คอร์ดเพลง เจ็บต้องจำ เชน มะยม

  
Text   
คอร์ดเพลง เจ็บต้องจำ ศิลปิน เชน มะยม คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm ( Tune to Eb ) คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

Tune to Eb
INTRO | D | G | D | A |

D 
  ไหนที่บอกมีกันและกันเท่า
G 
นั้นในหัวใจ
D 
  ไหนที่บอกว่ารักมากมาย 
 
แต่สุดท้
A 
ายก็หายไป
 
  เราไม่
Bm 
ใช่..

D 
  คนที่เคยกอดกันคืนนั้น 
 
อย่าง
G 
นั้นที่ผ่านมา
D 
  วันนี้ใยไม่มาไม่สนใจ 
 
ไม่เหมือนเ
A 
ดิม 
 
ได้รู้ว่า..

 
อะไรที่เคยถูก
Bm 
ใจกกลายเฉยชา
 
เพราะ
F#m 
วันเวลาที่แปรเปลี่ยน
 
ได้เข้า
G 
ใจ.. อะไร อะ
A 
ไร 
 
ใจคน
 
บอกตัว
Bm 
เองในวันพรุ่งนี้..
 
ถ้าบัง
F#m 
เอิญได้เจอเรื่องที่เคยเจ็บ
 
อย่าเก็บไป
G 
คิด 
 
ไม่ต้องสน
A 
ใจ

 
ถ้ามันไม่ใช่ของเ
G 
รา
 
พยายามแค่ไ
A 
หน 
 
ก็เหนื่อย
F#m 
ก็เจ็บ
 
รักคนที่ไม่ได้รัก
G 
กัน 
 
ฝืนไปก็เท่า
A 
นั้น 
 
เสียเวล
D 
าเปล่า
 
ไม่มี
F#m 
เขาแต่เราไม่ตาย
 
ทำให้เขาเสีย
Bm 
ดายไม่ใช่ร้องไห้ 
 
จะเป็นจะต
A 
าย
 
ให้เ
G 
ขากลับมา 
 
ทำร้ายใจอีกค
A 
รั้ง
 
ใจเอย เจ็บแล้วก็ต้อ
D 
งจำ 
 
 
G 
 
A 

G 
มันไม่อะไรที่มันแน่นอน 
 
ใจของ
F#m 
คนก็เหมือนกัน
 
รักตัวเอ
G 
งไว้.. โฮ โฮ  
A 
โฮ..

INSTRU | G | F#m | G A | D |
INSTRU | G | F#m Bm | G | A |

 
อะไรที่เคยถูก
Bm 
ใจกกลายเฉยชา
 
เพราะ
F#m 
วันเวลาที่แปรเปลี่ยน
 
ได้เข้า
G 
ใจ.. อะไร อะ
A 
ไร 
 
ใจคน
 
บอกตัว
Bm 
เองในวันพรุ่งนี้..
 
ถ้าบัง
F#m 
เอิญได้เจอเรื่องที่เคยเจ็บ
 
อย่าเก็บไป
G 
คิด 
 
ไม่ต้องสน
A 
ใจ

 
ถ้ามันไม่ใช่ของเ
G 
รา
 
พยายามแค่ไ
A 
หน 
 
ก็เหนื่อย
F#m 
ก็เจ็บ
 
รักคนที่ไม่ได้รัก
G 
กัน 
 
ฝืนไปก็เท่า
A 
นั้น 
 
เสียเวล
D 
าเปล่า
 
ไม่มี
F#m 
เขาแต่เราไม่ตาย
 
ทำให้เขาเสีย
Bm 
ดายไม่ใช่ร้องไห้ 
 
จะเป็นจะต
A 
าย
 
ให้เ
G 
ขากลับมา 
 
ทำร้ายใจอีกค
A 
รั้ง

 
ถ้ามันไม่ใช่ของเ
G 
รา
 
พยายามแค่ไ
A 
หน 
 
ก็เหนื่อย
F#m 
ก็เจ็บ
 
รักคนที่ไม่ได้รัก
G 
กัน 
 
ฝืนไปก็เท่า
A 
นั้น 
 
เสียเวล
D 
าเปล่า
 
ไม่มี
F#m 
เขาแต่เราไม่ตาย
 
ทำให้เขาเสีย
Bm 
ดายไม่ใช่ร้องไห้ 
 
จะเป็นจะต
A 
าย
 
ให้เ
G 
ขากลับมา 
 
ทำร้ายใจอีกค
A 
รั้ง
 
ใจเอย เจ็บแล้วก็ต้อ
D 
งจำ

 
ให้เ
G 
ขากลับมา 
 
ทำร้ายใจอีกค
A 
รั้ง
 
ใจเอย เจ็บแล้วก็ต้อ
D 
งจำ..
G 
 
D 
 
A 
 
D 


ไหนที่บอกมีกันและกันเท่านั้นในหัวใจ
ไหนที่บอกว่ารักมากมาย แต่สุดท้ายก็หายไป
เราไม่ใช่..

คนที่เคยกอดกันคืนนั้น อย่างนั้นที่ผ่านมา
วันนี้ใยไม่มาไม่สนใจ ไม่เหมือนเดิม ได้รู้ว่า..

อะไรที่เคยถูกใจกลับกลายเฉยชา
เพราะวันเวลาที่แปรเปลี่ยน
ได้เข้าใจ.. อะไร อะไร ใจคน
บอกตัวเองในวันพรุ่งนี้..
ถ้าบังเอิญได้เจอเรื่องที่เคยเจ็บ
อย่าเก็บไปคิด ไม่ต้องสนใจ

ถ้ามันไม่ใช่ของเรา
พยายามแค่ไหน ก็เหนื่อย ก็เจ็บ
รักคนที่ไม่ได้รักกัน ฝืนไปก็เท่านั้น เสียเวลาเปล่า
ไม่มีเขาแต่เราไม่ตาย
ทำให้เขาเสียดายไม่ใช่ร้องไห้ จะเป็นจะตาย
ให้เขากลับมา ทำร้ายใจอีกครั้ง
ใจเอย เจ็บแล้วก็ต้องจำ

( ดนตรี )

มันไม่อะไรที่มันแน่นอน ใจของคนก็เหมือนกัน
รักตัวเองไว้.. โฮ โฮ โฮ..

( ดนตรี )

อะไรที่เคยถูกใจกลายเฉยชา
เพราะวันเวลาที่แปรเปลี่ยน
ได้เข้าใจ.. อะไร อะไร ใจคน
บอกตัวเองในวันพรุ่งนี้..
ถ้าบังเอิญได้เจอเรื่องที่เคยเจ็บ
อย่าเก็บไปคิด ไม่ต้องสนใจ

ถ้ามันไม่ใช่ของเรา
พยายามแค่ไหน ก็เหนื่อย ก็เจ็บ
รักคนที่ไม่ได้รักกัน ฝืนไปก็เท่านั้น เสียเวลาเปล่า
ไม่มีเขาแต่เราไม่ตาย
ทำให้เขาเสียดายไม่ใช่ร้องไห้ จะเป็นจะตาย
ให้เขากลับมา ทำร้ายใจอีกครั้ง

ถ้ามันไม่ใช่ของเรา
พยายามแค่ไหน ก็เหนื่อย ก็เจ็บ
รักคนที่ไม่ได้รักกัน ฝืนไปก็เท่านั้น เสียเวลาเปล่า
ไม่มีเขาแต่เราไม่ตาย
ทำให้เขาเสียดายไม่ใช่ร้องไห้ จะเป็นจะตาย
ให้เขากลับมา ทำร้ายใจอีกครั้ง
ใจเอย เจ็บแล้วก็ต้องจำ

ให้เขากลับมา ทำร้ายใจอีกครั้ง
ใจเอย เจ็บแล้วก็ต้องจำ..

มิวสิควิดีโอ เจ็บต้องจำ เชน มะยม

เพลง : เจ็บต้องจำ (คอร์ด)
ศิลปิน : เชน มะยม
เนื้อร้อง/ทำนอง : เต้ อานนท์
เรียบเรียง : ปริทัศน์ ระฆังทอง

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend