คอร์ดเพลง ลออ กู่แคน School

  
Text   


INTRO | G Em | C D | ( 2 Times )
INTRO | G Em | C D | ( 2 Times )

G 
  คั่นแม่นผลาเด้อส่ง
Em 
ยู้แต่ปางหลัง 
 
มาแต่เ
C 
ก่า
 
  ได้มาเห้นหน้าเ
D 
จ้า ป้าด ลูกสาวผู้ใด๋หน่อ
G 
  คนผู้สวยน้อจั่ง
Em 
น้อง 
 
คนผู้งามเด้อผู้ส
C 
ง่า
 
  ยอดนารีจากแกบ
D 
ฟ้า 
 
นางหล่าเจ้าผู้ลออ
G 
  ผู้
Em 
ลออ 
 
เจ้านั่นงามคัก
C 
น่อ 
 
จั่งแม่นคนล
D 
ออ..

G 
  หล่านางเอ้ย ผู้งามแซบ งาม
Em 
นัว 
 
บ่มีไผเ
C 
กิน
 
  น้อเจ้าผู้แก้มเปิ่นเ
D 
วิ่น 
 
ละงามบ่มีไผท่อ
G 
  เอาละน้อฮ
Em 
านี้ 
 
คิดสิบายแก้มมาเ
C 
ป่า
 
  จีบได้บ่ผู้ส
D 
าว 
 
เจ้ามีผู้บ่าวแล้วบ้อ

G 
  มีไป่
Em 
หน่อ 
 
มีแฟนไป่ห
C 
น่อ
 
  มีชู้แล้ว
D 
บ่ 
 
โอ้ยมีผัวไป่หน่อ
G 
  มีแล้
Em 
วบ่ 
 
มีผู้บ่าวแล้ว
C 
บ้อ.. 
 
 
D 

C 
อย่าฟ้าหนี 
 
หันมาทาง
D 
นี้จักคราวก่อน

G 
  พอแต่เสียงหหมอแคนห
Em 
ย่าว
 
  สาวคำนางลุกมาฟ้
C 
อน 
 
อ่
D 
อนๆ 
 
ให้เจ้าฟ้อนอ่อนๆ
G 
  ละพอแต่เห็นพระนาด
Em 
น้อง
 
  หัวใจอ้ายนี้แม่นสะอ
C 
อน
 
  ข้อยสะอ
D 
อนนำเจ้าผู้แก้มอ่อนๆ

G 
  พอแต่เสียงหหมอแคนห
Em 
ย่าว
 
  สาวคำนางลุกมาฟ้
C 
อน 
 
อ่
D 
อนๆ 
 
ให้เจ้าฟ้อนอ่อนๆ
G 
  ละพอแต่เห็นพระนาด
Em 
น้อง
 
  หัวใจอ้ายนี้แม่นสะอ
C 
อน
 
  ข้อยสะอ
D 
อนนำเจ้าผู้แก้มอ่อนๆ

INSTRU | G Em | C D | ( 6 Times )

G 
  หล่านางเอย 
 
เพิ่นว่า
Em 
คาดสิได้
C 
บินมาคือจั่งเ
D 
ป็นนกเจ่า
G 
คาดสิบ่ได้ 
 
กะแม่นเ
Em 
จ้ยเจิดหนี
 
โอย
C 
ตนโตพี่กะคือห
D 
อยลอยน้ำ

G 
อ้ายนี่มันคนเซื้อ
Em 
ชาติแดนต่ำ
C 
มาฮักสาวคนงามคือนางเ
D 
จ้าผู้งามขำ
G 
โอละหน่อ ละหน่อ สิขอเมือ
Em 
นำได้บ่
 
เมือ
C 
นำได้บ่.. 
 
 
D 

C 
อย่าฟ้าหนี.. 
 
หันมาทาง
D 
นี้จักคราวก่อน

G 
  พอแต่เสียงหหมอแคนห
Em 
ย่าว
 
  สาวคำนางลุกมาฟ้
C 
อน 
 
อ่
D 
อนๆ 
 
ให้เจ้าฟ้อนอ่อนๆ
G 
  ละพอแต่เห็นพระนาด
Em 
น้อง
 
  หัวใจอ้ายนี้แม่นสะอ
C 
อน
 
  ข้อยสะอ
D 
อนนำเจ้าผู้แก้มอ่อนๆ

G 
  พอแต่เสียงหหมอแคนห
Em 
ย่าว
 
  สาวคำนางลุกมาฟ้
C 
อน 
 
อ่
D 
อนๆ 
 
ให้เจ้าฟ้อนอ่อนๆ
G 
  ละพอแต่เห็นพระนาด
Em 
น้อง
 
  หัวใจอ้ายนี้แม่นสะอ
C 
อน
 
  ข้อยสะอ
D 
อนนำเจ้าผู้แก้มอ่อนๆ

G 
  เสียงหหมอแคนห
Em 
ย่าว
 
  สาวคำนางลุกมาฟ้
C 
อน 
 
อ้อนอ่อ
D 
นๆ
G 
  เสียงหหมอแคนห
Em 
ย่าว
 
  สาวคำนางลุกมาฟ้
C 
อน 
 
ข้อยสะอ
D 
อน 
 
จั่งแม่นเจ้าลออ

OUTRO | G Em | C D | ( 2 Times ) | G |


คั่นแม่นผลาเด้อส่งยู้แต่ปางหลัง มาแต่เก่า
ได้มาเห้นหน้าเจ้า ป้าด ลูกสาวผู้ใด๋หน่อ
คนผู้สวยน้อจั่งน้อง คนผู้งามเด้อผู้สง่า
ยอดนารีจากแกบฟ้า นางหล่าเจ้าผู้ลออ
ผู้ลออ เจ้านั่นงามคักหน่อ จั่งแม่นคนลออ..

หล่านางเอ้ย ผู้งามแซบ งามนัว บ่มีไผเกิน
น้อเจ้าผู้แก้มเปิ่นเวิ่น ละงามบ่มีไผท่อ
เอาละน้อฮานี้ คิดสิบายแก้มมาเป่า
จีบได้บ่ผู้สาว เจ้ามีผู้บ่าวแล้วบ้อ

มีไป่หน่อ มีแฟนไป่หน่อ
มีชู้แล้วบ่ โอ้ยมีผัวไป่หน่อ
มีแล้วบ่ มีผู้บ่าวแล้วบ้อ..

อย่าฟ้าหนี หันมาทางนี้จักคราวก่อน

พอแต่เสียงหมอแคนหย่าว
สาวคำนางลุกมาฟ้อน อ่อนๆให้เจ้าฟ้อนอ่อนๆ
ละพอแต่เห็นพระนาดน้อง หัวใจอ้ายนี้แม่นสะออน
ข้อยสะออนนำเจ้าผู้แก้มอ่อนๆ

พอแต่เสียงหมอแคนหย่าว
สาวคำนางลุกมาฟ้อน อ่อนๆให้เจ้าฟ้อนอ่อนๆ
ละพอแต่เห็นพระนาดน้อง หัวใจอ้ายนี้แม่นสะออน
ข้อยสะออนนำเจ้าผู้แก้มอ่อนๆ

( ดนตรี )

หล่านางเอย เพิ่นว่าคาดสิได้
บินมาคือจั่งเป็นนกเจ่า
คาดสิบ่ได้ กะแม่นเจ้ยเจิดหนี
โอยตนโตพี่กะคือหอยลอยน้ำ

อ้ายนี่มันคนเซื้อชาติแดนต่ำ
มาฮักสาวคนงามคือนางเจ้าผู้งามขำ
โอละน้อ ละหน่อ สิขอเมือนำได้บ่
เมือนำได้บ่..

อย่าฟ้าหนี หันมาทางนี้จักคราวก่อน

พอแต่เสียงหมอแคนหย่าว
สาวคำนางลุกมาฟ้อน อ่อนๆให้เจ้าฟ้อนอ่อนๆ
ละพอแต่เห็นพระนาดน้อง หัวใจอ้ายนี้แม่นสะออน
ข้อยสะออนนำเจ้าผู้แก้มอ่อนๆ

พอแต่เสียงหมอแคนหย่าว
สาวคำนางลุกมาฟ้อน อ่อนๆให้เจ้าฟ้อนอ่อนๆ
ละพอแต่เห็นพระนาดน้อง หัวใจอ้ายนี้แม่นสะออน
ข้อยสะออนนำเจ้าผู้แก้มอ่อนๆ

เสียงแคนหย่าว สาวคำนางลุกมาฟ้อน
อ้อนอ่อนๆ
เสียงหหมอแคนหย่าว สาวคำนางลุกมาฟ้อน
ข้อยสะออน จั่งแม่นเจ้าลออ

มิวสิควิดีโอ ลออ กู่แคน School

เพลง : ลออ (คอร์ด)
ศิลปิน : กู่แคน School
เนื้อร้อง/ทำนอง : ก้องศิลป์ ฟ้าล่วงบน
เรียบเรียง : กู่แคน School
ติดต่องานศิลปิน : 086-7610689

4 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend