คอร์ดเพลง สู้ด้วยตัวเอง ต้นเอก จรัสรวี

  
Text   


INTRO | D | Bm | G | A |

 
ไม่ได้ร่ำร
D 
วย 
 
ไม่ได้เกิดมาเป็นลูกเ
Bm 
ศรษฐี
 
ฐานะไม่
A 
ดี 
 
ชีวิตไม่ได้สุขส
D 
บาย
 
วาส
G 
นาคนเราไม่เหมือ
A 
นกัน
 
แต่สิ่งที่
F#m 
ฝันฉันไม่เคย
Bm 
หยุดนิ่ง
 
เชื่อว่าสัก
G 
วัน 
 
สิ่งที่วาดใ
A 
ว้มันจะต้องเป็นจ
D 
ริง

 
ตื่นขึ้น
G 
มาต้องสู้กับง
A 
าน 
 
จะเหนื่อยแค่ไ
F#m 
หนไม่มีสิ
Bm 
ทธ์บ่น
 
เพราะเราเป็น
G 
คน 
 
ไม่ได้
A 
มีเหมือนคนอื่นเ
D 
ขา
 
โชคชะ
G 
ตาให้มาแบบ
A 
นี้ 
 
ไม่เคย
F#m 
บัดสีที่เกิด
Bm 
มาจน
 
จะสู้ดิ้น
G 
รน 
 
ตราบวันที
A 
่ฉันยังคงหาย
D 
ใจ

 
ไม่ได้เกิดมาบนกองท
G 
อง 
 
พ่อ
A 
แม่ไม่ได้สร้
F#m 
างให้ 
 
 
Bm 
 
ไม่ได้
Em 
สบาย 
 
ชี
A 
วิตสู้ด้วยตัวเ
D 
อง
 
วาสนาฉันไม่เคย
G 
ถ้า 
 
มีแขนมี
A 
ขาจะสู้ให้
F#m 
ถึงฝัน 
 
 
Bm 
 
ต้องมีสัก
Em 
วัน 
 
ความสำเ
A 
ร็จที่ฉันเฝ้าค
D 
อย

INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | D |

 
ตื่นขึ้น
G 
มาต้องสู้กับง
A 
าน 
 
จะเหนื่อยแค่ไ
F#m 
หนไม่มีสิ
Bm 
ทธ์บ่น
 
เพราะเราเป็น
G 
คน 
 
ไม่ได้
A 
มีเหมือนคนอื่นเ
D 
ขา
 
โชคชะ
G 
ตาให้มาแบบ
A 
นี้ 
 
ไม่เคย
F#m 
บัดสีที่เกิด
Bm 
มาจน
 
จะสู้ดิ้น
G 
รน 
 
ตราบวันที
A 
่ฉันยังคงหาย
D 
ใจ

 
ไม่ได้เกิดมาบนกองท
G 
อง 
 
พ่อ
A 
แม่ไม่ได้สร้
F#m 
างให้ 
 
 
Bm 
 
ไม่ได้
Em 
สบาย 
 
ชี
A 
วิตสู้ด้วยตัวเ
D 
อง
 
วาสนาฉันไม่เคย
G 
ถ้า 
 
มีแขนมี
A 
ขาจะสู้ให้
F#m 
ถึงฝัน 
 
 
Bm 
 
ต้องมีสัก
Em 
วัน 
 
ความสำเ
A 
ร็จที่ฉันเฝ้าค
D 
อย

 
ไม่ได้เกิดมาบนกองท
G 
อง 
 
พ่อ
A 
แม่ไม่ได้สร้
F#m 
างให้ 
 
 
Bm 
 
ไม่ได้
Em 
สบาย 
 
ชี
A 
วิตสู้ด้วยตัวเ
D 
อง
 
วาสนาฉันไม่เคย
G 
ถ้า 
 
มีแขนมี
A 
ขาจะสู้ให้
F#m 
ถึงฝัน 
 
 
Bm 
 
ต้องมีสัก
Em 
วัน 
 
ความสำเ
A 
ร็จที่ฉันเฝ้าค
D 
อย

 
ต้องมีสัก
G 
วัน 
 
สิ่งที่ฉัน
A 
ฝัน 
 
มันจะต้องเป็
D 
นจริง..


ไม่ได้ร่ำรวย ไม่ได้เกิดมาเป็นลูกเศรษฐี
ฐานะไม่ดี ชีวิตไม่ได้สุขสบาย
วาสนาคนเราไม่เหมือนกัน
แต่สิ่งที่ฝันฉันไม่เคยหยุดนิ่ง
เชื่อว่าสักวัน สิ่งที่วาดใว้มันจะต้องเป็นจริง

ตื่นขึ้นมาต้องสู้กับงาน จะเหนื่อยแค่ไหนไม่มีสิทธ์บ่น
เพราะเราเป็นคน ไม่ได้มีเหมือนคนอื่นเขา
โชคชะตาให้มาแบบนี้ ไม่เคยบัดสีที่เกิดมาจน
จะสู้ดิ้นรน ตราบวันที่ฉันยังคงหายใจ

ไม่ได้เกิดมาบนกองทอง พ่อแม่ไม่ได้สร้างให้
ไม่ได้สบาย ชีวิตสู้ด้วยตัวเอง
วาสนาฉันไม่เคยถ้า มีแขนมีขาจะสู้ให้ถึงฝัน
ต้องมีสักวัน ความสำเร็จที่ฉันเฝ้าคอย

( ดนตรี )

ตื่นขึ้นมาต้องสู้กับงาน จะเหนื่อยแค่ไหนไม่มีสิทธ์บ่น
เพราะเราเป็นคน ไม่ได้มีเหมือนคนอื่นเขา
โชคชะตาให้มาแบบนี้ ไม่เคยบัดสีที่เกิดมาจน
จะสู้ดิ้นรน ตราบวันที่ฉันยังคงหายใจ

ไม่ได้เกิดมาบนกองทอง พ่อแม่ไม่ได้สร้างให้
ไม่ได้สบาย ชีวิตสู้ด้วยตัวเอง
วาสนาฉันไม่เคยถ้า มีแขนมีขาจะสู้ให้ถึงฝัน
ต้องมีสักวัน ความสำเร็จที่ฉันเฝ้าคอย

ไม่ได้เกิดมาบนกองทอง พ่อแม่ไม่ได้สร้างให้
ไม่ได้สบาย ชีวิตสู้ด้วยตัวเอง
วาสนาฉันไม่เคยถ้า มีแขนมีขาจะสู้ให้ถึงฝัน
ต้องมีสักวัน ความสำเร็จที่ฉันเฝ้าคอย

ต้องมีสักวัน สิ่งที่ฉันฝัน มันจะต้องเป็นจริง

มิวสิควิดีโอ สู้ด้วยตัวเอง ต้นเอก จรัสรวี

เพลง : สู้ด้วยตัวเอง (คอร์ด)
ศิลปิน : ต้นเอก จรัสรวี
เนื้อร้อง/ทำนอง : ต้นเอก จรัสรวี
เรียบเรียง : ตันติกร พวงมาลา
ติดต่องานศิลปิน : 0917699362

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend