คอร์ดเพลง กรวดน้ำ คะแนน นัจนันท์

  
Text   


Bm 
โอ้ยๆตายแหน่แหม 
 
ล่ะจั่งแม่น
A 
สูกอดกันฮ่าย
 
กู
Bm 
คือมาขี้เดียดหลาย 
 
มาซ่างบ่
A 
ตายแท้นอ
Bm 
มาควงกันหน้าตาเสย 
 
สิมาหยาม
A 
กันซั่นบ่
 
บ่ได้กิน
F# 
ดอกอิพ่อ ฮึ! บ่ได้
Bm 
วอรี่

INSTRU | Bm | Bm | G | G |
INSTRU | F# | F# | F# | F# | Bm |

Bm 
เชิญไปมีความสุข 
 
ตรงจุดที่
A 
สูว่าคัก
Bm 
จัดกันให้หนักๆ 
 
โลดซุมพวก
A 
ผีเห็นผี
Bm 
อย่ามากวนหน้าดาง 
 
ตอนนี้อา
A 
รมณ์กำลังดี
 
ประสาผู้
F# 
บ่าวส่ำนี้ 
 
หาไสก
Bm 
ะได้

 
ขาดเจ้า
Em 
ไป 
 
บ่ได้แปลว่าสิตาย
 
ยังหายใจได้คือ
Bm 
เก่า ฮื้อ หือ ฮือ หือ
 
กะยังกิน
G 
น้ำกินข้าว 
 
บ่มีทุก
F# 
ข์ใจ

 
ไปแล้วไป
Bm 
ลับ 
 
อย่าสิกลับตามมาหลอก
 
อยากสิบอกให้ได้
G 
ฮู้ 
 
บ่มีคู่กะอยู่ได้
 
สินิ
F# 
มนต์พระมาสวด 
 
กรวดฮอดน้ำตามไปให้
 
สิไป
Bm 
สิงอยู่ทางใด๋ 
 
ไปโลดพี่

 
ไปแล้วไป
Bm 
ลับ 
 
อย่าสิกลับตามมาหลอน
 
ให้ได้นอนให้ได้ห
G 
ลับอิ่มๆเต็มที่
 
มื้ออื่นเ
F# 
ซ้าสิใส่บาตร 
 
สิอุทิศบุญที่มี
 
ให้ได้หนี.. ไปสู่ที่ชอบ..
 

INSTRU | Bm | Bm | G | G |
INSTRU | F# | F# | F# | F# |

 
ขาดเจ้า
Em 
ไป 
 
บ่ได้แปลว่าสิตาย
 
ยังหายใจได้คือ
Bm 
เก่า ฮื้อ หือ ฮือ หือ
 
กะยังกิน
G 
น้ำกินข้าว 
 
บ่มีทุก
F# 
ข์ใจ

 
ไปแล้วไป
Bm 
ลับ 
 
อย่าสิกลับตามมาหลอก
 
อยากสิบอกให้ได้
G 
ฮู้ 
 
บ่มีคู่กะอยู่ได้
 
สินิ
F# 
มนต์พระมาสวด 
 
กรวดฮอดน้ำตามไปให้
 
สิไป
Bm 
สิงอยู่ทางใด๋ 
 
ไปโลดพี่

 
ไปแล้วไป
Bm 
ลับ 
 
อย่าสิกลับตามมาหลอน
 
ให้ได้นอนให้ได้ห
G 
ลับอิ่มๆเต็มที่
 
มื้ออื่นเ
F# 
ซ้าสิใส่บาตร 
 
สิอุทิศบุญที่มี
 
ให้ได้หนี ..
 

 
ไปแล้วไป
Bm 
ลับ 
 
อย่าสิกลับตามมาหลอก
 
อยากสิบอกให้ได้
G 
ฮู้ 
 
บ่มีคู่กะอยู่ได้
 
สินิ
F# 
มนต์พระมาสวด 
 
กรวดฮอดน้ำตามไปให้
 
สิไป
Bm 
สิงอยู่ทางใด๋ 
 
ไปโลดพี่

 
ไปแล้วไป
Bm 
ลับ 
 
อย่าสิกลับตามมาหลอน
 
ให้ได้นอนให้ได้ห
G 
ลับอิ่มๆเต็มที่
 
มื้ออื่นเ
F# 
ซ้าสิใส่บาตร 
 
สิอุทิศบุญที่มี
 
ให้ได้หนี ไปสู่ที่
Bm 
ชอบ..
 

OUTRO | Bm | Bm | G | G |
OUTRO | F# | F# | F# | F# | Bm |


โอ้ยๆตายแหน่แหม ล่ะจั่งแม่นสูกอดกันฮ่าย
กูคือมาขี้เดียดหลาย มาซ่างบ่ตายแท้นอ
มาควงกันหน้าตาเสย สิมาหยามกันซั่นบ่
บ่ได้กินดอกอิพ่อ ฮึ! บ่ได้วอรี่

ดนตรี

เชิญไปมีความสุข ตรงจุดที่สูว่าคัก
จัดกันให้หนักๆ โลดซุมพวกผีเห็นผี
อย่ามากวนหน้าดาง ตอนนี้อารมณ์กำลังดี
ประสาผู้บ่าวส่ำนี้ หาไสกะได้

ขาดเจ้าไป บ่ได้แปลว่าสิตาย
ยังหายใจได้คือเก่า ฮื้อ หือ ฮือ หือ
กะยังกินน้ำกินข้าว บ่มีทุกข์ใจ

ไปแล้วไปลับ อย่าสิกลับตามมาหลอก
อยากสิบอกให้ได้ฮู้ บ่มีคู่กะอยู่ได้
สินิมนต์พระมาสวด กรวดฮอดน้ำตามไปให้
สิไปสิงอยู่ทางใด๋ ไปโลดพี่

ไปแล้วไปลับ อย่าสิกลับตามมาหลอน
ให้ได้นอนให้ได้หลับอิ่มๆเต็มที่
มื้ออื่นเซ้าสิใส่บาตร สิอุทิศบุญที่มี
ให้ได้หนี ไปสู่ที่ชอบ

ดนตรี

ขาดเจ้าไป บ่ได้แปลว่าสิตาย
ยังหายใจได้คือเก่า ฮื้อ หือ ฮือ หือ
กะยังกินน้ำ กินข้าว บ่มีทุกข์ใจ

ไปแล้วไปลับ อย่าสิกลับตามมาหลอก
อยากสิบอกให้ได้ฮู้ บ่มีคู่กะอยู่ได้
สินิมนต์พระมาสวด กรวดฮอดน้ำตามไปให้
สิไปสิงอยู่ทางใด๋ ไปโลดพี่

ไปแล้วไปลับ อย่าสิกลับตามมาหลอน
ให้ได้นอนให้ได้หลับ อิ่มๆเต็มที่
มื้ออื่นเซ้าสิใส่บาตร สิอุทิศบุญที่มี
ให้ได้หนี

ไปแล้วไปลับ อย่าสิกลับตามมาหลอก
อยากสิบอกให้ได้ฮู้ บ่มีคู่กะอยู่ได้
สินิมนต์พระมาสวด กรวดฮอดน้ำตามไปให้
สิไปสิงอยู่ทางใด๋ ไปโลดพี่

ไปแล้วไปลับ อย่าสิกลับตามมาหลอน
ให้ได้นอนให้ได้หลับ อิ่มๆเต็มที่
มื้ออื่นเซ้าสิใส่บาตร สิอุทิศบุญที่มี
ให้ได้หนี ไปสู่ที่ชอบ

มิวสิควิดีโอ กรวดน้ำ คะแนน นัจนันท์

เพลง : กรวดน้ำ (คอร์ด)
ศิลปิน : คะแนน นัจนันท์
เนื้อร้อง/ทำนอง : พู่กัน สะบัด (สุริยา ชัยยวงค์)
เรียบเรียง : พงษ์พัฒน์ ชมภูวิเศษ
ติดต่องานศิลปิน : 097-9890612, 094-2916669
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend