คอร์ดเพลง ก้าวหนึ่ง เนม สุรพงศ์

  
Text   


INTRO | F | Am | Bb | C | C |
INTRO | Bb | Am | Gm | C | F | A |

 
ฮักลมๆแ
Dm 
ล้งๆ 
 
เจ้ายังสิไปยื้อ
 
ถ้า
Cm 
ฮู้ว่ามันบ่คือกะถอ
Bb 
ดใจสา 
 
 
A 
 
ค่อยๆเอาหัว
Dm 
ใจเฮาคืนทีล่ะหน่อย
 
ถึงสิ
Cm 
เฮ็ดให้เจ็บบ่ค่อยกะต้อ
Bb 
งลา 
 
 
A 

Gm 
เขาบ่ได้ฮักเฮา
Am 
จริง 
 
จักมื้อต้องทิ้งเฮ
Gm 
าไป
 
คนที่เขาเลือกไว้ก่อนห
F 
น้านี้
 
คือตัว
Gm 
จริง 
 
ที่ได้อยู่ใน
Am 
หัวใจ
 
อย่าจมกับฝันที่เป็น
Bb 
ไปบ่ได้ 
 
อย่าจมอยู่กับน้ำ
C 
ตา

 
ก็แค่ถ
F 
อยออกมา 
 
ก้าว
Am 
หนึ่ง ถึงสิเจ็บ น้อย
Bb 
ลง
 
แล้วใจสิป
C 
ลง 
 
น้ำตาสิจ
F 
างห่างหาย
 
จะเ
F 
ห็นว่าเส้นทาง 
 
ที่ห
Am 
ย่างมันมืดมน
 
ก็จงหันห
Bb 
ลังกลับไป 
 
คือจั่งที่ตอนเฮาบ่มี
C 
ไผ
 
ให้ใจมันได้เซาเมื่อย
 

INSTRU | F | Am | Bb | C |
INSTRU | F | Am | Gm | C |

F 
เจ็บเป็นหยังบ่จำ 
 
ถืกเขากระทำเป็นหยั่งบ่จื่อ
Am 
เจ็บจักเทื่อแล้วฮึ 
 
เป็นหยังกูคือบ่คิดสิจำ
Dm 
คนที่เขาบ่แคร์ 
 
เขาเฮ็ดให้แต่หัวใจเฮาซ้ำ
 
ถืกเขาเห
Bb 
ยียบเขาย่ำ 
 
เป็นหยังบ่จำโอ้ยงึดสมอง

Gm 
เขาบ่ได้ฮักเฮา
Am 
จริง 
 
จักมื้อต้องทิ้งเฮ
Gm 
าไป
 
คนที่เขาเลือกไว้ก่อนห
F 
น้านี้
 
คือตัว
Gm 
จริง 
 
ที่ได้อยู่ใน
Am 
หัวใจ
 
อย่าจมกับฝันที่เป็น
Bb 
ไปบ่ได้ 
 
อย่าจมอยู่กับน้ำ
C 
ตา

 
ก็แค่ถ
F 
อยออกมา 
 
ก้าว
Am 
หนึ่ง มันสิเจ็บ น้อย
Bb 
ลง
 
แล้วใจสิป
C 
ลง 
 
น้ำตาสิจ
F 
างห่างหาย
 
จะเ
F 
ห็นว่าเส้นทาง 
 
ที่ห
Am 
ย่างมันมืดมน
 
ก็จงหันห
Bb 
ลังกลับไป 
 
คือจั่งที่ตอนเฮาบ่มี
C 
ไผ
 
ให้ใจมันได้เซาเมื่อย
 

OUTRO | F | A | Bb | C |
OUTRO | F | A | Gm | C | F |
(ให้ใจมันได้เซาเมื่อย..)


ฮักลมๆแล้งๆ เจ้ายังสิไปยื้อ
ถ้าฮู้ว่ามันบ่คือกะถอดใจสา
ค่อยๆเอาหัวใจเฮาคืนทีล่ะหน่อย
ถึงสิเฮ็ดให้เจ็บบ่ค่อยกะต้องลา

เขาบ่ได้ฮักเฮาจริง จักมื้อต้องทิ้งเฮาไป
คนที่เขาเลือกไว้ก่อนหน้านี้
คือตัวจริง ที่ได้อยู่ในหัวใจ
อย่าจมกับฝันที่เป็นไป บ่ได้
อย่าจมอยู่กับน้ำตา

ก็แค่ถอย ออกมา ก้าวหนึ่ง
ถึง(มัน)สิเจ็บ น้อยลง
แล้วใจสิปลง น้ำตาสิจางห่างหาย
จะเห็นว่าเส้นทาง ที่หย่างมันมืดมน
ก็จงหันหลังกลับไป คือจั่งที่ตอนเฮาบ่มีไผ
ให้ใจมันได้เซาเมื่อย

( ดนตรี )

เจ็บเป็นหยังบ่จำ ถืกเขากระทำเป็นหยั่งบ่จื่อ
เจ็บจักเทื่อแล้วฮึ เป็นหยังกูคือบ่คิดสิจำ
คนที่เขาบ่แคร์ เขาเฮ็ดให้แต่หัวใจเฮาซ้ำ
ถืกเขาเหยียบเขาย่ำ เป็นหยังบ่จำโอ้ยงึดสมอง

เขาบ่ได้ฮักเฮาจริง จักมื้อต้องทิ้งเฮาไป
คนที่เขาเลือกไว้ก่อนหน้านี้
คือตัวจริง ที่ได้อยู่ในหัวใจ
อย่าจมกับฝันที่เป็นไป บ่ได้
อย่าจมอยู่กับน้ำตา

ก็แค่ถอย ออกมา ก้าวหนึ่ง
มันสิเจ็บ น้อยลง
แล้วใจสิปลง น้ำตาสิจางห่างหาย
จะเห็นว่าเส้นทาง ที่หย่างมันมืดมน
ก็จงหันหลังกลับไป คือจั่งที่ตอนเฮาบ่มีไผ
ให้ใจมันได้เซาเมื่อย

ให้ใจมันได้เซาเมื่อย

มิวสิควิดีโอ ก้าวหนึ่ง เนม สุรพงศ์

เพลง : ก้าวหนึ่ง (คอร์ด)
ศิลปิน : เนม สุรพงศ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย,ไอซ์ หลวงพระเนตร
เรียบเรียง : พิศวัสต์ ตาวงศ์
ติดต่องานศิลปิน : 082-8532307

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend