หน้าแรก » Wanyai แว่นใหญ่ » คอร์ดเพลง อยู่คนเดียว – Wanyai แว่นใหญ่

คอร์ดเพลง อยู่คนเดียว – Wanyai แว่นใหญ่

คอร์ดเพลง : อยู่คนเดียว Wanyai แว่นใหญ่

คอร์ดเพลง อยู่คนเดียว - Wanyai แว่นใหญ่

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Wanyai แว่นใหญ่ : อยู่คนเดียว


INTRO | G | Bm | C | D |

 
กี่ค
รั้งก็ยังลงเอยแบ
Bm 
บเดิม
Am 
หรือว่ามันจะเป็นที่ตั
วฉัน
 
ไม่ค
วรจะมีใคร 
 
จะ
Bm 
พยายามเท่าไร
 
ก็ก
Am 
ลับมาอยู่ที่เ
ดิม

 
ผ่า
Em 
นมา.. 
 
จนเข้
Bm 
าใจ
 
ดิ้น
Am 
รนมากมายเท่าไรยิ่งเจ็
บช้ำ

 
อยู่คนเดียวก็
ดีแล้ว
 
อย่าง
Bm 
น้อยก็ไม่ต้องร้อ
Em 
งไห้
 
แค่เ
Bm 
หงาชั่วคราวก็ท
นได้
 
ดีกว่าเ
Bm 
สียใจซ้ำ ๆ ให้
Am 
คนที่เขาไ
ม่รัก

 
อยู่คนเดียวก็
ดีแล้ว
 
ถ้า
Bm 
รักใครแล้วไม่
Em 
มีค่า
 
ถ้า
Bm 
เขาให้มาแค่
น้ำตา
 
เก็บเอา
Bm 
หัวใจช้ำ 
 
 
มา
Am 
รักตัวเองสั
กที 
 
วันนี้มีเพี
ยงแค่เรา..

 
ต้องเห
งาต้องทนเดียวดายเท่า
Bm 
ไหร่
 
ต้อง
Am 
ฝืนหัวใจไม่ให้มันหวั่
นไหว
 
ถ้าก
ารไม่มีใคร 
 
 
Bm 
ทำให้ใจไม่เจ็บ
 
ก็เ
Am 
ก็บมันอยู่ที่เ
ดิม

 
ผ่า
Em 
นมา.. 
 
จนเข้
Bm 
าใจ
 
ดิ้น
Am 
รนมากมายเท่าไรยิ่งเจ็
บช้ำ

 
อยู่คนเดียวก็
ดีแล้ว
 
อย่าง
Bm 
น้อยก็ไม่ต้องร้อ
Em 
งไห้
 
แค่เ
Bm 
หงาชั่วคราวก็ท
นได้
 
ดีกว่าเ
Bm 
สียใจซ้ำ ๆ ให้
Am 
คนที่เขาไ
ม่รัก

 
อยู่คนเดียวก็
ดีแล้ว
 
ถ้า
Bm 
รักใครแล้วไม่
Em 
มีค่า
 
ถ้า
Bm 
เขาให้มาแค่
น้ำตา
 
เก็บเอา
Bm 
หัวใจช้ำ 
 
 
มา
Am 
รักตัวเองสั
กที 
 
วันนี้มีเพี
ยงแค่เรา..

B7 
  ก็อยากจะหวัง
 
  ว่าจะได้
Em 
เจอใครอีกครั้ง
A7 
หนึ่ง
 
  แต่ว่าการเริ่ม
Am 
ใหม่
 
  อาจต้องมาพร้อมกับความผิดห
วัง

 
อยู่คนเดียวก็
ดีแล้ว
 
อย่าง
Bm 
น้อยก็ไม่ต้องร้อ
Em 
งไห้
 
แค่เ
Bm 
หงาชั่วคราวก็ท
นได้
 
ดีกว่าเ
Bm 
สียใจซ้ำ ๆ ให้
Am 
คนที่เขาไ
ม่รัก

 
อยู่คนเดียวก็
ดีแล้ว
 
ถ้า
Bm 
รักใครแล้วไม่
Em 
มีค่า
 
ถ้า
Bm 
เขาให้มาแค่
น้ำตา
 
เก็บเอา
Bm 
หัวใจช้ำ 
 
 
มา
Am 
รักตัวเองสั
กที 
 
วันนี้มีเพี
ยงแค่เรา..

OUTRO | G | Bm | C | D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อยู่คนเดียว


กี่ครั้งก็ยังลงเอยแบบเดิม
หรือว่ามันจะเป็นที่ตัวฉัน
ไม่ควรจะมีใคร จะพยายามเท่าไร
ก็กลับมาอยู่ที่เดิม

ผ่านมา.. จนเข้าใจ
ดิ้นรนมากมายเท่าไรยิ่งเจ็บช้ำ

อยู่คนเดียวก็ดีแล้ว
อย่างน้อยก็ไม่ต้องร้องไห้
แค่เหงาชั่วคราวก็ทนได้
ดีกว่าเสียใจซ้ำ ๆ ให้คนที่เขาไม่รัก

อยู่คนเดียวก็ดีแล้ว
ถ้ารักใครแล้วไม่มีค่า
ถ้าเขาให้มาแค่น้ำตา
เก็บเอาหัวใจช้ำ ๆ
มารักตัวเองสักที วันนี้มีเพียงแค่เรา..

ต้องเหงาต้องทนเดียวดายเท่าไหร่
ต้องฝืนหัวใจไม่ให้มันหวั่นไหว
ถ้าการไม่มีใคร ทำให้ใจไม่เจ็บ
ก็เก็บมันอยู่ที่เดิม

ผ่านมา.. จนเข้าใจ
ดิ้นรนมากมายเท่าไรยิ่งเจ็บช้ำ

อยู่คนเดียวก็ดีแล้ว
อย่างน้อยก็ไม่ต้องร้องไห้
แค่เหงาชั่วคราวก็ทนได้
ดีกว่าเสียใจซ้ำ ๆ ให้คนที่เขาไม่รัก

อยู่คนเดียวก็ดีแล้ว
ถ้ารักใครแล้วไม่มีค่า
ถ้าเขาให้มาแค่น้ำตา
เก็บเอาหัวใจช้ำ ๆ
มารักตัวเองสักที วันนี้มีเพียงแค่เรา..

ก็อยากจะหวัง
ว่าจะได้เจอใครอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าการเริ่มใหม่
อาจต้องมาพร้อมกับความผิดหวัง

อยู่คนเดียวก็ดีแล้ว
อย่างน้อยก็ไม่ต้องร้องไห้
แค่เหงาชั่วคราวก็ทนได้
ดีกว่าเสียใจซ้ำ ๆ ให้คนที่เขาไม่รัก

อยู่คนเดียวก็ดีแล้ว
ถ้ารักใครแล้วไม่มีค่า
ถ้าเขาให้มาแค่น้ำตา
เก็บเอาหัวใจช้ำ ๆ
มารักตัวเองสักที วันนี้มีเพียงแค่เรา..

มิวสิควิดีโอ อยู่คนเดียว Wanyai แว่นใหญ่
เพลง อยู่คนเดียว (คอร์ด)

Lyrics / Melody : WANYAi
ติดต่องานโชว์ 095-247-4992
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :