คอร์ดเพลง เบิดแฮงบ่แม่นเบิดฮัก ตะวัน

  
Text   


INTRO | C G/B | Am Em | F G | C G |

C 
คงเป็นมื้อสุดท้าย 
 
ที่ได้กอด
Am 
เจ้าไว้ใ
G 
นอ้อม
Am 
แขน
F 
จบลงคำว่าแฟน 
 
โดยสม
G 
บูรณ์จากนาที
C 
นี้
 
ถึงสิ
Am 
ผ่านอีหยังนำ
Em 
กันมาหลาย 
 
อ้ายสิเ
F 
ก็บใส่ใจอย่างดี
 
นับตั้ง
Dm 
แต่นี้ 
 
สิบ่มีเจ้า
G 
คือเก่า..

C 
ฮักเฮาเริ่มจืดปลาย
 
ทุกข้อเงื่อนไ
Am 
ขอ้ายเข้า
G 
ใจเห
Am 
ตุผล
F 
อยู่กับคำว่าทน 
 
เจ้าบ่อยาก
G 
ทนกับคนที่เริ่มบ่
C 
ใช่
 
ยื้อจน
Am 
แท้จนว่า 
 
จนอ้
Em 
ายยอมเองถึงฮักเ
F 
ก่งกะฮู้ว่าสู้บ่ไ
C 
หว
 
ย้อนคน
Dm 
ในใจเจ้า
G 
  เขามาแรงคักแหน่

 
กะเลยยอม
F 
แพ้แบบเบิดทางสู้ 
 
อยู่ต่อไ
Em 
ปเจ้ากะคงบ่ฮัก
 
ฝืนต่อไ
F 
ปกะมีแต่สิย
G 
ากลำบากใจ
Am 
เจ้ากับเขา
 
เป็นคน
F 
อื่นตั้งแต่บ่ทันเลิก
G 
กัน
 
ฮอดทาง
Em 
ตันมันไปต่อ
Am 
บ่ได้
 
คำบอกเ
F 
ลิกบ่แม่นว่าอ้ายเบิด
G 
ใจ
 
แค่เบิดแฮง บ่แ
C 
ม่นเบิดฮัก.. 
 
 
G 

C 
คงเป็นมื้อสุดท้ายที่ได้กอด
Am 
เจ้า 
 
เพื่อเ
G 
อ่ยคำ
Am 
ร่ำลา
F 
ปล่อยมือทั้งน้ำตา 
 
ทุกความห่วงใ
G 
ยให้เขาเป็นคนสา
C 
นต่อ
 
บุญสร้าง
Am 
มาบ่สม 
 
สิ
Em 
ก้มหน้าเจ็บ
 
เจ็บแค่อ้
F 
ายคนเดียวกะ
C 
พอ 
 
สาใจ
Dm 
คักบ่
G 
ฮักแท้มันแ
C 
พ้เจ้าเซาฮัก

INSTRU | F | Em | Dm G | C |
INSTRU | F G | Em Am | F G | C |

 
กะเลยยอม
F 
แพ้แบบเบิดทางสู้ 
 
อยู่ต่อไ
Em 
ปเจ้ากะคงบ่ฮัก
 
ฝืนต่อไ
F 
ปกะมีแต่สิย
G 
ากลำบากใจ
Am 
เจ้ากับเขา
 
เป็นคน
F 
อื่นตั้งแต่บ่ทันเลิก
G 
กัน
 
ฮอดทาง
Em 
ตันมันไปต่อ
Am 
บ่ได้
 
คำบอกเ
F 
ลิกบ่แม่นว่าอ้ายเบิด
G 
ใจ
 
แค่เบิดแฮง บ่แ
C 
ม่นเบิดฮัก..

 
กะเลยยอม
F 
แพ้แบบเบิดทางสู้ 
 
อยู่ต่อไ
Em 
ปเจ้ากะคงบ่ฮัก
 
ฝืนต่อไ
F 
ปกะมีแต่สิย
G 
ากลำบากใจ
Am 
เจ้ากับเขา
 
เป็นคน
F 
อื่นตั้งแต่บ่ทันเลิก
G 
กัน
 
ฮอดทาง
Em 
ตันมันไปต่อ
Am 
บ่ได้
 
คำบอกเ
F 
ลิกบ่แม่นว่าอ้ายเบิด
G 
ใจ
 
แค่เบิดแฮง บ่แ
C 
ม่นเบิดฮัก.. 
 
 
G 

 
คำบอกเ
F 
ลิกบ่แม่นว่าอ้ายเบิด
G 
ใจ..
 
แค่เบิดแฮง บ่แม่นเบิดฮัก..
 

OUTRO | C G/B | Am Em | F G | C |


คงเป็นมื้อสุดท้าย ที่ได้กอดเจ้าไว้ในอ้อมแขน
จบลงคำว่าแฟน โดยสมบูรณ์จากนาทีนี้
ถึงสิผ่านอีหยังนำกันมาหลาย อ้ายสิเก็บใส่ใจอย่างดี
นับตั้งแต่นี้ สิบ่มีเจ้าคือเก่า..

ฮักเฮาเริ่มจืดปลาย ทุกข้อเงื่อนไขอ้ายเข้าใจเหตุผล
อยู่กับคำว่าทน เจ้าบ่อยากทนกับคนที่เริ่มบ่ใช่
ยื้อจนแท้จนว่า จนอ้ายยอมเองถึงฮักเก่งกะฮู้ว่าสู้บ่ไหว
ย้อนคนในใจเจ้า เขามาแรงคักแหน่

กะเลยยอยมแพ้แบบเบิดทางสู้ อยู่ต่อไปเจ้ากะคงบ่ฮัก
ฝืนต่อไปกะมีแต่สิยากลำบากใจเจ้ากับเขา
เป็นคนอื่นตั้งแต่บ่ทันเลิกกัน ฮอดทางตันมันไปต่อบ่ได้
คำบอกเลิกบ่แม่นว่าอ้ายเบิดใจ
แค่เบิดแฮง บ่แม่นเบิดฮัก

คงเป็นมื้อสุดท้ายที่ได้กอดเจ้า เพื่อเอ่ยคำร่ำลา
ปล่อยมือทั้งน้ำตา ทุกความห่วงใยให้เขาเป็นคนสานต่อ
บุญสร้างมาบ่สม สิก้มหน้าเจ็บ
เจ็บแค่อ้ายคนเดียวกะพอ สาใจคักบ่
ฮักแท้มันแพ้เจ้าเซาฮัก

( ดนตรี )

กะเลยยอยมแพ้แบบเบิดทางสู้ อยู่ต่อไปเจ้ากะคงบ่ฮัก
ฝืนต่อไปกะมีแต่สิยากลำบากใจเจ้ากับเขา
เป็นคนอื่นตั้งแต่บ่ทันเลิกกัน ฮอดทางตันมันไปต่อบ่ได้
คำบอกเลิกบ่แม่นว่าอ้ายเบิดใจ
แค่เบิดแฮง บ่แม่นเบิดฮัก

กะเลยยอยมแพ้แบบเบิดทางสู้ อยู่ต่อไปเจ้ากะคงบ่ฮัก
ฝืนต่อไปกะมีแต่สิยากลำบากใจเจ้ากับเขา
เป็นคนอื่นตั้งแต่บ่ทันเลิกกัน ฮอดทางตันมันไปต่อบ่ได้
คำบอกเลิกบ่แม่นว่าอ้ายเบิดใจ
แค่เบิดแฮง บ่แม่นเบิดฮัก

คำบอกเลิกบ่แม่นว่าอ้ายเบิดใจ..
แค่เบิดแฮง บ่แม่นเบิดฮัก..

มิวสิควิดีโอ เบิดแฮงบ่แม่นเบิดฮัก ตะวัน

เพลง : เบิดแฮงบ่แม่นเบิดฮัก (คอร์ด)
ศิลปิน : ตะวัน
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : ยศดนัย ภู่ทอง
ติดต่องานศิลปิน : 062-9193919

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend