คอร์ดเพลง ม่วนไผ ม่วนมัน หยาดพิรุณ

  
Text   


Tune to Eb

 
ความมี
Am 
แฮงบ่เข้าไผออกไ
G 
 
ฝากกัน
Em 
บ่ได้ ละม่วนไผ ละม่ว
Am 
นมัน
 
ความมี
Am 
แฮงบ่เข้าไผออกไ
G 
 
ผู้ได๋อยาก
Em 
อาย 
 
มาเต้นนำแก๊ง
Am 
หมู่ฉัน

INSTRU | Am | Am | F | F | Dm | Em |
INSTRU | Am | Am | F | F |
INSTRU | Dm | Dm | E | E | Am |

Am 
  เป็นขาประจำบ่เคยขาด 
 
หมอลำบ้านได๋บ่เคยพลาด
F 
  ปูสาดถ่ายรูปเช็คอิน 
 
 
G 
  ไวกว่าเจ้าถิ่นผู้อยู่ใกล้
Am 
  ไทบ้านจนตั้งฉายา 
 
ว่าแก๊งนางฟ้าหน้าฮ้าน
F 
  ไปไสกะไปนำกัน 
 
 
G 
  ผู้สาวไท
Em 
บ้านมัก..ม่วน

INSTRU | Am | F | G |

Am 
  ซวนกันผ่านเฟสผ่านไลน์ 
 
 
F 
  คนมีหัวใ
G 
จเดียวกัน
Am 
  แก๊งหมู่ฉันบ่ธรรมดา 
 
 
F 
  พากันไปเ
G 
ลาะหาเตาะผู้บ่าว
Am 
  อยากเมากะเมา 
 
อยากม่วนกะม่วน
F 
  เต้นอยู่ถ่ว
G 
นๆบ่งึดบ่แคร์ 
 
 
Am 
  กะแล้วแต่เด้อไผ
Dm 
สิว่า
 
  ค่าบัตรหน้าง
G 
านกะแม่นฉันหละ
Am 
จ่าย
 
  สิไปงึดหัวปอด
Dm 
ผู้ได๋ 
 
 
G 

 
ความมีแ
F 
ฮงบ่เข้า
G 
ไผออ
Am 
กไผ
 
ฝากกันบ่
F 
ได้ 
 
ละม่วน
G 
ไผ 
 
ละม่วน
C 
มัน
 
ความมีแ
F 
ฮงบ่เข้า
G 
ไผออ
Am 
กไผ
 
ผู้ได๋อยากอ
F 
าย 
 
มาเต้นนำแ
G 
ก๊งหมู่
C 
ฉัน
 
ไป.. เด๋อนาง
Am 
เดอ เฮาต้องเด้า เด้า เด้า
 
อ่ะ เด้าหล้าเด้า หล้าเด้า หล้าเด้า  
F 
 
จังหวะดน
G 
ตรีเขา
Am 
หย่าว เฮาต้องเด้ง เด้ง เด้ง
 
อ่ะ เด้งหล้าเด้ง หล้าเด้ง หล้าเด้ง  
F 
 
บ่ต้องเกรงใ
Dm 
จไผ..
G 
  ความม่วนฝากกัน
Am 
บ่ได้
 
บ่ต้องเกรงใ
Dm 
จไผ.. 
 
 
G 
ฮิ้วววววววววววววววว
 
เชิญม่วน
Em 
ไผม่วน
Am 
มัน 
 
!!!

INSTRU | Am | Am | F | F |
INSTRU | Dm | Dm | E | E | Am |
INSTRU | Am | Am | F | F |
INSTRU | Dm | Dm | E | G |

 
ความมีแ
F 
ฮงบ่เข้า
G 
ไผออ
Am 
กไผ
 
ฝากกันบ่
F 
ได้ 
 
ละม่วน
G 
ไผ 
 
ละม่วน
C 
มัน
 
ความมีแ
F 
ฮงบ่เข้า
G 
ไผออ
Am 
กไผ
 
ผู้ได๋อยากอ
F 
าย 
 
มาเต้นนำแ
G 
ก๊งหมู่
C 
ฉัน
 
ไป.. เด๋อนาง
Am 
เดอ เฮาต้องเด้า เด้า เด้า
 
อ่ะ เด้าหล้าเด้า หล้าเด้า หล้าเด้า  
F 
 
จังหวะดน
G 
ตรีเขา
Am 
หย่าว เฮาต้องเด้ง เด้ง เด้ง
 
อ่ะ เด้งหล้าเด้ง หล้าเด้ง หล้าเด้ง  
F 
 
บ่ต้องเกรงใ
Dm 
จไผ..
G 
  ความม่วนฝากกัน
Am 
บ่ได้
 
บ่ต้องเกรงใ
Dm 
จไผ.. 
 
 
G 
ฮิ้วววววววววววววววว
 
เชิญม่วน
Em 
ไผม่วน
Am 
มัน 
 
!!!

OUTRO | Am | Am | F | F |
OUTRO | Dm | Dm | E | E | Am |


ความมีแฮงบ่เข้าไผออกไผ
ฝากกันบ่ได้ ละม่วนไผ ละม่วนมัน
ความมีแฮงบ่เข้าไผออกไผ
ผู้ได๋อยากอาย มาเต้นนำแก๊งหมู่ฉัน

( ดนตรี )

เป็นขาประจำบ่เคยขาด หมอลำบ้านได๋บ่เคยพลาด
ปูสาดถ่ายรูปเช็คอิน ไวกว่าเจ้าถิ่นผู้อยู่ใกล้
ไทบ้านจนตั้งฉายา ว่าแก๊งนางฟ้าหน้าฮ้าน
ไปไสกะไปนำกัน ผู้สาวไทบ้านมัก..ม่วน

ซวนกันผ่านเฟสผ่านไลน์ คนมีหัวใจเดียวกัน
แก๊งหมู่ฉันบ่ธรรมดา พากันไปเลาะหาเตาะผู้บ่าว
อยากเมากะเมา อยากม่วนกะม่วน
เต้นอยู่ถ่วนๆบ่งึดบ่แคร์ กะแล้วแต่เด้อไผสิว่า
ค่าบัตรหน้างานกะแม่นฉันหละจ่าย
สิไปงึดหัวปอดผู้ได๋

ความมีแฮงบ่เข้าไผออกไผ
ฝากกันบ่ได้ ละม่วนไผ ละม่วนมัน
ความมีแฮงบ่เข้าไผออกไผ
ผู้ได๋อยากอาย มาเต้นนำแก๊งหมู่ฉัน
ไป เด๋อนางเดอ เฮาต้องเด้า เด้า เด้า
อ่ะ เด้าหล้าเด้า หล้าเด้า หล้าเด้า
จังหวะดนตรีเขาหย่าว เฮาต้องเด้ง เด้ง เด้ง
อ่ะ เด้งหล้าเด้ง หล้าเด้ง หล้าเด้ง
บ่ต้องเกรงใจไผ ความม่วนฝากกันบ่ได้
บ่ต้องเกรงใจไผ.. ฮิ้วววววววววววววววว
เชิญม่วนไผม่วนมัน !!!

( ดนตรี )

ความมีแฮงบ่เข้าไผออกไผ
ฝากกันบ่ได้ ละม่วนไผ ละม่วนมัน
ความมีแฮงบ่เข้าไผออกไผ
ผู้ได๋อยากอาย มาเต้นนำแก๊งหมู่ฉัน
ไป เด๋อนางเดอ เฮาต้องเด้า เด้า เด้า
อ่ะ เด้าหล้าเด้า หล้าเด้า หล้าเด้า
จังหวะดนตรีเขาหย่าว เฮาต้องเด้ง เด้ง เด้ง
อ่ะ เด้งหล้าเด้ง หล้าเด้ง หล้าเด้ง
บ่ต้องเกรงใจไผ ความม่วนฝากกันบ่ได้
บ่ต้องเกรงใจไผ.. ฮิ้วววววววววววววววว
เชิญม่วนไผม่วนมัน !!!

มิวสิควิดีโอ ม่วนไผ ม่วนมัน หยาดพิรุณ

เพลง : ม่วนไผ ม่วนมัน (คอร์ด)
ศิลปิน : หยาดพิรุณ
เนื้อร้อง/ทำนอง : ยุ้ย มานะศักดิ์
เรียบเรียง : เจซี่ เดอะนังเดอร์
ติดต่องานศิลปิน : 082-6536442

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend