หน้าแรก » พจน์ สุวรรณพันธ์ » คอร์ดเพลง หมาตัวเก่า – พจน์ สุวรรณพันธ์

คอร์ดเพลง หมาตัวเก่า – พจน์ สุวรรณพันธ์


Tune to Eb
INTRO | Bm | G | Em F#m | Bm |
INTRO | D | Em | A F#m | Bm |

 
ก่อนจะไ
ปกับชายค
Bm 
นใหม่ 
 
ช่วยเอา
มีดมาเสียบหั
F#m 
วใจ 
 
ให้ฉันตา
Bm 
ยก่อน
 
อย่า
ทิ้งกันไว้แบ
F#m 
บนี้ 
 
คิด
Bm 
ว่าสงสารกันก่
อน
นี่คือคำอ้อนวอน 
 
ของ
คนที่สื่อสัตย์อย่างห
F#7 
มา
Bm 

 
อย่าให้ห
มาจมน้ำต
Bm 
าตาย
 
คงต้อง
ทนทุรนทุ
F#m 
ราย 
 
กว่าจะสิ้
Bm 
นลม
 
ขอต
ายด้วยน้ำมือเธอ 
 
เสีย
Bm 
บมีดลงไปให้
จม
 
พื่อให้มันสาสม 
 
กับราง
วัลที่มันทุ่
Bm 
มเท

 
* จบเห่อย่างน่าสงส
าร 
 
หมา
พันธุ์พื้นบ้านอย่า
Bm 
งฉัน
 
ไร้ค่าหมดความสำ
คัญ 
 
ทั้งที่
รับใช้เธออย่างซื่
Bm 
อสัตย์
 
เจอหมาฝรั่งบิ๊กไ
ซส์ 
 
เธอก็เอาไปปล่อ
Em 
ยวัด 
 
ต้องกลายเป็นหมาจร
จัด 
 
เฝ้
F#m 
าวัดอยู่กับหลว
Bm 
งตา

 
** ก่อนจะไ
ปกับหมาตัว
Bm 
ใหม่
 
ช่วยเอา
มีดมาเสียบหั
F#m 
วใจให้ตายเถิ
Bm 
ดหนา
 
อย่า
ทิ้งกันไว้แบ
F#m 
บนี้ 
 
ให้
Bm 
เป็นภาระวัด
วา
 
ช่
วยกลบฝั่งร่างหมา 
 
ในป่า
ช้าหัวใจขอ
Bm 
งเธอ

INSTRU | G | Bm | D A | Bm |
INSTRU | G A | D | G A | Bm | Bm |

( *, ** )

 
ช่
วยกลบฝั่งร่างหมา 
 
ในป่า
ช้าหัวใจขอ
Bm 
งเธอ

OUTRO | G | Em F#m | Bm |

 โฆษณา