คอร์ดเพลง จอมขวัญ โก๊ะ นิพนธ์

  
Text   


INTRO | Cm F | Bb | ( 2 Times )

 
หมดตัวแล
Cm 
ะใจ 
 
ยอม
F 
ยกให้เธอเป็นจอ
Bb 
มขวัญ
Gm 
บอกลาเจ้าค
Cm 
วามฝัน 
 
 
F 
ฉันได้เธอคน
Bb 
นั้นจริงๆ 
 
เสียที
G7 
หมดเลยแม่
Cm 
จอมขวัญ
F 
ทั้งวิญญาณของ
Bb 
ฉันให้เธอนะ
Gm 
คนดี
Cm 
จบที่เธอแล้ว
F 
ใจ 
 
ให้เธอไ
Bb 
ว้คนเดียว

G7 
ขอบคุณส
Cm 
วรรค์ที่ให้คู่
F 
กัน 
 
ให้เราได้หมั้
Bb 
นหมาย
 
ขอบคุณแขก
Cm 
ผู้มีเกียรติมากม
F 
าย 
 
ยินดีที่ไ
Bb 
ด้เชิญ
 
ขอบคุณที่
Cm 
ช่วยมาเป็นสัก
F 
ขีพยาน
 
และขอบ
Bb 
คุณทีมงานทุกคนเลย
 
และสุด
Cm 
ท้ายเหมือนเคย 
 
เรียน
F 
ขอทุกคนให้ช
Bb 
นแก้ว

 
หมดตัวแล
Cm 
ะใจ 
 
ยอม
F 
ยกให้เธอเป็นจอ
Bb 
มขวัญ
Gm 
บอกลาเจ้าค
Cm 
วามฝัน 
 
 
F 
ฉันได้เธอคน
Bb 
นั้นจริงๆ 
 
เสียที
G7 
หมดเลยแม่
Cm 
จอมขวัญ
F 
ทั้งวิญญาณของ
Bb 
ฉันให้เธอนะ
Gm 
คนดี
Cm 
จบที่เธอแล้ว
F 
ใจ 
 
ให้เธอไ
Bb 
ว้คนเดียว

Gm 
ต่อไปจาก
Cm 
นี้จะมีแค่เ
F 
รา 
 
จะมีแค่เ
Bb 
ราสอง
 
ต่อไปเกี่ยว
Cm 
ดองกันได้สัก
F 
ที 
 
ตีตราเป็นเจ้
Bb 
าของ
 
และจากคืน
Cm 
นี้จะรักจน
F 
ชั่วนิรันดร์
 
อยู่จนแ
Bb 
ก่ด้วยกันไม่เดียวดาย
 
และสุดท้
Cm 
ายเหมือนเคย 
 
เรียน
F 
ขอทุกคนให้ช
Bb 
นแก้ว

 
หมดตัวแล
Cm 
ะใจ 
 
ยอม
F 
ยกให้เธอเป็นจอ
Bb 
มขวัญ
Gm 
บอกลาเจ้าค
Cm 
วามฝัน 
 
 
F 
ฉันได้เธอคน
Bb 
นั้นจริงๆ 
 
เสียที
G7 
หมดเลยแม่
Cm 
จอมขวัญ
F 
ทั้งวิญญาณของ
Bb 
ฉันให้เธอนะ
Gm 
คนดี
Cm 
จบที่เธอแล้ว
F 
ใจ 
 
ให้เธอไ
Bb 
ว้คนเดียว

 
หมดตัวแล
Cm 
ะใจ 
 
ยอม
F 
ยกให้เธอเป็นจอ
Bb 
มขวัญ
Gm 
บอกลาเจ้าค
Cm 
วามฝัน 
 
 
F 
ฉันได้เธอคน
Bb 
นั้นจริงๆ 
 
เสียที
G7 
หมดเลยแม่
Cm 
จอมขวัญ
F 
ทั้งวิญญาณของ
Bb 
ฉันให้เธอนะ
Gm 
คนดี
Cm 
จบที่เธอแล้ว
F 
ใจ 
 
ให้เธอไ
Bb 
ว้คนเดียว

OUTRO | Cm F | Bbmaj7 |


หมดตัวและใจยอมยกให้เธอเป็นจอมขวัญ
บอกลาเจ้าความฝัน ฉันได้เธอคนนั้นจริงๆเสียที
หมดเลยแม่จอมขวัญ ทั้งวิญญาณของฉันให้เธอนะคนดี
จบที่เธอแล้วใจ ให้เธอไว้คนเดียว

ขอบคุณสววรค์ที่ให้คู่กัน ให้เราได้หมั้นหมาย
ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติมากมาย ยินดีที่ได้เชิญ
ขอบคุณที่ช่วยมาเป็นสักขีพยาน
และขอบคุณทีมงานทุกคนเลย
และสุดท้ายเหมือนเคยเรียนขอทุกคนให้ชนแก้ว

หมดตัวและใจยอมยกให้เธอเป็นจอมขวัญ
บอกลาเจ้าความฝัน ฉันได้เธอคนนั้นจริงๆเสียที
หมดเลยแม่จอมขวัญทั้งวิญญาณของฉันให้เธอนะคนดี
จบที่เธอแล้วใจให้เธอไว้คนเดียว

ต่อไปจากนี้จะมีแค่เรา จะมีแค่เราสอง
ต่อไปเกี่ยวดองกันได้สักที ตีตราเป็นเจ้าของ
และจากคืนนี้จะรักจนชั่วนิรันดร์
อยู่จนแก่ด้วยกันไม่เดียวดาย
และสุดท้าย เหมือนเคยเรียนขอทุกคนให้ชนแก้ว

หมดตัวและใจยอมยกให้เธอเป็นจอมขวัญ
บอกลาเจ้าความฝัน ฉันได้เธอคนนั้นจริงๆเสียที
หมดเลยแม่จอมขวัญทั้งวิญญาณของฉันให้เธอนะคนดี
จบที่เธอแล้วใจให้เธอไว้คนเดียว

หมดตัวและใจยอมยกให้เธอเป็นจอมขวัญ
บอกลาเจ้าความฝัน ฉันได้เธอคนนั้นจริงๆเสียที
หมดเลยแม่จอมขวัญทั้งวิญญาณของฉันให้เธอนะคนดี
จบที่เธอแล้วใจให้เธอไว้คนเดียว

จบที่เธอแล้วใจ ให้เธอไว้คนเดียว

มิวสิควิดีโอ จอมขวัญ โก๊ะ นิพนธ์

เพลง : จอมขวัญ (คอร์ด)
ศิลปิน : โก๊ะ นิพนธ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : ต้อง พริกไทย
เรียบเรียง : ต้อง พริกไทย
ติดต่องานศิลปิน : 089-8827018, 062-6122122
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend