คอร์ดเพลง เก็บใจไว้ให้คนที่รักเรา จี ราไวย์ Feat. กล้วย แสตมป์

  
Text   
คอร์ดเพลง เก็บใจไว้ให้คนที่รักเรา ศิลปิน จี ราไวย์ Feat. กล้วย แสตมป์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Em F G Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

 
ฉันก็เป็นอย่าง
C 
นี้ 
 
ไม่ใช่คน
G 
ดีมากมาย
 
เจ็บ
F 
ได้เสียใจและร้
C 
องไห้เป็น

INSTRU | C | Em | F | G | G |

 
หากมีเ
C 
ขา 
 
แล้ว
Em 
เราต้องเจ็บ
 
ก็ไม่จำเ
F 
ป็นจะต้องเก็บ
C 
ไว้
 
หากมีเ
C 
ขา 
 
แล้ว
Em 
เราเสียใจ
 
จะ
F 
ทนทำไมให้เป
C 
ลืองน้ำตา

 
ไม่โทษ
Am 
ฟ้า 
 
และไ
Em 
ม่โทษใคร
 
ก็ใ
F 
จของเราเลือกเ
C 
อง
 
เส้นทาง
Am 
รัก 
 
นั้นไม่
Em 
มีคนเก่ง
 
สำ
F 
คัญคือคนเข้า
G 
ใจ

 
ความผิดห
C 
วัง 
 
นั้น
Em 
เดินเข้ามา
 
F 
ดยไม่ได้ตั้ง
C 
ใจ
 
และความ
Am 
รัก 
 
นั้นค่
G 
อยๆ 
 
หายไป
 
ไม่เ
F 
ป็นดังใจที่ป
C 
รารถนา

 
ไม่โทษ
Am 
ฟ้า 
 
และไ
Em 
ม่โทษใคร
 
ก็ใ
F 
จของเราเลือกเ
C 
อง
 
เส้นทาง
Am 
รัก 
 
นั้นไม่
Em 
มีคนเก่ง
 
สำ
F 
คัญคือคนเข้า
G 
ใจ..

 
ฉันก็เป็นอย่าง
C 
นี้ 
 
ไม่ใช่คน
G 
ดีมากมาย
 
เจ็บไ
F 
ด้เสียใจ 
 
และร้
C 
องไห้เป็น
Am 
แต่เธอคง
Em 
ไม่เห็น 
 
F 
วามจริงใจที่
G 
ฉันมี

 
ได้แต่
Am 
พยายามให้
Em 
เธอเห็นค่า
 
ความ
F 
รักและความสัม
C 
พันธ์
 
แต่ลืมไ
Am 
ปว่าคนหมด
Em 
รักจะยื้อเท่าไ
F 
หร่เขาก็ไม่
C 
ฟัง
 
เพราะเขามีท
F 
างไป..เก็บใจตัวเ
G 
องไว้..
 
ให้กับคนที่รักเรา..
 

INSTRU | C G | F C | Am Em | Am G |
INSTRU | Am Em | F C | Am Em | F | G |

 
ไม่โทษ
Am 
ฟ้า 
 
และไ
Em 
ม่โทษใคร
 
ก็ใ
F 
จของเราเลือกเ
C 
อง
 
เส้นทาง
Am 
รัก 
 
นั้นไม่
Em 
มีคนเก่ง
 
สำ
F 
คัญคือคนเข้า
G 
ใจ..

 
ฉันก็เป็นอย่าง
C 
นี้ 
 
ไม่ใช่คน
G 
ดีมากมาย
 
เจ็บไ
F 
ด้เสียใจ 
 
และร้
C 
องไห้เป็น
Am 
แต่เธอคง
Em 
ไม่เห็น 
 
F 
วามจริงใจที่
G 
ฉันมี

 
ได้แต่
Am 
พยายามให้
Em 
เธอเห็นค่า
 
ความ
F 
รักและความสัม
C 
พันธ์
 
แต่ลืมไ
Am 
ปว่าคนหมด
Em 
รัก
 
จะยื้อเท่าไ
F 
หร่เขาก็ไม่
C 
ฟัง
 
เพราะเขามีท
F 
างไป..เก็บใจตัวเ
G 
องไว้..

 
ฉันก็เป็นอย่าง
C 
นี้ 
 
ไม่ใช่คน
G 
ดีมากมาย
 
เจ็บไ
F 
ด้เสียใจ 
 
และร้
C 
องไห้เป็น
Am 
แต่เธอคง
Em 
ไม่เห็น 
 
F 
วามจริงใจที่
G 
ฉันมี

 
ได้แต่
Am 
พยายามให้
Em 
เธอเห็นค่า
 
ความ
F 
รักและความสัม
C 
พันธ์
 
แต่ลืมไ
Am 
ปว่าคนหมด
Em 
รัก
 
จะยื้อเท่าไ
F 
หร่เขาก็ไม่
C 
ฟัง
 
เพราะเขามีท
F 
างไป..เก็บใจตัวเ
G 
องไว้..
 
ให้กับคนที่
C 
รักเรา..

 
เก็บใจตัวเ
G 
องไว้.. 
 
ให้กับคนที่
C 
รักเรา..

OUTRO | C | C |


ฉันก็เป็นอย่างนี้ ไม่ใช่คนดีมากมาย
เจ็บได้เสียใจและร้องไห้เป็น

( ดนตรี )

หากมีเขา แล้วเราต้องเจ็บ
ก็ไม่จำเป็นจะต้องเก็บไว้
หากมีเขา แล้วเราเสียใจ
จะทนทำไมให้เปลืองน้ำตา

ไม่โทษฟ้า และไม่โทษใคร
ก็ใจของเราเลือกเอง
เส้นทางรัก นั้นไม่มีคนเก่ง
สำคัญคือคนเข้าใจ

ความผิดหวัง นั้นเดินเข้ามา โดยไม่ได้ตั้งใจ
และความรัก นั้นค่อยๆ หายไป
ไม่เป็นดังใจที่ปรารถนา

ไม่โทษฟ้า และไม่โทษใคร
ก็ใจของเราเลือกเอง
เส้นทางรัก นั้นไม่มีคนเก่ง
สำคัญคือคนเข้าใจ

ฉันก็เป็นอย่างนี้ ไม่ใช่คนดีมากมาย
เจ็บได้เสียใจ และร้องไห้เป็น
แต่เธอคงไม่เห็น ความจริงใจที่ฉันมี

ได้แต่พยายามให้เธอเห็นค่า
ความรักและความสัมพันธ์
แต่ลืมไปว่าคนหมดรักจะยื้อเท่าไหร่เขาก็ไม่ฟัง
เพราะเขามีทางไป..เก็บใจตัวเองไว้..
ให้กับคนที่รักเรา..

( ดนตรี )

ไม่โทษฟ้า และไม่โทษใคร
ก็ใจของเราเลือกเอง
เส้นทางรัก นั้นไม่มีคนเก่ง
สำคัญคือคนเข้าใจ

ฉันก็เป็นอย่างนี้ ไม่ใช่คนดีมากมาย
เจ็บได้เสียใจ และร้องไห้เป็น
แต่เธอคงไม่เห็น ความจริงใจที่ฉันมี

ได้แต่พยายามให้เธอเห็นค่า
ความรักและความสัมพันธ์
แต่ลืมไปว่าคนหมดรักจะยื้อเท่าไหร่เขาก็ไม่ฟัง
เพราะเขามีทางไป..เก็บใจตัวเองไว้..

ฉันก็เป็นอย่างนี้ ไม่ใช่คนดีมากมาย
เจ็บได้เสียใจ และร้องไห้เป็น
แต่เธอคงไม่เห็น ความจริงใจที่ฉันมี

ได้แต่พยายามให้เธอเห็นค่า
ความรักและความสัมพันธ์
แต่ลืมไปว่าคนหมดรักจะยื้อเท่าไหร่เขาก็ไม่ฟัง
เพราะเขามีทางไป..เก็บใจตัวเองไว้..
ให้กับคนที่รักเรา..

เก็บใจตัวเองไว้.. ให้กับคนที่รักเรา..

มิวสิควิดีโอ เก็บใจไว้ให้คนที่รักเรา จี ราไวย์

เพลง : เก็บใจไว้ให้คนที่รักเรา (คอร์ด)
ศิลปิน : จี ราไวย์ Feat. กล้วย แสตมป์
เนื้อร้อง/ทำนอง : ม็ก โฟล์คซอง
เรียบเรียง : BOY RECORD (บอย พาโล)
ติดต่องานศิลปิน : 061 982 4252

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend