คอร์ดเพลง ชมเชย โก๊ะ นิพนธ์

  
Text   


INTRO | Am D | G Em |
INTRO | Am D | Gmaj7 |

 
ติดอยู่ใน
Am 
เกมส์ 
 
เกมส์ที่ต้องแข่ง
D 
ขัน
 
มีเธอเป็นเดิ
G 
มพันที่ต้องแย่ง
Em 
ชิง
 
ลงแข่งกับเ
Am 
ขา 
 
แต่ไม่เคยเข้า
D 
ชิง
 
ได้สักค
Gmaj7 
รั้งเลย..  
Em 

 
ติดใจที่
Am 
แพ้ 
 
แต่ว่าใครจะ
D 
สน
 
ก็ในเมื่อ
Bm 
ผลอยู่ที่ผู้ตัด
Em 
สิน
 
ทุ่มเทแค่ไ
Am 
หน 
 
เธอก็คงไม่
D 
อิน
 
และไม่
Gmaj7 
กินใจ

 
เหมือนแพ้แล้วพ
C 
าล 
 
ว่ากรรมการลำเ
D 
อียง
 
หรือฉันจะ
Bm 
ฝันได้แค่รางวัลข้างเ
Em 
คียง
 
ใจก็
Am 
รู้อยู่เต็มอก.. 
 
ว่าฉันควรจะยอมยก
D 
ธง..

 
แข่งไปก็แ
G 
พ้ 
 
ได้แค่ราง
Bm 
วัลชมเชย
Em 
คงไม่ได้เธอ
D 
มาเชย
G 
ชม
C 
เธอคงไม่นับคะ
Bm 
แนนที่สะสม..
Am 
กับสิ่งที่ฉันทำใ
D 
ห้
 
แข่งไปก็แ
G 
พ้ 
 
ถึงแม้ว่าแ
B7 
พ้ได้เป็นพระ
Em 
ขอชนะเป็นม
D 
ารได้ไ
G 
หม
C 
ชอบคนที่เขาไม่
Bm 
ชอบก็ตกรอ
Am 
บไป.. 
 
 
D 
 
ไม่มีทางชนะใจ..
 

INSTRU | Am D | Gmaj7 |

 
ผิดกติ
Am 
กา 
 
หรือว่าฟาวล์ตรงไ
D 
หน
 
ด้วยเหตุอั
Bm 
นใด 
 
ใยถึงไม่ได้
Em 
คบ
 
ไม่ต้องตบไ
Am 
หล่ 
 
บอกฉันว่าขอบใ
D 
 
ก็ไม่ต้
Gmaj7 
องการ

 
เหมือนแพ้แล้วพ
C 
าล 
 
ว่ากรรมการลำเ
D 
อียง
 
หรือฉันจะ
Bm 
ฝันได้แค่รางวัลข้างเ
Em 
คียง
 
ใจก็
Am 
รู้อยู่เต็มอก.. 
 
ว่าฉันควรจะยอมยก
D 
ธง..

 
แข่งไปก็แ
G 
พ้ 
 
ได้แค่ราง
Bm 
วัลชมเชย
Em 
คงไม่ได้เธอ
D 
มาเชย
G 
ชม
C 
เธอคงไม่นับคะ
Bm 
แนนที่สะสม..
Am 
กับสิ่งที่ฉันทำใ
D 
ห้
 
แข่งไปก็แ
G 
พ้ 
 
ถึงแม้ว่าแ
B7 
พ้ได้เป็นพระ
Em 
ขอชนะเป็นม
D 
ารได้ไ
G 
หม
C 
ชอบคนที่เขาไม่
Bm 
ชอบก็ตกรอ
Am 
บไป.. 
 
 
D 
 
ก็ไม่มีทางชนะ..
 

INSTRU | C D | Bm Em | Am | D |

 
แข่งไปก็แ
G 
พ้ 
 
ได้แค่ราง
Bm 
วัลชมเชย
Em 
คงไม่ได้เธอ
D 
มาเชย
G 
ชม
C 
เธอคงไม่นับคะ
Bm 
แนนที่สะสม..
Am 
กับสิ่งที่ฉันทำใ
D 
ห้
 
แข่งไปก็แ
G 
พ้ 
 
ถึงแม้ว่าแ
B7 
พ้ได้เป็นพระ
Em 
ขอชนะเป็นม
D 
ารได้ไ
G 
หม
C 
ชอบคนที่เขาไม่
Bm 
ชอบก็ตกรอ
Am 
บไป.. 
 
 
D 

 
แข่งไปก็แ
G 
พ้ 
 
ได้แค่ราง
Bm 
วัลชมเชย
Em 
คงไม่ได้เธอ
D 
มาเชย
G 
ชม
C 
เธอคงไม่นับคะ
Bm 
แนนที่สะสม..
Am 
กับสิ่งที่ฉันทำใ
D 
ห้
 
แข่งไปก็แ
G 
พ้.. 
 
 
B7 
แพ้ได้เป็นพระ..
Em 
ขอชนะเป็นม
D 
ารได้ไ
G 
หม
C 
ชอบคนที่เขาไม่
Bm 
ชอบก็ตกรอ
Am 
บไป.. 
 
 
D 
 
ไม่มีทางชนะใจ..
 

OUTRO | Am D | Bm Em |
OUTRO | Am D | Gmaj7 |


ติดอยู่ในเกมส์ เกมส์ที่ต้องแข่งขัน
มีเธอเป็นเดิมพันที่ต้องแย่งชิง
ลงแข่งกับเขาแต่ไม่เคยเข้าชิงได้สักครั้งเลย

ติดใจที่แพ้แต่ว่าใครจะสน
ก็ในเมื่อผลอยู่ที่ผู้ตัดสิน
ทุ่มเทแค่ไหน เธอก็คงไม่อิน
และไม่กินใจ

เหมือนแพ้แล้วพาลว่ากรรมการลำเอียง
หรือฉันจะฝันได้แค่รางวัลข้างเคียง
ใจก็รู้อยู่เต็มอก ว่าฉันควรจะยอมยกธง

แข่งไปก็แพ้ ได้แค่รางวัลชมเชย
คงไม่ได้เธอมาเชยชม
เธอคงไม่นับคะแนนที่สะสม
กับสิ่งที่ฉันทำให้

แข่งไปก็แพ้ ถึงแม้ว่าแพ้ได้เป็นพระ
ขอชนะเป็นมารได้ไหม
ชอบคนที่เขาไม่ชอบก็ตกรอบไป
ไม่มีทางชนะใจ

ผิดกติกาหรือว่าฟาวล์ตรงไหน
ด้วยเหตุอันใดใยถึงไม่ได้คบ
ไม่ต้องตบไหล่ บอกฉันว่าขอบใจ
ก็ไม่ต้องการ

เหมือนแพ้แล้วพาลว่ากรรมการลำเอียง
หรือฉันจะฝันได้แค่รางวัลข้างเคียง
ใจก็รู้อยู่เต็มอก ว่าฉันควรจะยอมยกธง

แข่งไปก็แพ้ ได้แค่รางวัลชมเชย
คงไม่ได้เธอมาเชยชม
เธอคงไม่นับคะแนนที่สะสม
กับสิ่งที่ฉันทำให้

แข่งไปก็แพ้ ถึงแม้ว่าแพ้ได้เป็นพระ
ขอชนะเป็นมารได้ไหม
ชอบคนที่เขาไม่ชอบก็ตกรอบไป
ก็ไม่มีทางชนะ..

( ดนตรี )

แข่งไปก็แพ้ ได้แค่รางวัลชมเชย
คงไม่ได้เธอมาเชยชม
เธอคงไม่นับคะแนนที่สะสม
กับสิ่งที่ฉันทำให้

แข่งไปก็แพ้ ถึงแม้ว่าแพ้ได้เป็นพระ
ขอชนะเป็นมารได้ไหม
ชอบคนที่เขาไม่ชอบก็ตกรอบไป

แข่งไปก็แพ้ ได้แค่รางวัลชมเชย
คงไม่ได้เธอมาเชยชม
เธอคงไม่นับคะแนนที่สะสม
กับสิ่งที่ฉันทำให้

แข่งไปก็แพ้ ถึงแม้ว่าแพ้ได้เป็นพระ
ขอชนะเป็นมารได้ไหม
ชอบคนที่เขาไม่ชอบก็ตกรอบไป
ก็ไม่มีทางชนะใจ

มิวสิควิดีโอ ชมเชย โก๊ะ นิพนธ์

เพลง : ชมเชย (คอร์ด)
ศิลปิน : โก๊ะ นิพนธ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : ต้อง พริกไทย
เรียบเรียง : ต้อง พริกไทย
IG: @koh.niphon

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend