
ถึงตอนนี้ใจมันสิทุกข์หนักกว่าเก่า
ยังฮักเด้อ.. ถึงแม้ตอนนี้เธอ..
ฮักเด้อ.. ถึงแม้ตอนนี้เธอ..
อยู่ในอ้อมกอดเขา


รูปภาพคอร์ด น้ำตา – ปรีชา ปัดภัย

คอร์ดเพลง น้ำตา - ปรีชา ปัดภัย

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง น้ำตา (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง ปรีชา ปัดภัย
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend