คอร์ดเพลง ตากน้ำตา – พจน์ สุวรรณพันธ์


INTRO | Dm | Gm | Am | Dm |

 
พรุ่ง
นี้ดวงอา
ทิตย์ก็ขึ้นทา
Bb 
งเก่า
 
แต่
Dm 
ชีวิตเน่า ๆ ของฉันไม่
รู้จะเดินไป
Bb 
ทิศท
างใ
Dm 
เมื่อไม่มีเธอแล้ว 
 
คนที่
รักปานดวงใจ
Dm 
ทุกอย่างที่เคยวา
Gm 
ดไว้ 
 
ก็
พังลงใ
นพริ
Dm 
บตา

Dm 
หมดปัญ
ญาจะเห
นี่ยวรั้ง
 
มดพ
ลังจะเดินต่
Dm 
อไป
 
เพิ่ง
Bb 
รู้ว่าฉันอ่อน
แอ 
 
แค่ไ
Dm 
หน
 
เมื่อมี
Gm 
น้ำใส ๆ มันไ
Bb 
หลผ่าน
ตา

 
* จะ
Dm 
อยู่เผชิญความเ
Bb 
หงา 
 
ต่อไ
ปได้สักกี่
Dm 
น้ำ
Bb 
แล้วแต่เวรหรือก
รรมจะนำ
Dm 
พา
 
เพราะกว่าทั้ง
Bb 
ชีวิต 
 
ไปผูก
ติดกับเธอเกิ
Dm 
นกว่า
 
จะถอนหัวใจกลั
Gm 
บมาเป็นฉันคนเดิมอี
กครั้ง

 
** พรุ่
Dm 
งนี้ดวงอา
ทิตย์ก็ขึ้นทา
Bb 
งเก่า
 
ถ้า
Dm 
ชีวิตเน่า ๆ ของฉันตื่น
มายังคงมี
Bb 
ลมห
ายใ
Dm 
ก็จะกัดฟันฝืน 
 
เริ่ม
ต้นกับเช้าวันใหม่
 
ให้แ
Dm 
สงแดดส่องหั
Gm 
วใจ 
 
ที่เ
ปียกชุ่มด้
Am 
วยน้ำ
Dm 
ตา

INSTRU | Dm | Bb | Gm | A |
INSTRU | Dm | Bb | Gm | A |

( * ) ( ** )

 
ให้
Dm 
แสงอาทิตย์ส่อ
Gm 
งใจ.
.. 
 
 
ฉันจะ
Am 
ตากน้ำ
Dm 
ตา..