คอร์ดเพลง อ้ายต้องเฮ็ดโตแบบใด๋ ไผ่ พงศธร

  
Text   


 
อ้ายต้องเฮ็ดโ
Bb 
ตแบบใด๋ 
 
ฮู้
C 
สึกแบบใด๋บอก
Dm 
เด้อ
 
ที่จะทำให้เขากับเ
Bb 
ธอ 
 
ฮัก
C 
กันแบบสบา
F 
ยใจ

INSTRU | Bb C | Dm |
INSTRU | Bb Am | Dm |

 
บ่ต้องบอ
Dm 
กลา 
 
หากสิถิ่มอ้ายไปฮักเ
C 
ขา
 
จบบ่
Am 
สวยกะแปลว่าจบคือเก่า 
 
 
Dm 
เจ้ามีสิทธิ์เฮ็ดได้
Dm 
ฝันในใจของเจ้า 
 
คงพ้อทาง
C 
ลัดหากเขาพาไป
 
เฮ็ด
Am 
นำหัวใจ 
 
เจ้าของโล
Dm 
ดหล่า

 
อ้ายห่วงแต่
Bb 
ว่า 
 
เมื่อเปลี่ยนฐา
C 
นะเป็นคนอ
Dm 
กหัก
 
หัวใจอ้ายที่มันยั
Bb 
งฮัก 
 
สิซ่อนเสื่องมันไว้
C 
ไส

 
อ้ายต้องเฮ็ดโ
Bb 
ตแบบใด๋ 
 
ฮู้
C 
สึกแบบใด๋บอก
Dm 
เด้อ
 
ที่จะทำให้เ
C 
ขากับ
Bb 
เธอ 
 
ฮัก
C 
กันแบบสบา
F 
ยใจ
 
ให้เซาติด
Am 
ต่อบ่ให้มาพ้อ 
 
หรือหนีไปไกลไ
Dm 
กล
 
อ้ายพร้อมเฮ็ดนำเบิ่ดค
Gm 
นไค ถ้ามันเ
Am 
ป็นความสุขของเจ้า

INSTRU | Dm C | Bb C |

 
อ้ายพร้อมรับ
Dm 
เอา 
 
หน้าที่แฟนเก่าใ
C 
จพัง
 
ให้
Am 
เจ็บของอ้ายส่งทาง 
 
แทน
Dm 
คำสัญญาฮักเก่า
Dm 
ได้ฮักกันถ่อนี้ 
 
กะ
C 
บุญใจแล้วผู้สาว
 
ดีใ
Am 
จนำเขา เอาใจส่อยเจ้า โชค
Dm 
ดีเด้อหล่า

INSTRU | Bb C | Dm | Bb C | F |
INSTRU | Am | Dm | Gm Am | Dm |

 
กะยากใจแต่
Bb 
ว่า 
 
เมื่อเปลี่ยนฐา
C 
นะเป็นคนอ
Dm 
กหัก
 
หัวใจอ้ายที่มันยัง
Bb 
ฮัก 
 
สิซ่อนเสื่องมันไว้
C 
ไส

 
อ้ายต้องเฮ็ดโ
Bb 
ตแบบใด๋ 
 
ฮู้
C 
สึกแบบใด๋บอก
Dm 
เด้อ
 
ที่จะทำให้เ
C 
ขากับ
Bb 
เธอ 
 
ฮัก
C 
กันแบบสบา
F 
ยใจ
 
ให้เซาติด
Am 
ต่อบ่ให้มาพ้อ 
 
หรือหนีไปไกลไ
Dm 
กล
 
อ้ายพร้อมเฮ็ดนำเบิ่ดค
Gm 
นไค 
 
แม่น
Am 
ใจสิเจ็บพอตาย

 
อ้ายต้องเฮ็ดโ
Bb 
ตแบบใด๋ 
 
ฮู้
C 
สึกแบบใด๋บอก
Dm 
เด้อ
 
ที่จะทำให้เ
C 
ขากับ
Bb 
เธอ 
 
ฮัก
C 
กันแบบสบา
F 
ยใจ
 
ให้เซาติด
Am 
ต่อบ่ให้มาพ้อ 
 
หรือหนีไปไกลไ
Dm 
กล
 
อ้ายพร้อมเฮ็ดนำเบิ่ดค
Gm 
นไค ถ้ามันเ
Am 
ป็นความสุขของเจ้า

 
อ้ายยินดีเป็นคนเ
Gm 
สียใจ 
 
ถ้าผู้สาวอ้
C 
าย..
 
นั้นมีความสุข..
 

OUTRO | Bb C | Dm | Bb Am | Dm |


อ้ายต้องเฮ็ดโตแบบใด๋ ฮู้สึกแบบใด๋บอกเด้อ
ที่จะทำให้เขากับเธอ ฮักกันแบบสบายใจ

บ่ต้องบอกลา หากสิถิ่มอ้ายไปฮักเขา
จบบ่สวยกะแปลว่าจบคือเก่า เจ้ามีสิทธิ์เฮ็ดได้
ฝันในใจของเจ้า คงพ้อทางลัดหากเขาพาไป
เฮ็ดนำหัวใจ เจ้าของโลดหล่า

อ้ายห่วงแต่ว่า เมื่อเปลี่ยนฐานะเป็นคนอกหัก
หัวใจอ้ายที่มันยังฮัก สิซ่อนเสื่องมันไว้ไส

อ้ายต้องเฮ็ดโตแบบใด๋ ฮู้สึกแบบใด๋บอกเด้อ
ที่จะทำให้เขากับเธอ ฮักกันแบบสบายใจ
ให้เซาติดต่อ บ่ให้มาพ้อ หรือหนีไปไกลไกล
อ้ายพร้อมเฮ็ดนำเบิ่ดคนไค ถ้ามันเป็นความสุขของเจ้า

อ้ายพร้อมรับเอา หน้าที่แฟนเก่าใจพัง
ให้เจ็บของอ้ายส่งทาง แทนคำสัญญาฮักเก่า
ได้ฮักกันถ่อนี้ กะบุญใจแล้วผู้สาว
ดีใจนำเขา เอาใจส่อยเจ้า โชคดีเด้อหล่า

ดนตรี

กะยากใจแต่ว่า เมื่อเปลี่ยนฐานะเป็นคนอกหัก
หัวใจอ้ายที่มันยังฮัก สิซ่อนเสื่องมันไว้ไส

อ้ายต้องเฮ็ดโตแบบใด๋ ฮู้สึกแบบใด๋บอกเด้อ
ที่จะทำให้เขากับเธอ ฮักกันแบบสบายใจ
ให้เซาติดต่อ บ่ให้มาพ้อ หรือหนีไปไกลไกล
อ้ายพร้อมเฮ็ดนำเบิ่ดคนไค แม่นใจสิเจ็บพอตาย

อ้ายต้องเฮ็ดโตแบบใด๋ ฮู้สึกแบบใด๋บอกเด้อ
ที่จะทำให้เขากับเธอ ฮักกันแบบสบายใจ
ให้เซาติดต่อ บ่ให้มาพ้อ หรือหนีไปไกลไกล
อ้ายพร้อมเฮ็ดนำเบิ่ดคนไค ถ้ามันเป็นความสุขของเจ้า

อ้ายยินดีเป็นคนเสียใจ ถ้าผู้สาวอ้ายนั้นมีความสุข

มิวสิควิดีโอ อ้ายต้องเฮ็ดโตแบบใด๋ ไผ่ พงศธร

เพลง : อ้ายต้องเฮ็ดโตแบบใด๋ (คอร์ด)
ศิลปิน : ไผ่ พงศธร
เนื้อร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานศิลปิน : 085-484-7345
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend