คอร์ดเพลง วัคซีนชีวิต พจน์ สุวรรณพันธ์ feat. แมน มณีวรรณ

  
Text   


INTRO | Em | Em | G | G |
INTRO | Am | D | Em | Em |

 
ผ่านเรื่องราวชี
Em 
วิตมากมายใน
G 
วันวาน
 
เจอะทั้งความขื่น
Em 
ขมความงดงามและร้า
G 
วราน
 
แต่ก็ผ่าน
C 
พ้นมาได้ทุกเหตุ
Em 
การณ์
 
ขอบ
G 
คุณหัวใจตัว
Em 
เองที่ทนทาน
 
ก้าวข้ามผ่
C 
านมาจนถึงวัน
D 
นี้
 
ซึ่งมันไม่ง่ายเลย..
 

INSTRU | Em | Em | G | G |
INSTRU | Am | D | Em | Em |

Em 
เคยเมา..จนเกือบเ
G 
อาชีวิตบ่
Em 
รอดในมื้อนั่น
 
ย่อน
C 
ถืกคนที่เคยฮัก
D 
กัน
 
ถิ่มอ้
G 
ายไว้ใน
D/F# 
ท่งน้ำ
Em 
ตา
Am 
เป็นจั่งบุญอีหลี 
 
ที่
Bm 
รอดมาได้
 
เอิ้นข
C 
วัญกลับคืนสู่ใจ 
 
ดวง
D 
นี้อีกเทื่อ
 
มาเด้อขวัญกูเอย..
 

INSTRU | Em | G | D | Em |

 
เมื่อม
C 
องย้อนกลับไปเห็นเรื่องร
G 
าวในอดีต
C 
แต่ละช่วงชีวิตช่างยากเ
G 
ย็นแสนสาหัส

C 
บืน.. 
 
จนมาฮ
D 
อดฝั่ง
 
ย่อนหัว
Bm 
ใจเฮายังบ่ยอ
Em 
มแพ้
Am 
พยุงตัวเอง 
 
ก้าว
Bm 
ข้ามความอ่อนแอ
 
ปลอบโ
C 
ยนดูแล 
 
เทคแ
D 
คร์ 
 
หัวใจเจ้า
Em 
ของ

INSTRU | Em | G | Am | Em |
INSTRU | C | D | G D/F# | Em |
INSTRU | C | D | Em | Em |

 
เมื่อม
C 
องย้อนกลับไปเห็นเรื่องร
G 
าวในอดีต
C 
แต่ละช่วงชีวิตช่างยากเ
G 
ย็นแสนสาหัส

C 
บืน.. 
 
จนมาฮ
D 
อดฝั่ง
 
ย่อนหัว
Bm 
ใจเฮายังบ่ยอ
Em 
มแพ้
Am 
พยุงตัวเอง 
 
ก้าว
Bm 
ข้ามความอ่อนแอ
 
ปลอบโ
C 
ยนดูแล 
 
เทคแ
D 
คร์ 
 
หัวใจเจ้า
Em 
ของ

 
ผ่านเรื่องราวชี
Em 
วิตมากมายในวั
G 
นวาน
 
เจอะทั้งความขื่น
Em 
ขมความงดงามและร้า
G 
วราน
 
แต่ก็ผ่าน
C 
พ้นมาได้ทุกเหตุ
Em 
การณ์

 
วัค
G 
ซีนชีวิต 
 
ฉีดมา
Em 
แล้วเลยบ่ย่าน
C 
ขอแค่เจ้าเชื่อมั่น 
 
บ่ไหวห
D 
วั่น
 
ฝั่งฝันอยู่แค่
Em 
ปากซอย
 
(ฝั่งฝันอยู่แค่ปากซอย)
 

OUTRO | G | G | Am | D | Em | Em |


ผ่านเรื่องราวชีวิตมากมายในวันวาน
เจอะทั้งความขื่นขมความงดงามและร้าวราน
แต่ก็ผ่านพ้นมาได้ทุกเหตุการณ์
ขอบคุณหัวใจตัวเองที่ทนทาน
ก้าวข้ามผ่านมาจนถึงวันนี้
ซึ่งมันไม่ง่ายเลย

( ดนตรี )

เคยเมาจนเกือบเอาชีวิตบ่รอดในมื้อนั่น
ย่อนถืกคนที่เคยฮักกัน
ถิ่มอ้ายไว้ในโท่งน้ำตา
เป็นจั่งบุญอีหลีที่รอดมาได้
เอิ้นขวัญกลับคืนสู่ใจ ดวงนี้อีกเทื่อ
มาเด้อขวัญกูเอย..

เมื่อมองย้อนกลับไปเห็นเรื่องราวในอดีต
แต่ละช่วงชีวิตช่างยากเย็นแสนสาหัส

บืน จนมาฮอดฝั่ง
ย่อนหัวใจเฮายังบ่ยอมแพ้
พยุงตัวเอง ก้าวข้ามความอ่อนแอ
ปลอบโยนดูแล เทคแคร์ หัวใจเจ้าของ

( ดนตรี )

เมื่อมองย้อนกลับไปเห็นเรื่องราวในอดีต
แต่ละช่วงชีวิตช่างยากเย็นแสนสาหัส

บืน จนมาฮอดฝั่ง
ย่อนหัวใจเฮายังบ่ยอมแพ้
พยุงตัวเอง ก้าวข้ามความอ่อนแอ
ปลอบโยนดูแล เทคแคร์ หัวใจเจ้าของ

ผ่านเรื่องราวชีวิตมากมายในวันวาน
เจอะทั้งความขื่นขมความงดงามและร้าวราน
แต่ก็ผ่านพ้นมาได้ทุกเหตุการณ์

วัคซีนชีวิต ฉีดมาแล้วเลยบ่ย่าน
ขอแค่เจ้าเชื่อมั่น บ่ไหวหวั่น
ฝั่งฝันอยู่แค่ปากซอย
(ฝั่งฝันอยู่แค่ปากซอย)

มิวสิควิดีโอ วัคซีนชีวิต พจน์ สุวรรณพันธ์ feat. แมน มณีวรรณ

เพลง : วัคซีนชีวิต (คอร์ด)
ศิลปิน : พจน์ สุวรรณพันธ์ feat. แมน มณีวรรณ
เนื้อร้อง/ทำนอง : พจน์ สุวรรณพันธ์
เรียบเรียง : ภคพล กระหนก
ติดต่องานศิลปิน : 0849125637

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend