คอร์ดเพลง จำได้ไหม Monica (โมนิก้า) x Maiyarap (ไมยราพ)

  
Text   
คอร์ดเพลง จำได้ไหม ศิลปิน Monica x Maiyarap คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C#m F# B G#m G#7 คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | C#m F# | B G#m |
INTRO | C#m F# | B G#7 |
INTRO | C#m F# | B G#m |
INTRO | C#m F# | B G#7 |

 
เธอยังจำ
C#m 
ฉันได้ไหม..
F# 
 
คนที่อยู่ข้างเ
B 
ธอนี่ไง..  
G#m 
 
เมื่อคืนเธอเพิ่งบอก
C#m 
รักฉันไป.. 
 
 
F# 
 
แต่วันนี้เธอกลับไป
B 
หาเขาไง.. 
 
 
G#7 

 
เธอยังจำ
C#m 
ฉันได้ไหม..
F# 
 
คนที่อยู่ข้างเ
B 
ธอนี่ไง..  
G#m 
 
เมื่อคืนเธอเพิ่งบอก
C#m 
รักฉันไป.. 
 
 
F# 
 
แต่วันนี้เธอกลับไป
B 
หาเขาไง.. 
 
 
G#7 

 
ก็วันมะ
C#m 
รืน 
 
จนถึงเมื่
F# 
อคืน
 
เธอเพิ่งมา
B 
หาแล้วพรรณนา
 
บอกว่า
G#m 
รักเราหวานชื่น
 
คำพูดเธอ
C#m 
ทำให้ฉันลืม
 
เรื่องราวร้
F# 
าย ๆ ที่ขมขื่น
 
เธอกอดบรร
B 
จงจุมพิต
 
ราวกับฉัน
G#7 
ฝันทั้งที่ยังตื่นนอน

C#m 
  ฉันยังไ
F# 
ม่พร้อม
 
ทั้ง ๆ ที่รู้ว่า
B 
ที่เธอทำทั้งหมดมัน
G#m 
แค่ละคร
 
หัวใจมัน
C#m 
ฟ้อง 
 
เจ็บ
F# 
ลึกสุดทรวงใน
 
ตอนเธอเ
B 
ดินกลับไปหาเ
G#7 
ขาที่ห้องนอน

 
แต่แล้วยัง
C#m 
ไงล่ะ
 
ก็เรามัน
F# 
เป็นแค่โลกใบที่สอง
B 
ไม่มีสิทธิ์จะงอนแล้วให้เธ
G#m 
อง้อ
 
บางครั้งก็ท้อกับความสัม
C#m 
พันธ์ที่คึกคะนอง
 
แต่
F# 
ใจก็ฟ้อง 
 
ถ้าเกิดขา
B 
ดเธอไปน้ำตาคง
G#7 
ต้องนอง

 
ไหล
C#m 
ตกลง.
F# 
..แก้มสอง 
 
 
B 
 
รู้ตัวว่า
G#m 
รักคนผิดไป
 
เจ็บ
C#m 
อก 
 
แต่ไม่อา
F# 
จถอน 
 
 
B 
 
แต่ถึงอย่าง
G#7 
งั้นไม่เปลี่ยนใจ

 
เธอยังจำ
C#m 
ฉันได้ไหม..
F# 
 
คนที่อยู่ข้างเ
B 
ธอนี่ไง..  
G#m 
 
เมื่อคืนเธอเพิ่งบอก
C#m 
รักฉันไป.. 
 
 
F# 
 
แต่วันนี้เธอกลับไป
B 
หาเขาไง.. 
 
 
G#7 

 
เธอยังจำ
C#m 
ฉันได้ไหม..
F# 
 
คนที่อยู่ข้างเ
B 
ธอนี่ไง..  
G#m 
 
เมื่อคืนเธอเพิ่งบอก
C#m 
รักฉันไป.. 
 
 
F# 
 
แต่วันนี้เธอกลับไป
B 
หาเขาไง.. 
 
 
G#7 

C#m 
ใจมันเจ็บไม่
F# 
จำ
 
ย่ำอยู่ตรง
B 
นั้น 
 
คงเพราะรัก
G#m 
เธอ
C#m 
เตือนตัวเองเ
F# 
สมอ
 
แต่ใจเจ้าเก
B 
ลอไม่ฟัง
G#7 
สักที

C#m 
รู้..
F# 
 
รู้ตัวเอง
B 
ดี.. 
 
 
G#m 
 
ว่าวัน
C#m 
พรุ่งนี้ 
 
เธอก็ต้องก
F# 
ลับไปหาเ
B 
ขา.. 
 
 
G#7 

 
ส่วนใหญ่เรา
C#m 
คุยกันในข้อความ
 
เธอโทรมา
F# 
หาแค่ตอนเธอว่าง
 
เรานอนกอด
B 
กันในวันเมื่อวาน
 
เธอบอกฉัน
G#m 
มีกลิ่นควันบาง 
 
 
แล้ว
C#m 
เธอก็พูดว่ารักใน
F# 
ตอนที่เธอกำลังจะไป
 
ก็
B 
จริงที่เธอตัวเล็ก 
 
แต่เธอกลับ
G#7 
เป็นมหันตภัย

 
ฉันว่ามัน
C#m 
ถูกที่แล้ว 
 
แต่มัน
F# 
ผิดเวลา
 
ทำไ
B 
มแกล้งกันอย่า
G#m 
งนี้หนอฟ้า
 
แต่
C#m 
ฉันก็ยังทน 
 
เพราะฉันเป็น
F# 
คนธรรมดา
 
ดันไป
B 
รักคนมีเจ้าของ 
 
ไอ้คนน่า
G#7 
เวทนา

 
เธอยังจำ
C#m 
ฉันได้ไหม..
F# 
 
คนที่อยู่ข้างเ
B 
ธอนี่ไง..  
G#m 
 
เมื่อคืนเธอเพิ่งบอก
C#m 
รักฉันไป.. 
 
 
F# 
 
แต่วันนี้เธอกลับไป
B 
หาเขาไง.. 
 
 
G#7 

 
เธอยังจำ
C#m 
ฉันได้ไหม..
F# 
 
คนที่อยู่ข้างเ
B 
ธอนี่ไง..  
G#m 
 
เมื่อคืนเธอเพิ่งบอก
C#m 
รักฉันไป.. 
 
 
F# 
 
แต่วันนี้เธอกลับไป
B 
หาเขาไง.. 
 
 
G#7 

 
เธอยังจำ
C#m 
ฉันได้ไหม..
F# 
 
คนที่อยู่ข้างเ
B 
ธอนี่ไง..  
G#m 
 
เมื่อคืนเธอเพิ่งบอก
C#m 
รักฉันไป.. 
 
 
F# 
 
แต่วันนี้เธอกลับไป
B 
หาเขาไง.. 
 
 
G#7 

 
เธอยังจำ
C#m 
ฉันได้ไหม..
F# 
 
คนที่อยู่ข้างเ
B 
ธอนี่ไง..  
G#m 
 
เมื่อคืนเธอเพิ่งบอก
C#m 
รักฉันไป.. 
 
 
F# 
 
แต่วันนี้เธอกลับไป
B 
หาเขาไง.. 
 
 
G#7 

INSTRU | C#m F# | B G#m |

C#m 
ฉันคงไ
F# 
ม่เปลี่ยนใจ.. 
 
 
B 
ไม่เปลี่ย
G#7 
นใจ
 
ถึง
C#m 
แม้ว่าเธอไ
F# 
ปกับใ
B 
คร.. 
 
 
G#m 
 
ตัว
C#m 
ฉันก็คงไ
F# 
ม่เปลี่ยนไป.
B 
 
 
G#7 

 
เธอยังจำ
C#m 
ฉันได้ไหม..
F# 
 
คนที่อยู่ข้างเ
B 
ธอนี่ไง..  
G#m 
 
เมื่อคืนเธอเพิ่งบอก
C#m 
รักฉันไป.. 
 
 
F# 
 
แต่วันนี้เธอกลับไป
B 
หาเขาไง.. 
 
 
G#7 


เธอยังจำฉันได้ไหม..
คนที่อยู่ข้างเธอนี่ไง..
เมื่อคืนเธอเพิ่งบอกรักฉันไป..
แต่วันนี้เธอกลับไปหาเขาไง..

เธอยังจำฉันได้ไหม..
คนที่อยู่ข้างเธอนี่ไง..
เมื่อคืนเธอเพิ่งบอกรักฉันไป..
แต่วันนี้เธอกลับไปหาเขาไง..

ก็วันมะรืน จนถึงเมื่อคืน
เธอเพิ่งมาหาแล้วพรรณนา
บอกว่ารักเราหวานชื่น
คำพูดเธอทำให้ฉันลืม
เรื่องราวร้าย ๆ ที่ขมขื่น
เธอกอดบรรจงจุมพิต
ราวกับฉันฝันทั้งที่ยังตื่นนอน

ฉันยังไม่พร้อม
ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าที่เธอทำทั้งหมดมันแค่ละคร
หัวใจมันฟ้อง เจ็บลึกสุดทรวงใน
ตอนเธอเดินกลับไปหาเขาที่ห้องนอน

แต่แล้วยังไงล่ะ
ก็เรามันเป็นแค่โลกใบที่สอง
ไม่มีสิทธิ์จะงอนแล้วให้เธอง้อ
บางครั้งก็ท้อกับความสัมพันธ์ที่คึกคะนอง
แต่ใจก็ฟ้อง
ถ้าเกิดขาดเธอไปน้ำตาคงต้องนอง

ไหลตกลง..แก้มสอง
รู้ตัวว่ารักคนผิดไป
เจ็บอก แต่ไม่อาจถอน
แต่ถึงอย่างงั้นไม่เปลี่ยนใจ

เธอยังจำฉันได้ไหม..
คนที่อยู่ข้างเธอนี่ไง..
เมื่อคืนเธอเพิ่งบอกรักฉันไป..
แต่วันนี้เธอกลับไปหาเขาไง..

เธอยังจำฉันได้ไหม..
คนที่อยู่ข้างเธอนี่ไง..
เมื่อคืนเธอเพิ่งบอกรักฉันไป..
แต่วันนี้เธอกลับไปหาเขาไง..

ใจมันเจ็บไม่จำ
ย่ำอยู่ตรงนั้น คงเพราะรักเธอ
เตือนตัวเองเสมอ
แต่ใจเจ้าเกลอไม่ฟังสักที

รู้.. รู้ตัวเอง ดี..
ว่าวันพรุ่งนี้ เธอก็ต้องกลับไปหาเข า..

ส่วนใหญ่เราคุยกันในข้อความ
เธอโทรมาหาแค่ตอนเธอว่าง
เรานอนกอดกันในวันเมื่อวาน
เธอบอกฉันมีกลิ่นควันบาง ๆ

แล้วเธอก็พูดว่ารักในตอนที่เธอกำลังจะไป
ก็จริงที่เธอตัวเล็ก แต่เธอกลับเป็นมหันตภัย

ฉันว่ามันถูกที่แล้ว แต่มันผิดเวลา
ทำไมแกล้งกันอย่างนี้หนอฟ้า
แต่ฉันก็ยังทน เพราะฉันเป็นคนธรรมดา
ดันไปรักคนมีเจ้าของ ไอ้คนน่าเวทนา

เธอยังจำฉันได้ไหม..
คนที่อยู่ข้างเธอนี่ไง..
เมื่อคืนเธอเพิ่งบอกรักฉันไป..
แต่วันนี้เธอกลับไปหาเขาไง..

เธอยังจำฉันได้ไหม..
คนที่อยู่ข้างเธอนี่ไง..
เมื่อคืนเธอเพิ่งบอกรักฉันไป..
แต่วันนี้เธอกลับไปหาเขาไง..

เธอยังจำฉันได้ไหม..
คนที่อยู่ข้างเธอนี่ไง..
เมื่อคืนเธอเพิ่งบอกรักฉันไป..
แต่วันนี้เธอกลับไปหาเขาไง..

เธอยังจำฉันได้ไหม..
คนที่อยู่ข้างเธอนี่ไง..
เมื่อคืนเธอเพิ่งบอกรักฉันไป..
แต่วันนี้เธอกลับไปหาเขาไง..

( ดนตรี )

ฉันคงไม่เปลี่ยนใจ.. ไม่เปลี่ยนใจ
ถึงแม้ว่าเธอไปกับใค ร..
ตัวฉันก็คงไม่เปลี่ยนไป.. no no no no..

เธอยังจำฉันได้ไหม..
คนที่อยู่ข้างเธอนี่ไง..
เมื่อคืนเธอเพิ่งบอกรักฉันไป..
แต่วันนี้เธอกลับไปหาเขาไง..

มิวสิควิดีโอ จำได้ไหม Monica x Maiyarap

เพลง : จำได้ไหม (คอร์ด)
ศิลปิน : Monica x Maiyarap
Written by MONICA, MAIYARAP
Arranged by Mick Petchpoom
IG @whitemusicrecord

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend