คอร์ดเพลง ฝากบอกแฟนใหม่เธอที บีบี คัพเค้ก

  
Text   


 
ฝากบอกแฟนใหม่เธอ
F 
ที 
 
ว่าอย่าทำตัวแบ
Dm 
บนี้
 
ไอ้คนที่แส
Gm 
นดีของเธอกำลังควงแขนใ
C 
คร
 
พอบอกแล้วรับไม่
F 
ได้ 
 
บอกแล้วอย่าเชื่อคน
Dm 
ง่าย
 
เลิกกับฉันไ
Gm 
ปหาคนดีๆไม่ได้หรือเ
C 
ธอ

INSTRU | F Dm | Gm C | ( 2 Times )

F 
  ก็เห็นเธอชื่นชมแต่เขาว่า
Dm 
ดีเลิศเลอเหลือเกิน
Gm 
  เธอบอกกับฉันไม่เคย 
 
ไม่เ
C 
คยดูแลตอนที่คบกัน
F 
  เธอคงไม่เคยรู้ 
 
ว่ามีแค่
Dm 
ช่วงโปรโมชั่น
 
  ตอน
Gm 
แรกใครก็ดีทั้ง
C 
นั้น 
 
ฉันเคยเป็น
F 
มาก่อน

 
บางที
Gm 
เห็นคนดีของเธอแอบเดินจูง
Am 
มืออยู่กับ
Dm 
ใคร
 
ไม่ได้อยา
Gm 
กว่า 
 
แต่เห็นแล้ว
Am 
ข้องใจ
 
คน
Bb 
ดีที่ไหน 
 
คบใครทีห
C 
ลายคน

 
ฝากบอกแฟนใหม่เธอ
F 
ที 
 
ว่าอย่าทำตัวแบ
Dm 
บนี้
 
ไอ้คนที่แส
Gm 
นดีของเธอกำลังควงแขนใ
C 
คร
 
พอบอกแล้วรับไม่
F 
ได้ 
 
บอกแล้วอย่าเชื่อคน
Dm 
ง่าย
 
เลิกกับฉันไ
Gm 
ปหาคนดีๆไม่ได้หรื
C 
อเธอ

 
ไม่ได้
Bb 
มาเพื่อจะซ้ำเติม
 
แค่ไม่อยากให้
Am 
เธอนั้นต้อง
Dm 
เสียใจ
 
ถึงเคย
Gm 
เป็นแฟนเก่าไม่เอ
Am 
าไหน
 
ถึงแม้
Gm 
ฉันไม่ได้ดีมากม
C 
าย 
 
แต่ฉันไม่เคยทำร้
F 
ายเธอ

INSTRU | Bb | Am | Gm C | F |
INSTRU | Bb | Am Dm | Gm C | F |

 
บางที
Gm 
เห็นคนดีของเธอแอบเดินจูง
Am 
มืออยู่กับ
Dm 
ใคร
 
ไม่ได้อยา
Gm 
กว่า 
 
แต่เห็นแล้ว
Am 
ข้องใจ
 
คน
Bb 
ดีที่ไหน 
 
คบใครทีห
C 
ลายคน

 
ฝากบอกแฟนใหม่เธอ
F 
ที 
 
ว่าอย่าทำตัวแบ
Dm 
บนี้
 
ไอ้คนที่แส
Gm 
นดีของเธอกำลังควงแขนใ
C 
คร
 
พอบอกแล้วรับไม่
F 
ได้ 
 
บอกแล้วอย่าเชื่อคน
Dm 
ง่าย
 
เลิกกับฉันไ
Gm 
ปหาคนดีๆไม่ได้หรื
C 
อเธอ

 
ไม่ได้
Bb 
มาเพื่อจะซ้ำเติม
 
แค่ไม่อยากให้
Am 
เธอนั้นต้อง
Dm 
เสียใจ
 
ถึงเคย
Gm 
เป็นแฟนเก่าไม่เอ
Am 
าไหน
 
ถึงแม้
Gm 
ฉันไม่ได้ดีมากม
C 
าย.. 
 
 
D 

 
ฝากบอกแฟนใหม่เธอ
G 
ทีว่าอย่าทำตัวแบ
Em 
บนี้
 
ไอ้คนที่แส
Am 
นดีของเธอกำลังควงแขนใ
D 
คร
 
พอบอกแล้วรับไม่
G 
ได้ 
 
บอกแล้วอย่าเชื่อคน
Em 
ง่าย
 
เลิกกับฉัน
Am 
ไปหาคนดีๆไม่ได้ห
D 
รือเธอ

 
ไม่ได้
C 
มาเพื่อจะซ้ำเติม
 
แค่ไม่อยากให้
Bm 
เธอนั้นต้อง
Em 
เสียใจ
 
ถึงเคย
Am 
เป็นแฟนเก่าไม่
Bm 
เอาไหน
 
ถึงแม้
Am 
ฉันไม่ได้ดีมากม
D 
าย 
 
แต่ฉันไม่เคยทำร้
G 
ายเธอ

 
ถึงจะ
Am 
เป็นแฟนเก่าไม่
Bm 
เอาไหน..
 
แต่บอก
Am 
เลยทั้งหัว
D 
ใจ..
 
ฉันไม่เคยทำร้ายเ
G 
ธอ..


ฝากบอกแฟนใหม่เธอที ว่าอย่าทำตัวแบบนี้
ไอ้คนที่แสนดีของเธอกำลังควงแขนใคร
พอบอกแล้วรับไม่ได้ บอกแล้วอย่าเชื่อคนง่าย
เลิกกับฉันไปหาคนดีๆไม่ได้หรือเธอ

ดนตรี

ก็เห็นเธอชื่นชมแต่เขาว่าดีเลิศเลอเหลือเกิน
เธอบอกกับฉันไม่เคย ไม่เคยดูแลตอนที่คบกัน
เธอคงไม่เคยรู้ ว่ามีแค่ช่วงโปรโมชั่น
ตอนแรกใครก็ดีทั้งนั้น ฉันเคยเป็นมาก่อน

บางทีเห็นคนดีของเธอแอบเดินจูงมืออยู่กับใคร
ไม่ได้อยากว่า แต่เห็นแล้วข้องใจ
คนดีที่ไหน คบใครทีหลายคน

ฝากบอกแฟนใหม่เธอที ว่าอย่าทำตัวแบบนี้
ไอ้คนที่แสนดีของเธอกำลังควงแขนใคร
พอบอกแล้วรับไม่ได้ บอกแล้วอย่าเชื่อคนง่าย
เลิกกับฉันไปหาคนดีๆไม่ได้หรือเธอ

ไม่ได้มาเพื่อจะซ้ำเติม แค่ไม่อยากให้เธอนั้นต้องเสียใจ
ถึงเคยเป็นแฟนเก่าไม่เอาไหน
ถึงแม้ฉันไม่ได้ดีมากมาย แต่ฉันไม่เคยทำร้ายเธอ

ดนตรี

บางทีเห็นคนดีของเธอแอบเดินจูงมืออยู่กับใคร
ไม่ได้อยากว่า แต่เห็นแล้วข้องใจ
คนดีที่ไหน คบใครทีหลายคน

ฝากบอกแฟนใหม่เธอที ว่าอย่าทำตัวแบบนี้
ไอ้คนที่แสนดีของเธอกำลังควงแขนใคร
พอบอกแล้วรับไม่ได้ บอกแล้วอย่าเชื่อคนง่าย
เลิกกับฉันไปหาคนดีๆไม่ได้หรือเธอ

ไม่ได้มาเพื่อจะซ้ำเติม แค่ไม่อยากให้เธอนั้นต้องเสียใจ
ถึงเคยเป็นแฟนเก่าไม่เอาไหน
ถึงแม้ฉันไม่ได้ดีมากมาย..

ฝากบอกแฟนใหม่เธอทีว่าอย่าทำตัวแบบนี้
ไอ้คนที่แสนดีของเธอกำลังควงแขนใคร
พอบอกแล้วรับไม่ได้ บอกแล้วอย่าเชื่อคนง่าย
เลิกกับฉันไปหาคนดีๆไม่ได้หรือเธอ

ไม่ได้มาเพื่อจะซ้ำเติม แค่ไม่อยากให้เธอนั้นต้องเสียใจ
ถึงเคยเป็นแฟนเก่าไม่เอาไหน
ถึงแม้ฉันไม่ได้ดีมากมาย แต่ฉันไม่เคยทำร้ายเธอ

ถึงจะเป็นแฟนเก่าไม่เอาไหน.. แต่บอกเลยทั้งหัวใจ..
ฉันไม่เคยทำร้ายเธอ..

มิวสิควิดีโอ ฝากบอกแฟนใหม่เธอที บีบี คัพเค้ก

เพลง : ฝากบอกแฟนใหม่เธอที (คอร์ด)
ศิลปิน : บีบี คัพเค้ก
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend