คอร์ดเพลง เหตุผลที่ยังหายใจ t_047

  
Text   


INTRO | C | C | F | F |

Cmaj7 
  เหตุผล ที่มีชีวิต  
F 
  นี้คืออะไร
Cmaj7 
  ที่สับสน ที่เหนื่อยล้า  
F 
  เพื่อตามหาสิ่งใด

 
หรือว่าต้อง
C 
เจอ 
 
หรือว่าต้องเ
F 
ห็นทุกอย่าง
 
เมื่อ
Am 
ปลายทาง 
 
ฉันจะเป็นเพียงค
F 
วามว่างเปล่า
 
หรือว่าสุด
C 
ท้าย 
 
หรือฉันต้องต
F 
ายก่อน
 
จึงจะ
Am 
พบว่าสิ่งใ
G 
ดที่สำ
F 
คัญ 
 
ในวันที่
C 
สายไป

INSTRU | C | C | F | F |

C 
  เหตุผล ที่ยังหายใจ..  
F 
  เพื่อใคร 
 
หรือตัวเอง
C 
  ชีวิต ในวันนี้..  
F 
  เป็นของเรา 
 
หรือของใคร

 
หรือต้องอยู่
C 
สูง 
 
หรือว่าต้องเ
F 
ห็นทุกอย่าง
 
หรือว่าต้อง
Am 
เป็นดวงดาว 
 
ดับส
F 
ลายแค่เพียงข้ามคืน
 
หรือต้องมี
C 
ฝัน 
 
ที่สวยง
F 
ามไปจนวันตาย
Am 
สลายหายไ
G 
ปในความจริง 
 
แค่นั้น

INSTRU | C | C | F | F | ( 2 Times )
(แค่นั้น)

 
หากชี
C 
วิตเป็นเพียง
 
สิ่งที่เ
G 
ขียนไปในเพลงเท่า
Am 
นั้น
 
รอถึงวันดับส
F 
ลายจางหาย
 
ไม่ต้อง
C 
มีตัวฉัน 
 
และไม่ต้อง
G 
มีตัวตน
 
ไม่ต้อง
Am 
เจอผู้คน 
 
เพียงผูก
F 
พันและจากลา

 
หากชี
C 
วิตเป็นเพียง
 
สิ่งที่เ
G 
ขียนไปในเพลงเท่า
Am 
นั้น
 
รอถึงวันดับส
F 
ลายจางหาย
 
ไม่ต้อง
C 
มีตัวฉัน 
 
และไม่ต้อง
G 
มีตัวตน
 
ไม่ต้อง
Am 
เจอผู้คน 
 
เพียงผูก
F 
พันและจากลา

OUTRO | C | G | Am | F | ( 4 Times ) | F |


เหตุผล ที่มีชีวิต นี้คืออะไร
ที่สับสน ที่เหนื่อยล้า เพื่อตามหาสิ่งใด

หรือว่าต้องเจอ หรือว่าต้องเห็นทุกอย่าง
เมื่อปลายทาง ฉันจะเป็นเพียงความว่างเปล่า
หรือว่าสุดท้าย หรือฉันต้องตายก่อน
จึงจะพบว่าสิ่งใดที่สำคัญ ในวันที่สายไป

( ดนตรี )

เหตุผล ที่ยังหายใจ.. เพื่อใคร หรือตัวเอง
ชีวิต ในวันนี้.. เป็นของเรา หรือของใคร

หรือต้องอยู่สูง หรือว่าต้องเห็นทุกอย่าง
หรือว่าต้องเป็นดวงดาว ดับสลายแค่เพียงข้ามคืน
หรือต้องมีฝัน ที่สวยงามไปจนวันตาย
สลายหายไปในความจริง แค่นั้น

( ดนตรี )
(แค่นั้น)

หากชีวิตเป็นเพียง
สิ่งที่เขียนไปในเพลงเท่านั้น
รอถึงวันดับสลายจางหาย
ไม่ต้องมีตัวฉัน และไม่ต้องมีตัวตน
ไม่ต้องเจอผู้คน เพียงผูกพันและจากลา

หากชีวิตเป็นเพียง
สิ่งที่เขียนไปในเพลงเท่านั้น
รอถึงวันดับสลายจางหาย
ไม่ต้องมีตัวฉัน และไม่ต้องมีตัวตน
ไม่ต้องเจอผู้คน เพียงผูกพันและจากลา

มิวสิควิดีโอ เหตุผลที่ยังหายใจ t_047

เพลง : เหตุผลที่ยังหายใจ
ศิลปิน : t_047
เนื้อร้อง/ทำนอง :
Album : When The Sky is Not Blue
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend