คอร์ดเพลง พระธาตุชัยภูมิอุ้มฮัก มนต์แคน แก่นคูน

  
Text   


INTRO | E | C#m | B | E |

 
พระธาตุชัย
E 
ภูมิ 
 
โปรดอุ้มหัวใจ
C#m 
ของลูก
 
บ่ฮู้ว่าผิดหรือ
E 
ถูก 
 
ที่ใจขอ
C#m 
งลูกกล้าฮักอีก
G#m 
คราว
 
สาวลูกพ่อ
E 
แล 
 
ที่ได้พบ
C#7 
พ้อ 
 
ที่มอหิน
F#m 
ขาว
 
แล้วชวนมาโต้ลม
G#m 
หนาว
 
เที่ยวงานพระธ
A 
าตุ 
 
ปูสาด
G#m 
ฟังลำ

 
ลบรอยแผล
E 
จำ 
 
ที่ช้ำเพราะ
C#m 
สาวเมินหน้า
 
เอาภาพวัดงามล้าง
E 
ตา
 
พานอ
C#m 
ราม่า 
 
เบิ่งทางใ
G#m 
ด๋กะงาม
 
เหนือภูแลน
E 
คา 
 
เจ้าคุณต่อ
C#7 
พาญาติโยม
F#m 
เฮ็ดตาม
 
พระธาตุขาวมียอดทอ
G#m 
งคำ
 
อ้ายมีสาวง
B 
าม 
 
ลูกพ่อแลซ่อ
E 
มใจ

 
ตรงนี้ใช่
F#m 
ไหม 
 
คือลมหายใ
B 
จแห่ง
C#m 
ชัยภูมิ
 
มาฮอดมา
G#m 
เห็นความสุขแล่น
B 
ตุ้ม
 
ฮักชัย
F#m 
ภูมิเมืองนี้ห
B 
ลายๆ
 
ขอพรพ่อ
A 
แล.. 
 
บอกสาว
G#m 
ฮักแท้ 
 
อย่าซ้ำแผ
C#m 
ลใจ
 
กราบเจ้าคุณต่อ ขอพระธรรม
G#m 
คุ้มภัย
 
และอุ้ม
F#m 
หัวใจ 
 
ฮักสาว
G#m 
ชัยภูมิ..  
F#m 
 
B 

 
พระธาตุชัย
E 
ภูมิ 
 
โปรดช่วยอุ้มฮัก
C#m 
ของลูก
 
ขอให้คราวนี้เ
E 
ลือกถูก 
 
อย่าให้ใจ
C#m 
ลูกต้องมร
G#m 
สุม
 
ร่วมผูกผ้าทางเ
E 
ข้า
 
แล้วฝากใจ
C#7 
เราผ่านธุงใย
F#m 
แมงมุม
 
ใจเผลอ เดินพลาดตก
G#m 
หลุม
 
ฮักสาวชัย
B 
ภูมิ 
 
เป็นปุ้ม.
E 
..เป็นโหง่น

INSTRU | E | E | E | E |
INSTRU | E C#m | G#m C#m | A B | E |

G#m 
ตรงนี้ใช่
F#m 
ไหม 
 
คือลมหายใ
B 
จแห่ง
C#m 
ชัยภูมิ
 
มาฮอดมา
G#m 
เห็นความสุขแล่น
B 
ตุ้ม
 
ฮักชัย
F#m 
ภูมิเมืองนี้ห
B 
ลายๆ
 
ขอพรพ่อ
A 
แล.. 
 
บอกสาว
G#m 
ฮักแท้ 
 
อย่าซ้ำแผ
C#m 
ลใจ
 
กราบเจ้าคุณต่อ ขอพระธรรม
G#m 
คุ้มภัย
 
และอุ้ม
F#m 
หัวใจ 
 
ฮักสาว
G#m 
ชัยภูมิ..  
F#m 
 
B 

 
พระธาตุชัย
E 
ภูมิ 
 
โปรดช่วยอุ้มฮัก
C#m 
ของลูก
 
ขอให้คราวนี้เ
E 
ลือกถูก 
 
อย่าให้ใจ
C#m 
ลูกต้องมร
G#m 
สุม
 
ร่วมผูกผ้าทางเ
E 
ข้า
 
แล้วฝากใจ
C#7 
เราผ่านธุงใย
F#m 
แมงมุม
 
ใจเผลอ เดินพลาดตก
G#m 
หลุม
 
ฮักสาวชัย
B 
ภูมิ 
 
เป็นปุ้ม.
E 
..เป็นโหง่น

C#m 
  วอนพระธาตุชัยภูมิห
F#m 
ลูโตน
 
  โปรดช่วยเป่า
B 
มนต์.. 
 
ให้ผู้สาวฮักลูกแนเด้อ..

OUTRO | A G#m | F#m G#m | B | E |


พระธาตุชัยภูมิ โปรดอุ้มหัวใจของลูก
บ่ฮู้ว่าผิดหรือถูกที่ใจของลูกกล้าฮักอีกคราว
สาวลูกพ่อแลที่ได้พบพ้อที่ มอหินขาว
แล้วชวนมาโต้ลมหนาว เที่ยวงานพระธาตุ
ปูสาดฟังลำ

ลบรอยแผลจำ ที่ช้ำเพราะสาวเมินหน้า
เอาภาพวัดงามล้างตา พาโนราม่าเบิ่งทางใด๋กะงาม
เหนือภูแลนคาเจ้าคุณต่อพา ญาติโยมเฮ็ดตาม
พระธาตุขาวมียอดทองคำ อ้ายมีสาวงามลูกพ่อแลซอมใจ

ตรงนี้ใช่ไหม คือลมหายใจแห่งชัยภูมิ
มาฮอดมาเห็นความสุขแล่นตุ้ม
ฮักชัยภูมิเมืองนี้หลายๆ
ขอพรพ่อแล บอกสาวฮักแท้ อย่าซ้ำแผลใจ
กราบเจ้าคุณต่อ ขอพระธรรมคุ้มภัย
และอุ้มหัวใจ ฮักสาวชัยภูมิ

พระธาตุชัยภูมิ โปรดช่วยอุ้มฮักของลูก
ขอให้คราวนี้เลือกถูก อย่าให้ใจลูกต้องมรสุม
ร่วมผูกผ้าทางเข้า แล้วฝากใจเราผ่านธุงใยแมงมุม
ใจเผลอเดินพลาดตกหลุม ฮักสาวชัยภูมิ
เป็นปุ้ม เป็นโหง่น

ดนตรี

ตรงนี้ใช่ไหม คือลมหายใจแห่งชัยภูมิ
มาฮอดมาเห็นความสุขแล่นตุ้ม
ฮักชัยภูมิเมืองนี้หลายๆ
ขอพรพ่อแล บอกสาวฮักแท้ อย่าซ้ำแผลใจ
กราบเจ้าคุณต่อ ขอพระธรรมคุ้มภัย
และอุ้มหัวใจ ฮักสาวชัยภูมิ

พระธาตุชัยภูมิ โปรดช่วยอุ้มฮักของลูก
ขอให้คราวนี้เลือกถูก อย่าให้ใจลูกต้องมรสุม
ร่วมผูกผ้าทางเข้า แล้วฝากใจเราผ่านธุงใยแมงมุม
ใจเผลอเดินพลาดตกหลุม ฮักสาวชัยภูมิ
เป็นปุ้ม เป็นโหง่น

วอนพระธาตุชัยภูมิหลูโตน
โปรดช่วยเป่ามนต์.. ให้ผู้สาวฮักลูกแนเด้อ

มิวสิควิดีโอ พระธาตุชัยภูมิอุ้มฮัก มนต์แคน แก่นคูน

เพลง : พระธาตุชัยภูมิอุ้มฮัก
ศิลปิน : มนต์แคน แก่นคูน
เนื้อร้อง/ทำนอง : ฝ้ายฮัก ภูจำปา
เรียบเรียง : สมพงษ์ สมรัก
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend