คอร์ดเพลง ฉันแค่คิดถึงเธอคนเก่า ONEONE

  
Text   
คอร์ดเพลง ฉันแค่คิดถึงเธอคนเก่า ศิลปิน ONEONE คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Dm Em F Fm G Am ( Tune to Eb ) คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ ตั้งสาย Eb

Tune to Eb
INTRO | C | Fm | C | Fm |

C 
  ฉันแค่คิดถึงวันวาน
G/B 
เก่าๆ 
 
ที่เราเคยมีกัน
Am 
  ฉันแค่คิดถึงตอนที่เธอ
Gm 
นั้น
 
  เคยเป็นคนที่
F 
ดีที่สุด 
 
เคยสำ
Em 
คัญที่สุด
 
  เธอเคยเป็นเห
Dm 
มือนพื้นที่ปลอดภัยในทุกเ
G 
รื่องราว

C 
  ฉันแค่คิดถึงที่เธอเคย
G/B 
บอกว่ารักกันมากมาย
Am 
  แม้ว่าสุดท้ายจะเป็นอย่า
Gm 
งไร
 
  เธอจะไม่ทอด
F 
ทิ้งกัน 
 
จะไม่ปล่อ
Em 
ยมือฉัน
 
  ข้อความเหล่า
Dm 
นั้นมันทำให้ฉันคิดถึงเ
G 
ธอ

Dm 
  แต่เธอคนใน
Em 
วันนั้น 
 
ก็ไม่ใช่เธอในวัน
F 
นี้
 
  เธอไม่เหมือนเดิมอีกแ
G 
ล้ว

 
คนที่ฉันคิด
C 
ถึงไม่ใช่เธอใน
G/B 
วันนี้
 
คนที่เคยแสน
Am 
ดีที่มีรอย
Gm 
ยิ้มที่สวยงาม
 
ไม่ใช่
F 
คนที่มาทำร้าย
 
ให้ฉัน
Em 
เจ็บจนแตก
Am 
สลาย 
 
ไม่ใช่เ
D 
ธอ..
Fm 
 
ฉันแค่คิดถึงเธอคนเก่า..
 

INSTRU | C | F | Fm | G |

C 
  แม้ฉันจะคิดถึงวัน
G/B 
เก่าๆ 
 
มากมายสักเท่าไร
Am 
  แต่ก็ไม่ใช่ว่าฉันอยาก
Gm 
ขอให้มันเป็นดั่งเห
F 
มือนเก่า
 
  เพราะ
Em 
ระหว่างเรา 
 
มันมีบาด
Dm 
แผลมากมาย
 
  จนเกินจะทนไ
G 
หว

Dm 
  และเธอคนใน
Em 
วันนี้ 
 
ก็ไม่ใช่เธอในวัน
F 
นั้น
 
  เธอไม่เหมือนเดิมอีกแ
G 
ล้ว

 
คนที่ฉันคิด
C 
ถึงไม่ใช่เธอใน
G/B 
วันนี้
 
คนที่เคยแสน
Am 
ดีที่มีรอย
Gm 
ยิ้มที่สวยงาม
 
ไม่ใช่
F 
คนที่มาทำร้าย
 
ให้ฉัน
Em 
เจ็บจนแตก
Am 
สลาย 
 
ไม่ใช่เ
D 
ธอ..
Fm 
 
ฉันแค่คิดถึงเธอคนเก่า..
 

INSTRU | Am | G/B | F | E |
INSTRU | Am | D/F# | F | G |

 
คนที่ฉันคิด
C 
ถึงไม่ใช่เธอใน
G/B 
วันนี้
 
คนที่เคยแสน
Am 
ดีที่มีรอย
Gm 
ยิ้มที่สวยงาม
 
ไม่ใช่
F 
คนที่มาทำร้าย
 
ให้ฉัน
Em 
เจ็บจนแตก
Am 
สลาย 
 
ไม่ใช่เ
D 
ธอ..
Fm 
 
ฉันแค่คิดถึงเธอคนเ
C 
ก่า..

D 
  ที่ฉันคิดถึงไม่ใช่
Dm 
เธอ..
Fm 
  ฉันแค่คิดถึงเธอคนเก่า..

INSTRU | C | Fm | C | Fm |


ฉันแค่คิดถึงวันวานเก่าๆ ที่เราเคยมีกัน
ฉันแค่คิดถึงตอนที่เธอนั้น
เคยเป็นคนที่ดีที่สุด เคยสำคัญที่สุด
เธอเคยเป็นเหมือนพื้นที่ปลอดภัยในทุกเรื่องราว

ฉันแค่คิดถึงที่เธอเคยบอกว่ารักกันมากมาย
แม้ว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไร
เธอจะไม่ทอดทิ้งกัน จะไม่ปล่อยมือฉัน
ข้อความเหล่านั้นมันทำให้ฉันคิดถึงเธอ

แต่เธอคนในวันนั้น ก็ไม่ใช่เธอในวันนี้
เธอไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว

คนที่ฉันคิดถึงไม่ใช่เธอในวันนี้
คนที่เคยแสนดีที่มีรอยยิ้มที่สวยงาม
ไม่ใช่คนที่มาทำร้าย
ให้ฉันเจ็บจนแตกสลาย ไม่ใช่เธอ
ฉันแค่คิดถึงเธอคนเก่า

( ดนตรี )

แม้ฉันจะคิดถึงวันเก่าๆ มากมายสักเท่าไร
แต่ก็ไม่ใช่ว่าฉันอยากขอให้มันเป็นดั่งเหมือนเก่า
เพราะระหว่างเรา มันมีบาดแผลมากมาย
จนเกินจะทนไหว

และเธอคนในวันนี้ ก็ไม่ใช่เธอในวันนั้น
เธอไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว

คนที่ฉันคิดถึงไม่ใช่เธอในวันนี้
คนที่เคยแสนดีที่มีรอยยิ้มที่สวยงาม
ไม่ใช่คนที่มาทำร้าย
ให้ฉันเจ็บจนแตกสลาย ไม่ใช่เธอ
ฉันแค่คิดถึงเธอคนเก่า

( ดนตรี )

คนที่ฉันคิดถึงไม่ใช่เธอในวันนี้
คนที่เคยแสนดีที่มีรอยยิ้มที่สวยงาม
ไม่ใช่คนที่มาทำร้าย
ให้ฉันเจ็บจนแตกสลาย ไม่ใช่เธอ
ฉันแค่คิดถึงเธอคนเก่า

ที่ฉันคิดถึงไม่ใช่เธอ..
ฉันแค่คิดถึงเธอคนเก่า..

มิวสิควิดีโอ ฉันแค่คิดถึงเธอคนเก่า ONEONE

เพลง : ฉันแค่คิดถึงเธอคนเก่า (คอร์ด)
ศิลปิน : ONEONE
เนื้อร้อง/ทำนอง : Jirayus Sukkasame
เรียบเรียง : OneOne, Thitiwat Rongthong
IG: oneoneband

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend