คอร์ดเพลง โจรกลับใจ โก๊ะ นิพนธ์

  
Text   
คอร์ดเพลง โจรกลับใจ ศิลปิน โก๊ะ นิพนธ์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Dm7 D7 G G7 A A7 Em Fm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | Cmaj7 |

 
เหมือนฉัน
Dm7 
เป็นผู้ร้าย
 
พาเธอหนีมาแต่ดู
G7 
แลไม่ได้
 
แม้เธอไม่ต้องการ
Cmaj7 
อะไรมากมาย
 
แม้เธอพูดว่าเธออยู่
A7 
ได้.. 
 
ก็ตาม

 
ฉันก็
Dm7 
ควรละอาย
 
อยู่กับฉันเธอคงจะ
G7 
ไม่สบาย
 
ดั่งเจ้าหญิงที่ไม่ได้
Cmaj7 
เจอเจ้าชาย
 
เป็นผู้ร้ายที่เพิ่ง
A7 
เริ่ม..คิดได้..

 
ไม่อยาก
Dm7 
ลักพาตัวเธอเก็บไว้
D7/F# 
มอบกุญแจให้เธอไข 
 
 
G7 
ให้เธอหนีไปซะนะคนดี

 
ขอ
Dm7 
โทษที่
Em 
เธอต้อง
F 
ทนกับคนไม่ไ
G 
ด้ความ
 
ฉันมันก็เพียงแค่
Cmaj7 
โจรกลับใจ 
 
ไม่
A7 
ต้องตาม
 
ขอปล่อยให้ตัวประ
Dm7 
กันหลุดพันธน
G7 
าการ
 
และจาก
Cmaj7 
นั้นจะยอมวางอาวุธ 
 
 
C7 
ขอมอบตัว

Dm7 
ยอม..
Em 
มอบ..
F 
ใจ..ให้โดนวิ
Fm 
สามัญ
 
ในโทษ
Em 
ฐานที่ให้ได้แต่ฝัน 
 
 
A7 
สมควรตาย
 
ขอให้
Dm7 
เธอได้เจอ 
 
ได้
G7 
พบคน..
Cmaj7 
ดีๆ

Dm7 
รีบไปจากที่นี่
 
และก็ไม่ต้องหันกลับ
G7 
มาคนดี
 
ฉันโดนล้อมเอาไว้หมด
Cmaj7 
แล้วรีบหนี
 
ต้องแก้มัดให้ตัด
A7 
ใจ..สักที

 
ไม่อยาก
Dm7 
ลักพาตัวเธอเก็บไว้
D7/F# 
มอบกุญแจให้เธอไข 
 
 
G7 
ให้เธอหนีไปซะนะคนดี

 
ขอ
Dm7 
โทษที่
Em 
เธอต้อง
F 
ทนกับคนไม่ไ
G 
ด้ความ
 
ฉันมันก็เพียงแค่
Cmaj7 
โจรกลับใจ 
 
ไม่
A7 
ต้องตาม
 
ขอปล่อยให้ตัวประ
Dm7 
กันหลุดพันธน
G7 
าการ
 
และจาก
Cmaj7 
นั้นจะยอมวางอาวุธ 
 
 
C7 
ขอมอบตัว

Dm7 
ยอม..
Em 
มอบ..
F 
ใจ..ให้โดนวิ
Fm 
สามัญ
 
ในโทษ
Em 
ฐานที่ให้ได้แต่ฝัน 
 
 
A7 
สมควรตาย
 
ขอให้
Dm7 
เธอได้เจอ 
 
ได้
G7 
พบคน..ดีๆ

INSTRU | F | G | Cmaj7 | C7 |

 
ขอ
Dm7 
โทษที่
Em 
เธอต้อง
F 
ทนกับคนไม่ไ
G 
ด้ความ
 
ฉันมันก็เพียงแค่
Cmaj7 
โจรกลับใจ 
 
ไม่
A7 
ต้องตาม
 
ขอปล่อยให้ตัวประ
Dm7 
กันหลุดพันธน
G7 
าการ
 
และจาก
Cmaj7 
นั้นจะยอมวางอาวุธ 
 
 
C7 
ขอมอบตัว

Dm7 
ยอม..
Em 
มอบ..
F 
ใจ..ให้โดนวิ
Fm 
สามัญ
 
ในโทษ
Em 
ฐานที่ให้ได้แต่ฝัน 
 
 
A7 
สมควรตาย
 
ขอให้
Dm7 
เธอได้เจอ 
 
ได้
G7 
พบคน..ดีๆ

OUTRO | Dm7 | Dm7 | G7 | G7 |
INSTRU | Cmaj7 | Cmaj7 |


เหมือนฉันเป็นผู้ร้าย
พาเธอหนีมาแต่ดูแลไม่ได้
แม้เธอไม่ต้องการอะไรมากมาย
แม้เธอพูดว่าเธออยู่ได้.. ก็ตาม

ฉันก็ควรละอาย
อยู่กับฉันเธอคงจะไม่สบาย
ดั่งเจ้าหญิงที่ไม่ได้เจอเจ้าชาย
เป็นผู้ร้ายที่เพิ่งเริ่ม..คิดได้..

ไม่อยากลักพาตัวเธอเก็บไว้
มอบกุญแจให้เธอไข ให้เธอหนีไปซะนะคนดี

ขอโทษที่เธอต้องทนกับคนไม่ได้ความ
ฉันมันก็เพียงแค่โจรกลับใจ ไม่ต้องตาม
ขอปล่อยให้ตัวประกันหลุดพันธนาการ
และจากนั้นจะยอมวางอาวุธ ขอมอบตัว

ยอมมอบใจให้โดนวิสามัญ
ในโทษฐานที่ให้ได้แต่ฝัน สมควรตาย
ขอให้เธอได้เจอ ได้พบคน..ดีๆ

รีบไปจากที่นี่
และก็ไม่ต้องหันกลับมาคนดี
ฉันโดนล้อมเอาไว้หมดแล้วรีบหนี
ต้องแก้มัดให้ตัดใจ..สักที

ไม่อยากลักพาตัวเธอเก็บไว้
มอบกุญแจให้เธอไข ให้เธอหนีไปซะนะคนดี

ขอโทษที่เธอต้องทนกับคนไม่ได้ความ
ฉันมันก็เพียงแค่โจรกลับใจ ไม่ต้องตาม
ขอปล่อยให้ตัวประกันหลุดพันธนาการ
และจากนั้นจะยอมวางอาวุธ ขอมอบตัว

ยอมมอบใจให้โดนวิสามัญ
ในโทษฐานที่ให้ได้แต่ฝัน สมควรตาย
ขอให้เธอได้เจอ ได้พบคน..ดีๆ

ขอโทษที่เธอต้องทนกับคนไม่ได้ความ
ฉันมันก็เพียงแค่โจรกลับใจ ไม่ต้องตาม
ขอปล่อยให้ตัวประกันหลุดพันธนาการ
และจากนั้นจะยอมวางอาวุธ ขอมอบตัว

ยอมมอบใจให้โดนวิสามัญ
ในโทษฐานที่ให้ได้แต่ฝัน สมควรตาย
ขอให้เธอได้เจอ ได้พบคน..ดีๆ

มิวสิควิดีโอ โจรกลับใจ โก๊ะ นิพนธ์

เพลง : โจรกลับใจ (คอร์ด)
ศิลปิน : โก๊ะ นิพนธ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : ต้อง พริกไทย
เรียบเรียง : ต้อง พริกไทย
ติดต่องานศิลปิน : 083-3864499

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend