คอร์ดเพลง ซ้ำซ้อน Koh Niphon (โก๊ะ นิพนธ์)

  
Text   
คอร์ดเพลง ซ้ำซ้อน Koh Niphon (โก๊ะ นิพนธ์)

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : Koh Niphon (โก๊ะ นิพนธ์)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ต้อง พริกไทย
คอร์ด : E,B,A,F#m,G#m,C#m


INTRO | E B | A | E B | A |

 
เธอดูเหมือ
นเป็นคนที่ใช่
ตรงหัวใจ
พอดี
 
อย่าหวั่นไห
ว 
 
เพิ่งโดนย่ำยี
จำได้
ไหม

 
เจ็
F#m 
บเพิ่งยอ
G#m 
มจากไ
F#m 
ป 
 
เพราะเธ
อ..
 
F#m 
ลัว 
 
ยิ่งกลั
G#m 
วจบไว
..

 
ก็ฉันนะคบ
กับใครกับใครยังไงน้ำตา
ก็นอง
 
ก็ฉันนะชอ
G#m 
บคนไหนคนไหนเขาก็จะมี
C#m 
เจ้าของ
 
เจ็บช้ำ
F#m 
ซ้ำๆ 
 
ซ้อนๆ
 
กะว่าจะพั
ก 
 
ไม่ต้องรักมันอีกแล้ว

 
ฉันคงไม่มี
อะไรๆ 
 
ที่มันจะเสี
ยทั้งนั้น
 
ถ้าเธอจะคุ
G#m 
ยจะคุยแค่นั้นไม่สานสัมพั
C#m 
นธ์ก็ตามใจ
 
Oh Ba
F#m 
by.. 
 
ไม่อยา
กให้เป็นเช่นนั้นเลย

INSTRU | E |

 
ไม่อยากนับ
คนที่เท่าไร
..ที่ต้องลา
กันไป
 
คนสุดท้า
ย 
 
อยากขอให้เป็
น..เธอได้
ไหม..

 
เจ็
F#m 
บเพิ่งยอ
G#m 
มจากไ
F#m 
ป 
 
เพราะเธ
อ..
 
F#m 
ลัว 
 
ยิ่งกลั
G#m 
วจบไว
..

 
ก็ฉันนะคบ
กับใครกับใครยังไงน้ำตา
ก็นอง
 
ก็ฉันนะชอ
G#m 
บคนไหนคนไหนเขาก็จะมี
C#m 
เจ้าของ
 
เจ็บช้ำ
F#m 
ซ้ำๆ 
 
ซ้อนๆ
 
กะว่าจะพั
ก 
 
ไม่ต้องรักมันอีกแล้ว

INSTRU | F#m G#m | F#m E |
INSTRU | F#m G#m | B |

 
ก็ฉันนะคบ
กับใครกับใครยังไงน้ำตา
ก็นอง
 
ก็ฉันนะชอ
G#m 
บคนไหนคนไหนเขาก็จะมี
C#m 
เจ้าของ
 
เจ็บช้ำ
F#m 
ซ้ำๆ 
 
ซ้อนๆ
 
กะว่าจะพั
ก 
 
ไม่ต้องรักมันอีกแล้ว

 
ฉันคงไม่มี
อะไรๆ 
 
ที่มันจะเสี
ยทั้งนั้น
 
ถ้าเธอจะคุ
G#m 
ยจะคุยแค่นั้นไม่สานสัมพั
C#m 
นธ์ก็ตามใจ
 
Oh Ba
F#m 
by.. 
 
ไม่อยา
กให้เป็นเช่นนั้นเลย

 
ก็ฉันนะคบ
กับใครกับใครยังไงน้ำตา
ก็นอง
 
ก็ฉันนะชอ
G#m 
บคนไหนคนไหนเขาก็จะมี
C#m 
เจ้าของ
 
เจ็บช้ำ
F#m 
ซ้ำๆ 
 
ซ้อนๆ
 
กะว่าจะพั
ก 
 
ไม่ต้องรักมันอีกแล้ว

 
ฉันคงไม่มี
อะไรๆ 
 
ที่มันจะเสี
ยทั้งนั้น
 
ถ้าเธอจะคุ
G#m 
ยจะคุยแค่นั้นไม่สานสัมพั
C#m 
นธ์ก็ตามใจ
 
Oh Ba
F#m 
by.. 
 
ไม่อยา
กให้เป็นเช่นนั้นเลย

OUTRO | E B | A | E B | A |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ซ้ำซ้อน


เธอดูเหมือนเป็นคนที่ใช่ ตรงหัวใจพอดี
อย่าหวั่นไหว เพิ่งโดนย่ำยี จำได้ไหม

เจ็บเพิ่งยอมจากไป เพราะเธอ..
กลัว ยิ่งกลัวจบไว..

ก็ฉันนะคบกับใครกับใครยังไงน้ำตาก็นอง
ก็ฉันนะชอบคนไหนคนไหนเขาก็จะมีเจ้าของ
เจ็บช้ำ ซ้ำๆ ซ้อนๆ
กะว่าจะพัก ไม่ต้องรักมันอีกแล้ว

ฉันคงไม่มีอะไรๆ ที่มันจะเสียทั้งนั้น
ถ้าเธอจะคุยจะคุยแค่นั้นไม่สานสัมพันธ์ก็ตามใจ
Oh baby.. ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลย

( ดนตรี )

ไม่อยากนับคนที่เท่าไร..ที่ต้องลากันไป
คนสุดท้าย อยากขอให้เป็น..เธอได้ไหม..

เจ็บเพิ่งยอมจากไป เพราะเธอ..
กลัว ยิ่งกลัวจบไว..

ก็ฉันนะคบกับใครกับใครยังไงน้ำตาก็นอง
ก็ฉันนะชอบคนไหนคนไหนเขาก็จะมีเจ้าของ
เจ็บช้ำ ซ้ำๆ ซ้อนๆ
กะว่าจะพัก ไม่ต้องรักมันอีกแล้ว

( ดนตรี )

ก็ฉันนะคบกับใครกับใครยังไงน้ำตาก็นอง
ก็ฉันนะชอบคนไหนคนไหนเขาก็จะมีเจ้าของ
เจ็บช้ำ ซ้ำๆ ซ้อนๆ
กะว่าจะพัก ไม่ต้องรักมันอีกแล้ว

ฉันคงไม่มีอะไรๆ ที่มันจะเสียทั้งนั้น
ถ้าเธอจะคุยจะคุยแค่นั้นไม่สานสัมพันธ์ก็ตามใจ
Oh baby.. ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลย

ก็ฉันนะคบกับใครกับใครยังไงน้ำตาก็นอง
ก็ฉันนะชอบคนไหนคนไหนเขาก็จะมีเจ้าของ
เจ็บช้ำ ซ้ำๆ ซ้อนๆ
กะว่าจะพัก ไม่ต้องรักมันอีกแล้ว

ฉันคงไม่มีอะไรๆ ที่มันจะเสียทั้งนั้น
ถ้าเธอจะคุยจะคุยแค่นั้นไม่สานสัมพันธ์ก็ตามใจ
Oh baby.. ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลย

มิวสิควิดีโอ ซ้ำซ้อน Koh Niphon (โก๊ะ นิพนธ์)

เพลง : ซ้ำซ้อน
ศิลปิน : Koh Niphon (โก๊ะ นิพนธ์)
เรียบเรียง : ต้อง พริกไทย
ติดต่อ : 089-8827018, 062-6122122
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend