คอร์ดเพลง อย่าร้อง (สัจธรรมของชีวิต) บ.เบิ้ล สามร้อย

  
Text   


INTRO | G D/F# | Em D | C Bm | Am D |

G 
ใครมันทำให้เธอเศร้
D/F# 
าหมอง 
 
 
Em 
พี่.. 
 
ข้อ
D 
งใจ
C 
ใครมันทำให้เธอเปลี่ย
Bm 
นไป 
 
 
Am 
พี่.. 
 
ข้อ
D 
งใจแทน
G 
ใครมันทำให้เธอ
D/F# 
ช้ำรัก 
 
 
Em 
พี่.. 
 
หนั
D 
กใจ
C 
ใครมันทำให้เธอเปลี่ย
Bm 
นไป 
 
 
Am 
พี่.. 
 
หนั
D 
กใจแทน

 
เนิ่นน
C 
าน 
 
เท่
Bm 
าไร 
 
ที่เ
C 
ธอ.. 
 
ร้อ
G 
งไห้
 
เนิ่นน
C 
าน 
 
แค่
Bm 
ไหน 
 
ที่เ
D 
ธอนอนซมจมร้องไห้
 
น้ำ
D 
ตาไหลนอง 
 
อาบสองแก้มน้อง

 
ไม่เอาไม่ร้
G 
อง 
 
น้อง
D/F# 
เห้อ 
 
 
Em 
อย่าร้อง
D 
น้องเห้อ 
 
 
C 
อย่าร้อง.
Bm 
.. 
 
เดี๋ยว
Am 
น้องก็ผ่าน
D 
ไป
 
ไม่เอาไม่ร้
G 
อง 
 
น้อง
F 
เห้อ 
 
 
Em 
อย่าร้อง 
 
 
D 
น้องเห้อ 
 
 
C 
อย่าร่ำ 
 
 
Bm 
 
เจ็บ
Am 
ช้ำเป็นธรรม
D 
ดาของชีวิต

INSTRU | G D/F# | Em D | C Bm | Am D |

 
เนิ่นน
C 
าน 
 
เท่
Bm 
าไร 
 
ที่เ
C 
ธอ.. 
 
ร้อ
G 
งไห้
 
เนิ่นน
C 
าน 
 
แค่
Bm 
ไหน 
 
ที่เ
D 
ธอนอนซมจมร้องไห้
 
น้ำ
D 
ตาไหลนอง 
 
อาบสองแก้มน้อง

 
ไม่เอาไม่ร้
G 
อง 
 
น้อง
D/F# 
เห้อ 
 
 
Em 
อย่าร้อง
D 
น้องเห้อ 
 
 
C 
อย่าร้อง.
Bm 
.. 
 
เดี๋ยว
Am 
น้องก็ผ่าน
D 
ไป
 
ไม่เอาไม่ร้
G 
อง 
 
น้อง
F 
เห้อ 
 
 
Em 
อย่าร้อง 
 
 
D 
น้องเห้อ 
 
 
C 
อย่าร่ำ 
 
 
Bm 
 
เจ็บ
Am 
ช้ำเป็นธรรม
D 
ดา

 
ไม่เอาไม่ร้
G 
อง 
 
น้อง
D/F# 
เห้อ 
 
 
Em 
อย่าร้อง
D 
น้องเห้อ 
 
 
C 
อย่าร้อง.
Bm 
.. 
 
เดี๋ยว
Am 
น้องก็ผ่าน
D 
ไป
 
ไม่เอาไม่ร้
G 
อง 
 
น้อง
F 
เห้อ 
 
 
Em 
อย่าร้อง 
 
 
D 
น้องเห้อ 
 
 
C 
อย่าร่ำ 
 
 
Bm 
 
เจ็บ
Am 
ช้ำเป็นธรรม
D 
ดาของชีวิต

INSTRU | G D/F# | Em D | C Bm |

 
เจ็บ
Am 
ช้ำเป็นธรรม
D 
ดาของชี
G 
วิต..


ใครมันทำให้เธอเศร้าหมอง พี่.. ข้องใจ
ใครมันทำให้เธอเปลี่ยนไป พี่.. ข้องใจแทน
ใครมันทำให้เธอช้ำรัก พี่.. หนักใจ
ใครมันทำให้เธอเปลี่ยนไป พี่.. หนักใจแทน

เนิ่นนาน เท่าไร ที่เธอ.. ร้องไห้
เนิ่นนาน แค่ไหน ที่เธอนอนซมจมร้องไห้
น้ำตาไหลนอง อาบสองแก้มน้อง

ไม่เอาไม่ร้อง น้องเห้อ อย่าร้อง
น้องเห้อ อย่าร้อง เดี๋ยวน้องก็ผ่านไป
ไม่เอาไม่ร้อง น้องเห้อ อย่าร้อง น้องเห้อ อย่าร่ำ
เจ็บช้ำเป็นธรรมดาของชีวิต

( ดนตรี )

เนิ่นนาน เท่าไร ที่เธอ.. ร้องไห้
เนิ่นนาน แค่ไหน ที่เธอนอนซมจมร้องไห้
น้ำตาไหลนอง อาบสองแก้มน้อง

ไม่เอาไม่ร้อง น้องเห้อ อย่าร้อง
น้องเห้อ อย่าร้อง เดี๋ยวน้องก็ผ่านไป
ไม่เอาไม่ร้อง น้องเห้อ อย่าร้อง น้องเห้อ อย่าร่ำ
เจ็บช้ำเป็นธรรมดา

ไม่เอาไม่ร้อง น้องเห้อ อย่าร้อง
น้องเห้อ อย่าร้อง เดี๋ยวน้องก็ผ่านไป
ไม่เอาไม่ร้อง น้องเห้อ อย่าร้อง น้องเห้อ อย่าร่ำ
เจ็บช้ำเป็นธรรมดาของชีวิต

( ดนตรี )

เจ็บช้ำเป็นธรรมดาของชีวิต..

มิวสิควิดีโอ อย่าร้อง (สัจธรรมของชีวิต) บ.เบิ้ล สามร้อย

เพลง : อย่าร้อง (สัจธรรมของชีวิต) (คอร์ด)
ศิลปิน : บ.เบิ้ล สามร้อย
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง : ปริทัศน์ ระฆังทอง
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend