หน้าแรก » พจน์ สุวรรณพันธ์ » คอร์ดเพลง อ่อนไหวหรืออ่อนแอ – พจน์ สุวรรณพันธ์

คอร์ดเพลง อ่อนไหวหรืออ่อนแอ – พจน์ สุวรรณพันธ์


INTRO | Bm | D | A | Bm |
INTRO | D | Bm | A | Bm | Bm |

Bm 
เอาแสงเดือนบนฟ้า 
 
ห่มหั
วใจหนาว
 
อาแสงดาวพร่างพราว ผิง
Bm 
แทนกองไฟ
 
ใน
Bm 
ยามที่เราห่างกัน เกินก
ว่าสัญญาณใดๆ
 
จะ
Bm 
สื่อไปถึงคนไ
กล 
 
ก็มีเพียงใจเท่
Bm 
านั้น

 
* เมื่อเ
ธอ 
 
อยู่ไกลแสน
Bm 
ไกล
 
ความเหงาเดียวด
าย 
 
ย่างกรายมาทุ
Bm 
กวัน 
 
คำว่า
รักยังคง
Bm 
มั่น 
 
ทุกพื้นที่ใ
จฉัน 
 
ก็ยังมีเพี
Bm 
ยงเธอ

 
** บ่นเ
พ้อ 
 
ไปกับสายลม
Bm 
รำพึง
 
คิด
ถึง 
 
คิดถึงแทบขา
Bm 
ดใจ
 
มอง
ฟ้าจู่ๆ น้ำตาก็
Bm 
ไหล
 
อ่อนไ
หวหรือว่าเราอ่
Bm 
อนแอ

 
***  
Bm 
เอาสายรุ้งหลากสี 
 
หลังม่
านหมอกฝน
ผึ่งหัวใจสองคน 
 
รับ
Bm 
แสงแดดอุ่น

 
**** ณ โ
Bm 
ค้งขอบฟ้าสีทอง 
 
สาดแ
สงส่องยาม
Bm 
อรุณ
 
หากเราคือเนื้อน
าบุญ 
 
ก็
คงได้มาพ
Bm 
บกัน

INSTRU | D | Bm | A | Bm | ( 2 Times )

( * , ** , *** , **** )

 
ณ โ
Bm 
ค้งขอบฟ้าสีทอง 
 
สาดแ
สงส่องยา
Bm 
มอรุณ
 
หากเราคือเนื้อ
นาบุญ 
 
ก็
คงได้เคียงข้า
Bm 
งกัน
Bm 

 โฆษณา