คอร์ดเพลง น้อยใจบักวาสนา วี พนมภูไท

  
Text   


INTRO | E B/D# | C#m B | A | B |

E 
นั่งแน
B/D# 
มเบิ่ง 
 
สาด
C#m 
ส่องสายตา 
 
เหลียว
B 
เลาะลงท่ง
 
กะเห็นแค่
A 
ตอข้าวเหี่ยวเปื้อนโคลน
 
ปนฝูง
B 
นกผู้บินเสวนเกี้ยวลม
 
วนมาหยอกแต่
E 
หุ่นไร่กา 
 
ม่วนอยู่
B/D# 
ฟากไฮนา
 
ตอนดวง
C#m 
อาทิตย์กำลังสิอัส
B 
ดง 
 
หัวใจอ้ายพันหลุด
A 
ฟ่ง
 
ไปคึดอยากอายแทนหุ่นไร่
B 
กา 
 
ที่ยืนอ้ากางแขน

 
มันยังมีผู้มา
C#m 
หยอก 
 
ให้คลายฮ้อนบรรเทา
B 
ทุกข์
 
ต่างกับกูที่บ่
C#m 
เป็นสุข 
 
ได้นอนดิ้นเกลือก
G#m 
ขี้ตม
 
บ่อน้ำตายังไ
F#m 
หลล้น 
 
เจ็บมาโดนกะยังบ่มีผู้
B 
ใด๋

 
จนน้อยใจให้บัก
C#m 
วาสนา 
 
ล่ะห่าตำคนเ
B 
อ้ย
 
อย่าตอกย้ำเถาะ
C#m 
ฟ้าดิน
 
หน้าเอิกเฮาบ่ใด่
G#m 
แกร่งแข็งคือ
F#m 
จั่งหิน
 
แค่ฮอยก่อนอดีตเก่า กะเจ็บคักพอแฮ
B 
งแล้ว

 
ส่งลงมาซะเด้อฮัก
E 
แท้ 
 
หลูโตนซาติผู้ข้า
G#m 
แหน่
 
มันคอยคู่จนเมือ
C#m 
ยม้อย 
 
ว่าลมหายใ
B 
จกะเริ่มเหลือน้
A 
อย
 
จักสิรอดได้ฮอดมื้
B 
อใด๋ มาเด้อ บักความฮักเอ้ย

INSTRU | C#m B | A |

 
สิบปี
C#m 
ล่ำล่ะกูกะยังท่า
B 
อยู่
 
มาเถาะแม่นผู้ใ
A 
ด๋มีหัวใจประสงค์
B 
มัก
 
แต่อย่าแต้ แ
C#m 
ล้นแต๊ 
 
ตอแหลว่าแพง
B 
คัก
 
ผลสุดท้ายกะอก
A 
หัก 
 
อย่าเข้ามาให้ไปห่
B 
างๆ
 
อ้าว
C#m 
ห่านี้ 
 
ได้ยินคักล่ะบ่ผู้ส
B 
าว 
 
มาเด้อยังถ่าเ
A 
จ้า
 
แม่นมึงไปลี่อยู่
B 
ใส่ บักแก้วตา ดวงใจของอ้าย

INSTRU | C#m B | A | ( 4 Times )

 
มันยังมีผู้มา
C#m 
หยอก 
 
ให้คลายฮ้อนบรรเทา
B 
ทุกข์
 
ต่างกับกูที่บ่
C#m 
เป็นสุข 
 
ได้นอนดิ้นเกลือก
G#m 
ขี้ตม
 
บ่อน้ำตายังไ
F#m 
หลล้น 
 
เจ็บมาโดนกะยังบ่มีผู้
B 
ใด๋

 
จนน้อยใจให้บัก
C#m 
วาสนา 
 
ล่ะห่าตำคนเ
B 
อ้ย
 
อย่าตอกย้ำเถาะ
C#m 
ฟ้าดิน
 
หน้าเอิกเฮาบ่ใด่
G#m 
แกร่งแข็งคือ
F#m 
จั่งหิน
 
แค่ฮอยก่อนอดีตเก่า กะเจ็บคักพอแฮ
B 
งแล้ว

 
ส่งลงมาซะเด้อฮัก
E 
แท้ 
 
หลูโตนซาติผู้ข้า
G#m 
แหน่
 
มันคอยคู่จนเมือ
C#m 
ยม้อย 
 
ว่าลมหายใ
B 
จกะเริ่มเหลือน้
A 
อย
 
จักสิรอดได้ฮอดมื้
B 
อใด๋ มาเด้อ บักความฮักเอ้ย

OUTRO | C#m B | A | ( 2 Times ) | C#m |


นั่งแนมเบิ่ง สาดส่องสายตา เหลียวเลาะลงท่ง
กะเห็นแค่ตอข้าวเหี่ยวเปื้อนโคลน ปนฝูงนกผู้บินเสวนเกี้ยวลม
วนมาหยอกแต่หุ่นไร่กา ม่วนอยู่ฟากไฮนา
ตอนดวงอาทิตย์กำลังสิอัสดง หัวใจอ้ายพันหลุดฟ่ง
ไปคึดอยากอายแทนหุ่นไร่กา ที่ยืนอ้ากางแขน

มันยังมีผู้มาหยอก ให้คลายฮ้อนบรรเทาทุกข์
ต่างกับกูที่บ่เป็นสุข ได้นอนดิ้นเกลือกขี้ตม
บ่อน้ำตายังไหลล้น เจ็บมาโดนกะยังบ่มีผู้ใด๋

จนน้อยใจให้บักวาสนา ล่ะห่าตำคนเอ้ย
อย่าตอกย้ำเถาะฟ้าดิน หน้าเอิกเฮาบ่ใด่แกร่งแข็งคือจั่งหิน
แค่ฮอยก่อนอดีตเก่า กะเจ็บคักพอแฮงแล้ว
ส่งลงมาซะเด้อฮักแท้ หลูโตนซาติผู้ข้าแหน่
มันคอยคู่จนเมือยม้อย ว่าลมหายใจกะเริ่มเหลือน้อย
จักสิรอดได้ฮอดมื้อใด๋ มาเด้อ บักความฮักเอ้ย

สิบปีล่ำล่ะกูกะยังท่าอยู่ มาเถาะแม่นผู้ใด๋มีหัวใจประสงค์มัก
แต่อย่าแต้ แล้นแต๊ ตอแหลว่าแพงคัก
ผลสุดท้ายกะอกหัก อย่าเข้ามาให้ไปห่างๆ
อ้าวห่านี้ ได้ยินคักล่ะบ่ผู้สาว มาเด้อยังถ่าเจ้า
แม่นมึงไปลี่อยู่ใส่ บักแก้วตา ดวงใจของอ้าย

ดนตรี

มันยังมีผู้มาหยอก ให้คลายฮ้อนบรรเทาทุกข์
ต่างกับกูที่บ่เป็นสุข ได้นอนดิ้นเกลือกขี้ตม
บ่อน้ำตายังไหลล้น เจ็บมาโดนกะยังบ่มีผู้ใด๋

จนน้อยใจให้บักวาสนา ล่ะห่าตำคนเอ้ย
อย่าตอกย้ำเถาะฟ้าดิน หน้าเอิกเฮาบ่ใด่แกร่งแข็งคือจั่งหิน
แค่ฮอยก่อนอดีตเก่า กะเจ็บคักพอแฮงแล้ว
ส่งลงมาซะเด้อฮักแท้ หลูโตนซาติผู้ข้าแหน่
มันคอยคู่จนเมือยม้อย ว่าลมหายใจกะเริ่มเหลือน้อย
จักสิรอดได้ฮอดมื้อใด๋ มาเด้อ บักความฮักเอ้ย

มิวสิควิดีโอ น้อยใจบักวาสนา วี พนมภูไท

เพลง : น้อยใจบักวาสนา (คอร์ด)
ศิลปิน : วี พนมภูไท
เนื้อร้อง/ทำนอง : เว่น ทวีโคตร (พิชิตชัย ทวีโคตร)
เรียบเรียง : ไมเคิล เชงเม้ง
ติดต่องานศิลปิน : 097-9890612
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend