คอร์ดเพลง ใจยังจำ เสือสองเล

  
Text   


INTRO | Am G | F C |
INTRO | Am G | F |

 
สิ่ง
Am 
ของรูปถ่
G 
าย..ยังเก็บไ
F 
ว้ไม่เคยทิ้
C 
งมัน
Am 
นานเท่าไ
G 
ร 
 
ลืมไม่
F 
ลง..

 
คิด
Am 
ถึงเหลือเ
G 
กิน 
 
ตั้งแต่
F 
วันที่เธอจากไ
C 
 
ยัง
Am 
ลบภาพเ
G 
ธอไม่ได้สั
F 
กที.. 
 
 
G 

 
ก็แปลก
C 
ดีที่ความคิด
Em 
ถึงฉันมาก
Am 
มาย.. 
 
 
G 
 
ในวันที่เธอก
F 
ายห่าง 
 
โลกดูอ้างว้
G 
างเหลือเกิน
 
เรื่องราวความห
C 
ลังกลับมาชัด
Em 
เจน 
 
ตอนเธอไม่
Am 
อยู่
 
เพิ่งรู้สึก
G 
ตัวว่าเคยโช
F 
คดี..
 
แต่ไม่เ
G 
คยเรียนรู้วิธีรักษามัน..

INSTRU | C Em | Am G |
INSTRU | C Em | Am G | F | G |

 
ก็แปลก
C 
ดีที่ความคิด
Em 
ถึงฉันมาก
Am 
มาย.. 
 
 
G 
 
ในวันที่เธอก
F 
ายห่าง 
 
โลกดูอ้างว้
G 
างเหลือเกิน
 
เรื่องราวความห
C 
ลังกลับมาชัด
Em 
เจน 
 
ตอนเธอไม่
Am 
อยู่
 
เพิ่งรู้สึก
G 
ตัวว่าเคยโช
F 
คดี..
 
แต่ไม่เ
G 
คยเรียนรู้วิธีรักษ
C 
ามัน..

 
ย้อนคืนกลับ
Am 
วันเวลา 
 
ให้ห
G 
วนคืนมาไ
F 
ด้ไหม..
 
ฉันยังไม่
Am 
ชิน 
 
ไม่เห
G 
มือนที่เคยมีเ
F 
ธอ.. 
 
 
G 

INSTRU | C Em | Am G | F | G |
INSTRU | C Em | Am G | F | G | G |

 
ก็แปลก
C 
ดีที่ความคิด
Em 
ถึงฉันมาก
Am 
มาย.. 
 
 
G 
 
ในวันที่เธอก
F 
ายห่าง 
 
โลกดูอ้างว้
G 
างเหลือเกิน
 
เรื่องราวความห
C 
ลังกลับมาชัด
Em 
เจน 
 
ตอนเธอไม่
Am 
อยู่
 
เพิ่งรู้สึก
G 
ตัวว่าเคยโช
F 
คดี..
 
แต่ไม่เ
G 
คยเรียนรู้วิธีรักษ
C 
ามัน..

OUTRO | Am G | F |
OUTRO | Am G | F | F | Cmaj7 |


สิ่งของรูปถ่าย..ยังเก็บไว้ไม่เคยทิ้งมัน
นานเท่าไร ลืมไม่ลง..

คิดถึงเหลือเกิน ตั้งแต่วันที่เธอจากไป
ยังลบภาพเธอไม่ได้สักที..

ก็แปลกดีที่ความคิดถึงฉันมากมาย..
ในวันที่เธอกายห่าง โลกดูอ้างว้างเหลือเกิน
เรื่องราวความหลังกลับมาชัดเจน ตอนเธอไม่อยู่
เพิ่งรู้สึกตัวว่าเคยโชคดี..
แต่ไม่เคยเรียนรู้วิธีรักษามัน..

( ดนตรี )

ก็แปลกดีที่ความคิดถึงฉันมากมาย..
ในวันที่เธอกายห่าง โลกดูอ้างว้างเหลือเกิน
เรื่องราวความหลังกลับมาชัดเจน ตอนเธอไม่อยู่
เพิ่งรู้สึกตัวว่าเคยโชคดี..
แต่ไม่เคยเรียนรู้วิธีรักษามัน..

ย้อนคืนกลับวันเวลา ให้หวนคืนมาได้ไหม..
ฉันยังไม่ชิน ไม่เหมือนที่เคยมีเธอ..

( ดนตรี )

ก็แปลกดีที่ความคิดถึงฉันมากมาย..
ในวันที่เธอกายห่าง โลกดูอ้างว้างเหลือเกิน
เรื่องราวความหลังกลับมาชัดเจน ตอนเธอไม่อยู่
เพิ่งรู้สึกตัวว่าเคยโชคดี..
แต่ไม่เคยเรียนรู้วิธีรักษามัน..

มิวสิควิดีโอ ใจยังจำ เสือสองเล

เพลง : ใจยังจำ (คอร์ด)
ศิลปิน : เสือสองเล
เนื้อร้อง/ทำนอง : สุนทร ลูกหวาย
เรียบเรียง : นิวัฒน์ จันแก่นแก้ว

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend