คอร์ดเพลง เงา – Wanyai แว่นใหญ่

  
Text   

คอร์ดเพลง : เงา Wanyai แว่นใหญ่

คอร์ดเพลง เงา - Wanyai แว่นใหญ่

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Wanyai แว่นใหญ่ : เงา

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เงา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง เงา - Wanyai แว่นใหญ่

Tune to Eb
INTRO | C | D | C | D |

 
กี่ค
C 
รั้งที่เห็นน้ำตาเธอหลั่ง
D 
รินมา
 
เจ็บปวดด้วยคำว่า
C 
รักที่เราทั้งสองมีให้
D 
กัน
 
ไม่เหมือนที่เราเค
Bm 
ยฝัน
 
ไม่เ
Em 
หมือนที่เราตั้งใจตั้งแต่วั
Bm 
นนั้น
 
แต่ยัง
Em 
ยื้อด้วยคำว่า
Dm7 
รักที่เคยใ
C 
ห้กัน
 
แม้วั
Bm 
นนี้ไม่มีเหลือ
Am 
อยู่.. 
 
 
D 
ฉันและเธอรู้

 
G 
ราเดินทางผ่านวันเว
Bm 
ลา
 
หยดน้ำตาที่มันไ
Em 
หลไป 
 
คงไม่คืน
Bm 
มา
 
ที่เหลืออยู่ในวัน
C 
นี้ 
 
มีเพียงแค่
Bm 
เงา
 
ของความรัก..  
Am 
ที่ไม่มีอยู่จ
D 
ริง

G 
วันเวลาไม่กลับคืน
Bm 
มา
 
ความรักของเราหล่น
Em 
หายไป 
 
กับรอยน้ำ
Bm 
ตา
 
ไขว่คว้าเท่าไรวัน
C 
นี้ 
 
มีเพียงแค่
Bm 
เงา 
 
ของความรัก
Am 
ที่เคยมีอยู่ 
 
วัน
D 
นี้ไม่มีอีกแล้ว

INSTRU | C | D |

 
เหนี่ยว
C 
รั้งเท่าไรยิ่งทำให้เจ็บ
D 
ช้ำ
 
กอดเก็บเอาความ
C 
ทุกข์ยิ่งทำให้เราต้องผิดห
D 
วัง
 
อยากยื้อให้เป็นดั
Bm 
งฝัน
 
ให้เ
Em 
หมือนที่เราตั้งใจตั้งแต่วั
Bm 
นนั้น
 
แต่
Em 
แผลที่ยังคง
Dm7 
ฝังข้างในหั
C 
วใจ
 
ไม่มี
Bm 
วันทำให้มันเหมือน
Am 
เดิม.. 
 
 
D 
ฉันและเธอรู้

 
G 
ราเดินทางผ่านวันเว
Bm 
ลา
 
หยดน้ำตาที่มันไ
Em 
หลไป 
 
คงไม่คืน
Bm 
มา
 
ที่เหลืออยู่ในวัน
C 
นี้มีเพียงแค่
Bm 
เงา
 
ของความรัก..  
Am 
ที่ไม่มีอยู่จ
D 
ริง

G 
วันเวลาไม่กลับคืน
Bm 
มา
 
ความรักของเราหล่น
Em 
หายไป 
 
กับรอยน้ำ
Bm 
ตา
 
ไขว่คว้าเท่าไรวัน
C 
นี้ 
 
มีเพียงแค่
Bm 
เงา 
 
ของความรัก
Am 
ที่เคยมีอยู่ 
 
วัน
D 
นี้ไม่มีอีกแล้ว 
 
(อีกแล้ว)

INSTRU | C | D | C | D | C | D |

 
เราเดินทางผ่านวันเวลา
 
 
หยดน้ำตาที่มันไหลไป คงไม่คืนมา
 
 
ที่เหลืออยู่ในวัน
C 
นี้ 
 
มีเพียงแค่
Bm 
เงา
 
ของความรัก..  
Am 
ที่ไม่มีอยู่จ
D 
ริง

G 
วันเวลาไม่กลับคืน
Bm 
มา
 
ความรักของเราหล่น
Em 
หายไป 
 
กับรอยน้ำ
Dm 
ตา
 
ไขว่คว้าเท่าไรวัน
C 
นี้ 
 
มีเพียงแค่
Bm 
เงา 
 
ของความรัก
Am 
ที่เคยมีอยู่ 
 
วัน
D 
นี้ไม่มีอีกแล้ว..


กี่ครั้งที่เห็นน้ำตาเธอหลั่งรินมา
เจ็บปวดด้วยคำว่ารักที่เราทั้งสองมีให้กัน
ไม่เหมือนที่เราเคยฝัน
ไม่เหมือนที่เราตั้งใจตั้งแต่วันนั้น
แต่ยังยื้อด้วยคำว่ารักที่เคยให้กัน
แม้วันนี้ไม่มีเหลืออยู่.. ฉันและเธอรู้

เราเดินทางผ่านวันเวลา
หยดน้ำตาที่มันไหลไป คงไม่คืนมา
ที่เหลืออยู่ในวันนี้ มีเพียงแค่เงา
ของความรัก.. ที่ไม่มีอยู่จริง

วันเวลาไม่กลับคืนมา
ความรักของเราหล่นหายไป กับรอยน้ำตา
ไขว่คว้าเท่าไรวันนี้ มีเพียงแค่เงา ของความรัก
ที่เคยมีอยู่ วันนี้ไม่มีอีกแล้ว

( ดนตรี )

เหนี่ยวรั้งเท่าไรยิ่งทำให้เจ็บช้ำ
กอดเก็บเอาความทุกข์ยิ่งทำให้เราต้องผิดหวัง
อยากยื้อให้เป็นดังฝัน
ให้เหมือนที่เราตั้งใจตั้งแต่วันนั้น
แต่แผลที่ยังคงฝังข้างในหัวใจ
ไม่มีวันทำให้มันเหมือนเดิม.. ฉันและเธอรู้

เราเดินทางผ่านวันเวลา
หยดน้ำตาที่มันไหลไป คงไม่คืนมา
ที่เหลืออยู่ในวันนี้มีเพียงแค่เงา
ของความรัก.. ที่ไม่มีอยู่จริง

วันเวลาไม่กลับคืนมา
ความรักของเราหล่นหายไป กับรอยน้ำตา
ไขว่คว้าเท่าไรวันนี้ มีเพียงแค่เงา ของความรัก
ที่เคยมีอยู่ วันนี้ไม่มีอีกแล้ว (อีกแล้ว)

( ดนตรี )

เราเดินทางผ่านวันเวลา
หยดน้ำตาที่มันไหลไป คงไม่คืนมา
ที่เหลืออยู่ในวันนี้ มีเพียงแค่เงา
ของความรัก.. ที่ไม่มีอยู่จริง

วันเวลาไม่กลับคืนมา
ความรักของเราหล่นหายไป กับรอยน้ำตา
ไขว่คว้าเท่าไรวันนี้ มีเพียงแค่เงา ของความรัก
ที่เคยมีอยู่ วันนี้ไม่มีอีกแล้ว..


รูปภาพคอร์ด เงา – Wanyai แว่นใหญ่

คอร์ดเพลง เงา - Wanyai แว่นใหญ่

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เงา (คอร์ด)

Lyrics : Wanyai
Melody : Wanyai
ติดต่องานโชว์ศิลปิน : 095-247-4992
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend