คอร์ดเพลง ตบสั่งสอน เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

  
Text   


INTRO | Am | Am | Am | Am | Am |
INTRO | Am E | Am | F G | Am |
INTRO | Am E | Am | F G | E | E |

 
อย่ามา
Am 
บอกรู้เท่าไม่ถึงการณ์
 
อย่ามาสาบงสาบ
G 
านว่าฉันไม่ได้
Am 
ตั้งใจ
 
รู้ทั้ง
Am 
รู้ว่าเขามีเมียแล้ว
 
ก็ยังไม่คงไม่แ
G 
คล้วยังอยากอิเล่น
Am 
กับไฟ

 
หน้าตาก็
Dm 
ดีทำไมไม่หาผัว
Am 
ใหม่
 
ฉันอยู่
Dm 
ดีๆมาทำให้เป็นเรื่องใ
Am 
หญ่
 
รอแป๊บรอเดี๋ยว
G 
ใจ.. 
 
จัดให้ยิ่งใหญ่แน่
Am 
นอน

 
แค่อยากเจอสัก
Dm 
ครั้ง 
 
เอาให้พังไปสัก
Am 
ข้าง
 
ให้หลบบ้านไม่ถูกท
F 
าง 
 
ให้ครวญครางเหมือนห
E 
มา

 
ผู้หญิงอย่าง
Am 
เธอต้องโดน
E 
ตบสั่ง
Am 
สอน
 
จะได้ไม่ออดไม่อ้
F 
อนไม่ต้องไปน
G 
อนกับผัวคน
C 
อื่น
 
รู้ทั้ง
Am 
รู้ว่าผัวเขาก็ยัง
Dm 
ฝืน
 
ในแชทปาก
Am 
ดีว่าผัวพี่มาทุก
Dm 
คืน
 
เดี๋ยวตบกับด้าม
G 
ปืน 
 
เอาให้
E 
ยืนไม่
Am 
ได้

 
รู้เท่าไม่ถึง
Am 
การณ์ 
 
เก็บคำนี้เอาไว้
 
ถ้าคิดจะเล่นกับไ
F 
ฟจำไ
G 
ว้อย่าอ่อน
C 
แอ
 
รู้ทั้ง
Am 
รู้ว่าผัวเพื่อน
Dm 
แท้ๆ
 
ไม่ต้องทำ
Am 
เฒ่ามาบอกเห็นพี่เมีย
Dm 
แก่
 
เดี๋ยวตบให้หน้า
G 
แย.. 
 
ยิ่งแก่
E 
ก็ยิ่ง
Am 
มัน

Am 
ลักหยบคบผัวชาวบ้านถ้าหน้าไม่ด้านคงทำไม่ได้
 
ผัวใครๆก็รักทำมาทำกิ๊กกั๊กเดี๋ยวตบหน้าหงาย
 
 
อย่าทำให้พี่ต้องร้าย เดี๋ยวถูกตบตาย  
G 
 
พี่ไม่รับประกันน้
F 
องเห้อ 
 
 
E 
 
Am 

INSTRU | Am E | Am | F G | Am |
INSTRU | Am E | Am | F G | E | E |

 
แค่อยากเจอสัก
Dm 
ครั้ง 
 
เอาให้พังไปสัก
Am 
ข้าง
 
ให้หลบบ้านไม่ถูกท
F 
าง 
 
ให้ครวญครางเหมือนห
E 
มา

 
เมียน้อยอย่าง
Am 
เธอต้องโดน
E 
ตบสั่ง
Am 
สอน
 
จะได้ไม่ออดไม่อ้
F 
อนไม่ต้องไปน
G 
อนกับผัวคน
C 
อื่น
 
รู้ทั้ง
Am 
รู้ว่าผัวเขาก็ยัง
Dm 
ฝืน
 
ในแชทปาก
Am 
ดีว่าผัวพี่มาทุก
Dm 
คืน
 
เดี๋ยวตบกับด้าม
G 
ปืน 
 
เอาให้
E 
ยืนไม่
Am 
ได้

 
รู้เท่าไม่ถึง
Am 
การณ์ 
 
เก็บคำนี้เอาไว้
 
ถ้าคิดจะเล่นกับไ
F 
ฟจำไ
G 
ว้อย่าอ่อน
C 
แอ
 
รู้ทั้ง
Am 
รู้ว่าผัวเพื่อน
Dm 
แท้ๆ
 
ไม่ต้องทำ
Am 
เฒ่ามาบอกเห็นพี่เมีย
Dm 
แก่
 
เดี๋ยวตบให้หน้า
G 
แย.. 
 
ยิ่งแก่
E 
ก็ยิ่ง
Am 
มัน

 
เดี๋ยวตบให้หน้า
G 
สั่น 
 
เดี๋ยวยันให้ตาย
Am 
โหง..

OUTRO | Am E | Am | F G | Am |
OUTRO | Am E | Am | F G | E | E | Am |


อย่ามาบอกรู้เท่าไม่ถึงการณ์
อย่ามาสาบงสาบานว่าฉันไม่ได้ตั้งใจ
รู้ทั้งรู้ว่าเขามีเมียแล้ว
ก็ยังไม่คงไม่แคล้วยังอยากอิเล่นกับไฟ
หน้าตาก็ดีทำไมไม่หาผัวใหม่
ฉันอยู่ดีๆมาทำให้เป็นเรื่องใหญ่
รอแป๊บรอเดี๋ยวใจ จัดให้ยิ่งใหญ่แน่นอน

แค่อยากเจอสักครั้ง เอาให้พังไปสักข้าง
ให้หลบบ้านไม่ถูกทาง ให้ครวญครางเหมือนหมา

ผู้หญิงอย่างเธอต้องโดนตบสั่งสอน
จะได้ไม่ออดไม่อ้อนไม่ต้องไปนอนกับผัวคนอื่น
รู้ทั้งรู้ว่าผัวเขาก็ยังฝืน
ในแชทปากดีว่าผัวพี่มาทุกคืน
เดี๋ยวตบกับด้ามปืน เอาให้ยืนไม่ได้

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เก็บคำนี้เอาไว้
ถ้าคิดจะเล่นกับไฟจำไว้อย่าอ่อนแอ
รู้ทั้งรู้ว่าผัวเพื่อนแท้ๆ
ไม่ต้องทำเฒ่ามาบอกเห็นพี่เมียแก่
เดี๋ยวตบให้หน้าแย ยิ่งแก่ก็ยิ่งมัน

ลักหยบคบผัวชาวบ้านถ้าหน้าไม่ด้านคงทำไม่ได้
ผัวใครๆก็รักทำมาทำกิ๊กกั๊กเดี๋ยวตบหน้าหงาย
อย่าทำให้พี่ต้องร้าย เดี๋ยวถูกตบตาย
พี่ไม่รับประกันน้องเห้อ

ดนตรี

แค่อยากเจอสักครั้ง เอาให้พังไปสักข้าง
ให้หลบบ้านไม่ถูกทาง ให้ครวญครางเหมือนหมา

เมียน้อยอย่างเธอต้องโดนตบสั่งสอน
จะได้ไม่ออดไม่อ้อนไม่ต้องไปนอนกับผัวคนอื่น
รู้ทั้งรู้ว่าผัวเขาก็ยังฝืน
ในแชทปากดีว่าผัวพี่มาทุกคืน
เดี๋ยวตบกับด้ามปืน เอาให้ยืนไม่ได้

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เก็บคำนี้เอาไว้
ถ้าคิดจะเล่นกับไฟจำไว้อย่าอ่อนแอ
รู้ทั้งรู้ว่าผัวเพื่อนแท้ๆ
ไม่ต้องทำเฒ่ามาบอกเห็นพี่เมียแก่
เดี๋ยวตบให้หน้าแย ยิ่งแก่ก็ยิ่งมัน

เดี๋ยวตบให้หน้าสั่น เดี๋ยวยันให้ตายโหง

มิวสิควิดีโอ ตบสั่งสอน เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

เพลง : ตบสั่งสอน (คอร์ด)
ศิลปิน : เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
เนื้อร้อง/ทำนอง : เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
เรียบเรียง : ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
ติดต่องานศิลปิน : 093-5153618
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend