คอร์ดเพลง เหว Bodyslam (บอดี้สแลม)

  
Text   
คอร์ดเพลง เหว ศิลปิน Bodyslam คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Eb Gm Bb F Cm Ab คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | Eb Gm | Bb F |
INTRO | Eb Gm | Bb F |

 
บนขอบ
Gm 
เหว
 
ฉันนั้นเคยต้องยืนอย่างเดียว
Eb 
ดาย
 
แค่เส้นบางบางเท่า
Gm 
นั้น
 
ให้ฉันเลือกจะอยู่หรื
Eb 
อตาย

 
แล้วเพียง
Bb 
มองตาเ
F 
ธอ 
 
รอยยิ้มเธอ
 
ฉั
Gm 
นจึง..ได้เข้
Eb 
าใจ..

 
เธอทำให้รู้ว่าฉันยัง
Bb 
มีความหมาย
 
ทำให้รู้ว่าฉันต้อง
Gm 
อยู่เพื่อใคร
 
วันที่
Eb 
ไร้ซึ่งทางออก
 
เธอเป็นเ
Dm 
หมือนดั่งสัญญาณสุด
Cm 
ท้าย.. 
 
 
Eb 
 
ขอบคุณที่
Ebm 
ช่วยชีวิต
Gm 
ฉันเอาไว้

 
มร
Gm 
สุม..โหมเข้ามา ทุกทิศ ทุก
Eb 
ทาง
 
ดั่งเรือกำลังอัป
Gm 
ปาง 
 
เกินกำลังจะแบกรั
Eb 
บได้

 
เพราะแวว
Bb 
ตา..คู่
F 
นั้น 
 
รอยยิ้มนั้น..ย้ำ
Gm 
เตือน..
 
ให้คนคนนี้ต้องไม่
Eb 
ยอมถอดใจ

 
เธอทำให้รู้ว่าฉันยัง
Bb 
มีความหมาย
 
ทำให้รู้ว่าฉันต้อง
Gm 
อยู่เพื่อใคร
 
วันที่
Eb 
ไร้ซึ่งทางออก
 
เธอเป็นเ
Dm 
หมือนดั่งสัญญาณสุด
Cm 
ท้าย.. 
 
 
Eb 
 
ขอบคุณที่
Ebm 
ช่วยชีวิตฉันเอาไว้

INSTRU | Gm | Gm Ab | Gm | Gm Ab |

 
อยู่ท่าม
Eb 
กลางทะเลที่แปร
Dm 
ปรวน
 
จะต่อ
Cm 
รองอย่างไรกับ
Bb 
พายุร้าย
Eb 
ยิ่งคิด 
 
ยิ่ง
Dm 
จมลึกล
Cm 
งไป..
 
ไม่มีสิ่งใดจะดึง
Ab 
ฉันให้คืนกลับ
F 
มา..

 
ก็มีแต่
Bb 
เธอเท่านั้น 
 
 
Gm 
คือความหวัง
 
คืนที่
Eb 
มืดมนที่สุด 
 
เธอเป็นเ
Dm 
หมือนแสงสว่าง
 
สุด
Cm 
ท้าย.. 
 
 
Eb 
 
F 

 
ฉันยังคง
Bb 
มีความหมาย
 
ที่ได้รู้ว่าฉันต้อง
Gm 
อยู่เพื่อใคร
 
วันที่
Eb 
ไร้ซึ่งทางออก
 
เธอเป็นเ
Dm 
หมือนดั่งสัญญาณสุด
Cm 
ท้าย 
 
 
Eb 
 
ขอบคุณที่
Ebm 
ช่วยชีวิต
Bb 
ฉันเอาไว้

Bb 
เพราะมีเธอ..
 
ขอบคุณที่ช่วยชีวิตฉันเอาไว้..
 


บนขอบเหว
ฉันนั้นเคยต้องยืนอย่างเดียวดาย
แค่เส้นบางบางเท่านั้น
ให้ฉันเลือกจะอยู่หรือตาย
แล้วเพียงมอง ตาเธอ รอยยิ้มเธอ
ฉันจึง ได้เข้าใจ

เธอทำให้รู้ว่าฉันยังมีความหมาย
ทำให้รู้ว่าฉันต้องอยู่เพื่อใคร
วันที่ไร้ซึ่งทางออก
เธอเป็นเหมือนดั่งสัญญาณสุดท้าย
ขอบคุณที่ช่วยชีวิตฉันเอาไว้

มรสุม.. โหมเข้ามาทุกทิศทุกทาง
ดั่งเรือกำลังอัปปาง เกินกำลังจะแบกรับได้
เพราะแววตา คู่นั้น รอยยิ้มนั้น ย้ำเตือน
ให้คนคนนี้ต้องไม่ยอมถอดใจ

เธอทำให้รู้ว่าฉันยังมีความหมาย
ทำให้รู้ว่าฉันต้องอยู่เพื่อใคร
วันที่ไร้ซึ่งทางออก
เธอเป็นเหมือนดั่งสัญญาณสุดท้าย
ขอบคุณที่ช่วยชีวิตฉันเอาไว้

กกก

อยู่ท่ามกลางทะเลที่แปรปรวน
จะต่อรองอย่างไรกับพายุร้าย
ยิ่งคิดยิ่งจมลึกลงไป
ไม่มีสิ่งใดจะดึงฉันให้คืนกลับมา

ก็มีแต่เธอเท่านั้น คือความหวัง
คืนที่มืดมนที่สุด
เธอเป็นเหมือนแสงสว่างสุดท้าย

ฉันยังคงมีความหมาย
ที่ได้รู้ว่าฉันต้องอยู่เพื่อใคร
วันที่ไร้ซึ่งทางออก
เธอเป็นเหมือนดั่งสัญญาณสุดท้าย
ขอบคุณที่ช่วยชีวิตฉันเอาไว้

เพราะมีเธอ
ขอบคุณที่ช่วยชีวิตฉันเอาไว้

มิวสิควิดีโอ เหว Bodyslam

เพลง : เหว (คอร์ด)
ศิลปิน : Bodyslam
เนื้อร้อง: ขจรเดช พรมรักษา, โป โปษยะนุกูล
ทำนอง: อาทิวราห์ คงมาลัย
เรียบเรียง: Bodyslam, วรวรรธน์ วิวรรธน์วณิชย์, พชร รัตนอรุณ

2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend