หน้าแรก » Wanyai แว่นใหญ่ » คอร์ดเพลง เงา – Wanyai แว่นใหญ่

คอร์ดเพลง เงา – Wanyai แว่นใหญ่

คอร์ดเพลง : เงา Wanyai แว่นใหญ่

คอร์ดเพลง เงา - Wanyai แว่นใหญ่

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Wanyai แว่นใหญ่ : เงา

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เงา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง เงา - Wanyai แว่นใหญ่

Tune to Eb
INTRO | C | D | C | D |

 
กี่ค
รั้งที่เห็นน้ำตาเธอหลั่ง
รินมา
 
เจ็บปวดด้วยคำว่า
รักที่เราทั้งสองมีให้
กัน
 
ไม่เหมือนที่เราเค
Bm 
ยฝัน
 
ไม่เ
Em 
หมือนที่เราตั้งใจตั้งแต่วั
Bm 
นนั้น
 
แต่ยัง
Em 
ยื้อด้วยคำว่า
Dm7 
รักที่เคยใ
ห้กัน
 
แม้วั
Bm 
นนี้ไม่มีเหลือ
Am 
อยู่.. 
 
 
ฉันและเธอรู้

 
ราเดินทางผ่านวันเว
Bm 
ลา
 
หยดน้ำตาที่มันไ
Em 
หลไป 
 
คงไม่คืน
Bm 
มา
 
ที่เหลืออยู่ในวัน
นี้ 
 
มีเพียงแค่
Bm 
เงา
 
ของความรัก..  
Am 
ที่ไม่มีอยู่จ
ริง

วันเวลาไม่กลับคืน
Bm 
มา
 
ความรักของเราหล่น
Em 
หายไป 
 
กับรอยน้ำ
Bm 
ตา
 
ไขว่คว้าเท่าไรวัน
นี้ 
 
มีเพียงแค่
Bm 
เงา 
 
ของความรัก
Am 
ที่เคยมีอยู่ 
 
วัน
นี้ไม่มีอีกแล้ว

INSTRU | C | D |

 
เหนี่ยว
รั้งเท่าไรยิ่งทำให้เจ็บ
ช้ำ
 
กอดเก็บเอาความ
ทุกข์ยิ่งทำให้เราต้องผิดห
วัง
 
อยากยื้อให้เป็นดั
Bm 
งฝัน
 
ให้เ
Em 
หมือนที่เราตั้งใจตั้งแต่วั
Bm 
นนั้น
 
แต่
Em 
แผลที่ยังคง
Dm7 
ฝังข้างในหั
วใจ
 
ไม่มี
Bm 
วันทำให้มันเหมือน
Am 
เดิม.. 
 
 
ฉันและเธอรู้

 
ราเดินทางผ่านวันเว
Bm 
ลา
 
หยดน้ำตาที่มันไ
Em 
หลไป 
 
คงไม่คืน
Bm 
มา
 
ที่เหลืออยู่ในวัน
นี้มีเพียงแค่
Bm 
เงา
 
ของความรัก..  
Am 
ที่ไม่มีอยู่จ
ริง

วันเวลาไม่กลับคืน
Bm 
มา
 
ความรักของเราหล่น
Em 
หายไป 
 
กับรอยน้ำ
Bm 
ตา
 
ไขว่คว้าเท่าไรวัน
นี้ 
 
มีเพียงแค่
Bm 
เงา 
 
ของความรัก
Am 
ที่เคยมีอยู่ 
 
วัน
นี้ไม่มีอีกแล้ว 
 
(อีกแล้ว)

INSTRU | C | D | C | D | C | D |

 
เราเดินทางผ่านวันเวลา
 
 
หยดน้ำตาที่มันไหลไป คงไม่คืนมา
 
 
ที่เหลืออยู่ในวัน
นี้ 
 
มีเพียงแค่
Bm 
เงา
 
ของความรัก..  
Am 
ที่ไม่มีอยู่จ
ริง

วันเวลาไม่กลับคืน
Bm 
มา
 
ความรักของเราหล่น
Em 
หายไป 
 
กับรอยน้ำ
Dm 
ตา
 
ไขว่คว้าเท่าไรวัน
นี้ 
 
มีเพียงแค่
Bm 
เงา 
 
ของความรัก
Am 
ที่เคยมีอยู่ 
 
วัน
นี้ไม่มีอีกแล้ว..


กี่ครั้งที่เห็นน้ำตาเธอหลั่งรินมา
เจ็บปวดด้วยคำว่ารักที่เราทั้งสองมีให้กัน
ไม่เหมือนที่เราเคยฝัน
ไม่เหมือนที่เราตั้งใจตั้งแต่วันนั้น
แต่ยังยื้อด้วยคำว่ารักที่เคยให้กัน
แม้วันนี้ไม่มีเหลืออยู่.. ฉันและเธอรู้

เราเดินทางผ่านวันเวลา
หยดน้ำตาที่มันไหลไป คงไม่คืนมา
ที่เหลืออยู่ในวันนี้ มีเพียงแค่เงา
ของความรัก.. ที่ไม่มีอยู่จริง

วันเวลาไม่กลับคืนมา
ความรักของเราหล่นหายไป กับรอยน้ำตา
ไขว่คว้าเท่าไรวันนี้ มีเพียงแค่เงา ของความรัก
ที่เคยมีอยู่ วันนี้ไม่มีอีกแล้ว

( ดนตรี )

เหนี่ยวรั้งเท่าไรยิ่งทำให้เจ็บช้ำ
กอดเก็บเอาความทุกข์ยิ่งทำให้เราต้องผิดหวัง
อยากยื้อให้เป็นดังฝัน
ให้เหมือนที่เราตั้งใจตั้งแต่วันนั้น
แต่แผลที่ยังคงฝังข้างในหัวใจ
ไม่มีวันทำให้มันเหมือนเดิม.. ฉันและเธอรู้

เราเดินทางผ่านวันเวลา
หยดน้ำตาที่มันไหลไป คงไม่คืนมา
ที่เหลืออยู่ในวันนี้มีเพียงแค่เงา
ของความรัก.. ที่ไม่มีอยู่จริง

วันเวลาไม่กลับคืนมา
ความรักของเราหล่นหายไป กับรอยน้ำตา
ไขว่คว้าเท่าไรวันนี้ มีเพียงแค่เงา ของความรัก
ที่เคยมีอยู่ วันนี้ไม่มีอีกแล้ว (อีกแล้ว)

( ดนตรี )

เราเดินทางผ่านวันเวลา
หยดน้ำตาที่มันไหลไป คงไม่คืนมา
ที่เหลืออยู่ในวันนี้ มีเพียงแค่เงา
ของความรัก.. ที่ไม่มีอยู่จริง

วันเวลาไม่กลับคืนมา
ความรักของเราหล่นหายไป กับรอยน้ำตา
ไขว่คว้าเท่าไรวันนี้ มีเพียงแค่เงา ของความรัก
ที่เคยมีอยู่ วันนี้ไม่มีอีกแล้ว..


รูปภาพคอร์ด เงา – Wanyai แว่นใหญ่

คอร์ดเพลง เงา - Wanyai แว่นใหญ่

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เงา (คอร์ด)

Lyrics : Wanyai
Melody : Wanyai
ติดต่องานโชว์ศิลปิน : 095-247-4992
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :