คอร์ดเพลง อยู่คนเดียว – Wanyai แว่นใหญ่

  
Text   

คอร์ดเพลง : อยู่คนเดียว Wanyai แว่นใหญ่

คอร์ดเพลง อยู่คนเดียว - Wanyai แว่นใหญ่

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Wanyai แว่นใหญ่ : อยู่คนเดียว


INTRO | G | Bm | C | D |

 
กี่ค
C 
รั้งก็ยังลงเอยแบ
Bm 
บเดิม
Am 
หรือว่ามันจะเป็นที่ตั
G 
วฉัน
 
ไม่ค
C 
วรจะมีใคร 
 
จะ
Bm 
พยายามเท่าไร
 
ก็ก
Am 
ลับมาอยู่ที่เ
D 
ดิม

 
ผ่า
Em 
นมา.. 
 
จนเข้
Bm 
าใจ
 
ดิ้น
Am 
รนมากมายเท่าไรยิ่งเจ็
D 
บช้ำ

 
อยู่คนเดียวก็
G 
ดีแล้ว
 
อย่าง
Bm 
น้อยก็ไม่ต้องร้อ
Em 
งไห้
 
แค่เ
Bm 
หงาชั่วคราวก็ท
C 
นได้
 
ดีกว่าเ
Bm 
สียใจซ้ำ ๆ ให้
Am 
คนที่เขาไ
D 
ม่รัก

 
อยู่คนเดียวก็
G 
ดีแล้ว
 
ถ้า
Bm 
รักใครแล้วไม่
Em 
มีค่า
 
ถ้า
Bm 
เขาให้มาแค่
C 
น้ำตา
 
เก็บเอา
Bm 
หัวใจช้ำ 
 
 
มา
Am 
รักตัวเองสั
D 
กที 
 
วันนี้มีเพี
G 
ยงแค่เรา..

 
ต้องเห
C 
งาต้องทนเดียวดายเท่า
Bm 
ไหร่
 
ต้อง
Am 
ฝืนหัวใจไม่ให้มันหวั่
G 
นไหว
 
ถ้าก
C 
ารไม่มีใคร 
 
 
Bm 
ทำให้ใจไม่เจ็บ
 
ก็เ
Am 
ก็บมันอยู่ที่เ
D 
ดิม

 
ผ่า
Em 
นมา.. 
 
จนเข้
Bm 
าใจ
 
ดิ้น
Am 
รนมากมายเท่าไรยิ่งเจ็
D 
บช้ำ

 
อยู่คนเดียวก็
G 
ดีแล้ว
 
อย่าง
Bm 
น้อยก็ไม่ต้องร้อ
Em 
งไห้
 
แค่เ
Bm 
หงาชั่วคราวก็ท
C 
นได้
 
ดีกว่าเ
Bm 
สียใจซ้ำ ๆ ให้
Am 
คนที่เขาไ
D 
ม่รัก

 
อยู่คนเดียวก็
G 
ดีแล้ว
 
ถ้า
Bm 
รักใครแล้วไม่
Em 
มีค่า
 
ถ้า
Bm 
เขาให้มาแค่
C 
น้ำตา
 
เก็บเอา
Bm 
หัวใจช้ำ 
 
 
มา
Am 
รักตัวเองสั
D 
กที 
 
วันนี้มีเพี
G 
ยงแค่เรา..

B7 
  ก็อยากจะหวัง
 
  ว่าจะได้
Em 
เจอใครอีกครั้ง
A7 
หนึ่ง
 
  แต่ว่าการเริ่ม
Am 
ใหม่
 
  อาจต้องมาพร้อมกับความผิดห
D 
วัง

 
อยู่คนเดียวก็
G 
ดีแล้ว
 
อย่าง
Bm 
น้อยก็ไม่ต้องร้อ
Em 
งไห้
 
แค่เ
Bm 
หงาชั่วคราวก็ท
C 
นได้
 
ดีกว่าเ
Bm 
สียใจซ้ำ ๆ ให้
Am 
คนที่เขาไ
D 
ม่รัก

 
อยู่คนเดียวก็
G 
ดีแล้ว
 
ถ้า
Bm 
รักใครแล้วไม่
Em 
มีค่า
 
ถ้า
Bm 
เขาให้มาแค่
C 
น้ำตา
 
เก็บเอา
Bm 
หัวใจช้ำ 
 
 
มา
Am 
รักตัวเองสั
D 
กที 
 
วันนี้มีเพี
G 
ยงแค่เรา..

OUTRO | G | Bm | C | D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อยู่คนเดียว


กี่ครั้งก็ยังลงเอยแบบเดิม
หรือว่ามันจะเป็นที่ตัวฉัน
ไม่ควรจะมีใคร จะพยายามเท่าไร
ก็กลับมาอยู่ที่เดิม

ผ่านมา.. จนเข้าใจ
ดิ้นรนมากมายเท่าไรยิ่งเจ็บช้ำ

อยู่คนเดียวก็ดีแล้ว
อย่างน้อยก็ไม่ต้องร้องไห้
แค่เหงาชั่วคราวก็ทนได้
ดีกว่าเสียใจซ้ำ ๆ ให้คนที่เขาไม่รัก

อยู่คนเดียวก็ดีแล้ว
ถ้ารักใครแล้วไม่มีค่า
ถ้าเขาให้มาแค่น้ำตา
เก็บเอาหัวใจช้ำ ๆ
มารักตัวเองสักที วันนี้มีเพียงแค่เรา..

ต้องเหงาต้องทนเดียวดายเท่าไหร่
ต้องฝืนหัวใจไม่ให้มันหวั่นไหว
ถ้าการไม่มีใคร ทำให้ใจไม่เจ็บ
ก็เก็บมันอยู่ที่เดิม

ผ่านมา.. จนเข้าใจ
ดิ้นรนมากมายเท่าไรยิ่งเจ็บช้ำ

อยู่คนเดียวก็ดีแล้ว
อย่างน้อยก็ไม่ต้องร้องไห้
แค่เหงาชั่วคราวก็ทนได้
ดีกว่าเสียใจซ้ำ ๆ ให้คนที่เขาไม่รัก

อยู่คนเดียวก็ดีแล้ว
ถ้ารักใครแล้วไม่มีค่า
ถ้าเขาให้มาแค่น้ำตา
เก็บเอาหัวใจช้ำ ๆ
มารักตัวเองสักที วันนี้มีเพียงแค่เรา..

ก็อยากจะหวัง
ว่าจะได้เจอใครอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าการเริ่มใหม่
อาจต้องมาพร้อมกับความผิดหวัง

อยู่คนเดียวก็ดีแล้ว
อย่างน้อยก็ไม่ต้องร้องไห้
แค่เหงาชั่วคราวก็ทนได้
ดีกว่าเสียใจซ้ำ ๆ ให้คนที่เขาไม่รัก

อยู่คนเดียวก็ดีแล้ว
ถ้ารักใครแล้วไม่มีค่า
ถ้าเขาให้มาแค่น้ำตา
เก็บเอาหัวใจช้ำ ๆ
มารักตัวเองสักที วันนี้มีเพียงแค่เรา..

มิวสิควิดีโอ อยู่คนเดียว Wanyai แว่นใหญ่
เพลง อยู่คนเดียว (คอร์ด)

Lyrics / Melody : WANYAi
ติดต่องานโชว์ 095-247-4992
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend