คอร์ดเพลง หมาแล้วหนึ่ง ทราย บิ๊กเซเว่น

  
Text   
คอร์ดเพลง หมาแล้วหนึ่ง ศิลปิน ทราย บิ๊กเซเว่น คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A E F#m D E C#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

A 
  อีหน้าพอปานเห็บหมา 
 
มึงจั่งได้คู่กับห
E 
มา
 
อย่าให้
F#m 
กูว่า 
 
กูแฮงด่าคน
C#m 
บ่เป็น
 
ถ้าพวกมึง
D 
คัน 
 
ก็อย่ามาเกาให้กูเ
E 
ห็น..

INSTRU | A | E/G# | F#m | C#m |
INSTRU | D | E | E |

 
กาลครั้ง
F#m 
หนึ่ง 
 
กะบ่แม่นมึงซั่น
A 
บ้อ
 
ที่บอกว่าฮักกู
E 
ถ่อ 
 
ซำกับดิน
F#m 
กับฟ้า
 
กาลครั้ง
F#m 
หนึ่ง 
 
บักห่าใด๋ซั่น
E 
ว่า
 
แพงกูปานหน่วย
D 
ตา 
 
บักห่า
E 
ใด๋มัน
F#m 
เว้า

 
บ่เป็นคือเ
A 
ก่า 
 
ตั้งแต่มึงได้เจอเ
E 
ขา
 
กะเฮ็ดให้ฮักของเ
D 
ฮา.. 
 
คือจั่งสิฮอดมื้อ
E 
จบ

 
แต่ก่อนสิ
D 
คบ 
 
กับอีนั่นคนใ
E 
หม่
 
เคยเว้า
C#m 
หยังไว้ ถ้าจำบ่ได้ ให้กู
F#m 
บอกบ่
 
ถ้ามันผู้
D 
ใด๋ 
 
เฮ็ดให้อีกคนได้
E 
น้ำตาคลอ

 
กะขอให้เอิ้นว่าห
A 
มา 
 
มึงกะหมาแล้วห
E 
นึ่ง
 
กูสิด่า
F#m 
มึง กูสิป้อยมึง ให้
C#m 
เต็มที่
 
เหลียวเบิ่งน้ำ
D 
ตากูแหน่ตี้..
 
กูด่า
Bm 
ซำนี้ ยังบ่ได้เคิ่ง ที่กูเ
E 
จ็บ

 
อีหน้าพอปานเห็บห
A 
มา 
 
มึงจั่งได้คู่กับ
E/G# 
หมา
 
อย่าให้
F#m 
กูว่า 
 
กูแฮงด่าคน
C#m 
บ่เป็น
 
ถ้าพวกมึง
D 
คัน 
 
ก็อย่ามาเกาให้กูเ
E 
ห็น..
 
ถ้าสูสิเล่น บทเป็น
A 
ซู้กัน 
 
 
E 

INSTRU | A | E | F#m | C#m |
INSTRU | D | E | E |

 
แต่ก่อนสิ
D 
คบ 
 
กับอีนั่นคนใ
E 
หม่
 
เคยเว้า
C#m 
หยังไว้ ถ้าจำบ่ได้ ให้กู
F#m 
บอกบ่
 
ถ้ามันผู้
D 
ใด๋ 
 
เฮ็ดให้อีกคนได้
E 
น้ำตาคลอ

 
กะขอให้เอิ้นว่าห
A 
มา 
 
มึงกะหมาแล้วห
E 
นึ่ง
 
กูสิด่า
F#m 
มึง กูสิป้อยมึง ให้
C#m 
เต็มที่
 
เหลียวเบิ่งน้ำ
D 
ตากูแหน่ตี้..
 
กูด่า
Bm 
ซำนี้ ยังบ่ได้เคิ่ง ที่กูเ
E 
จ็บ

 
อีหน้าพอปานเห็บห
A 
มา 
 
มึงจั่งได้คู่กับ
E 
หมา
 
อย่าให้
F#m 
กูว่า 
 
กูแฮงด่าคน
C#m 
บ่เป็น
 
ถ้าพวกมึง
D 
คัน 
 
ก็อย่ามาเกาให้กูเ
E 
ห็น..
 
ถ้าสูสิเล่น บทเป็น
A 
ซู้กัน

 
ถ้าคันปาน
D 
นั้น ไปหากัน ซะ
E 
สู..
 
ไปหอนหาคู่หาซู้มึงโล
A 
ดไป..


อีหน้าพอปานเห็บหมา มึงจั่งได้คู่กับหมา
อย่าให้กูว่า กูแฮงด่าคนบ่เป็น
ถ้าพวกมึงคัน ก็อย่ามาเกาให้กูเห็น..

( ดนตรี )

กาลครั้งหนึ่ง กะบ่แม่นมึงซั่นบ้อ
ที่บอกว่าฮักกูถ่อ ซำกับดิน กับฟ้า
กาลครั้งหนึ่ง บักห่าใด๋ซั่นว่า
แพงกูปานหน่วยตา บักห่าใด๋มันเว้า

บ่เป็นคือเก่า ตั้งแต่มึงได้เจอเขา
กะเฮ็ดให้ฮักของเฮา.. คือจั่งสิฮอดมื้อจบ

แต่ก่อนสิคบ กับอีนั่นคนใหม่
เคยเว้าหยังไว้ ถ้าจำบ่ได้ ให้กูบอกบ่
ถ้ามันผู้ใด๋ เฮ็ดให้อีกคน ได้น้ำตาคลอ

กะขอให้เอิ้นว่าหมา มึงกะหมาแล้วหนึ่ง
กูสิด่ามึง กูสิป้อยมึง ให้เต็มที่
เหลียวเบิ่งน้ำตากูแหน่ตี้..
กูด่าซำนี้ ยังบ่ได้เคิ่ง ที่กูเจ็บ

อีหน้าพอปานเห็บหมา มึงจั่งได้คู่กับหมา
อย่าให้กูว่า กูแฮงด่าคนบ่เป็น
ถ้าพวกมึงคัน ก็อย่ามาเกาให้กูเห็น..
ถ้าสูสิเล่น บทเป็นซู้กัน

( ดนตรี )

แต่ก่อนสิคบ กับอีนั่นคนใหม่
เคยเว้าหยังไว้ ถ้าจำบ่ได้ ให้กูบอกบ่
ถ้ามันผู้ใด๋ เฮ็ดให้อีกคน ได้น้ำตาคลอ

กะขอให้เอิ้นว่าหมา มึงกะหมาแล้วหนึ่ง
กูสิด่ามึง กูสิป้อยมึง ให้เต็มที่
เหลียวเบิ่งน้ำตากูแหน่ตี้..
กูด่าซำนี้ ยังบ่ได้เคิ่ง ที่กูเจ็บ

อีหน้าพอปานเห็บหมา มึงจั่งได้คู่กับหมา
อย่าให้กูว่า กูแฮงด่าคนบ่เป็น
ถ้าพวกมึงคัน ก็อย่ามาเกาให้กูเห็น..
ถ้าสูสิเล่น บทเป็นซู้กัน

ถ้าคันปานนั้น ไปหากัน ซะสู..
ไปหอนหาคู่หาซู้มึงโลดไป..

มิวสิควิดีโอ หมาแล้วหนึ่ง ทราย บิ๊กเซเว่น

เพลง : หมาแล้วหนึ่ง (คอร์ด)
ศิลปิน : ทราย บิ๊กเซเว่น
เนื้อร้อง/ทำนอง : ราช ภูมิวาริน
เรียบเรียง : เสก ผานชื่น
ติดต่องานศิลปิน : 0818235155

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend