คอร์ดเพลง ลบไม่ได้ให้จำสิ่งที่ดี PURE KANIN (เพียว คณิน)

  
Text   


INTRO | C | Gm | F | Fm |
INTRO | C | Gm | F | Fm |

C 
  แค่รักตัวเอ
Gm 
งไว้ 
 
ให้เท่ากับที่เคยรักใคร
F 
  และคิดเผื่อเอา
Fm 
ไว้..ว่าฉันจะเริ่มชีวิตใหม่
C 
  บอกใจต้องทนไว้
Gm 
  ให้มันเป็นเรื่องที่ผ่า
Dm 
นไป..
G 

C 
  และจากนี้ต่อไ
Gm 
ป 
 
จะไม่มีใครต้องเสียใจ
F 
  ไม่ว่าทำอะ
Fm 
ไร 
 
ก็ไม่ต้องคิดและแคร์ใคร
C 
  แค่เพียงคนๆ 
 
เดียว
Gm 
  ไม่ต้องไปคิดให้มาก
Dm 
มาย..
G 

 
ถ้าความ
Em 
รักมันทำให้เราร้องไ
Am 
ห้ฟูมฟาย
 
ปล่อยออก
Dm 
มาให้มันระบาย 
 
แล้ว
G 
รีบเริ่มใหม่
 
บาง
Em 
ครั้งรักที่เข้ามาอาจจะแ
Am 
ค่ลองใจ
 
เพื่อให้
Dm 
เรา.. 
 
เรียน
G 
รู้..

 
มันอาจจะ
C 
ลบ..รอยแผ
Gm 
ลใจไม่ได้สักที
 
ก็
F 
จำ..สิ่งที่
Fm 
ดีที่เคยได้ทำ
 
ให้
C 
มัน..เป็นแค่คน
Gm 
ที่เคยรู้จัก
F 
กัน..
 
เหมือนนิ
Fm 
ทานที่ฉันเคยได้
Dm 
อ่าน..
G 

INSTRU | C | Gm | F | Fm |

C 
  ต่อให้ต้องผิด
Gm 
หวังไม่รู้กี่ครั้งก็เริ่มใ
F 
หม่
F 
  มีใครอีกมาก
Fm 
มายที่คอยและช่วยเติมไฟ
C 
  ผิดถูกเป็นพันครั้ง
Gm 
  ต้องมีสักครั้งที่ถูก
Dm 
ใจ..
G 

 
ถ้าความ
Em 
รักมันทำให้เราร้องไ
Am 
ห้ฟูมฟาย
 
ปล่อยออก
Dm 
มาให้มันระบาย 
 
แล้ว
G 
รีบเริ่มใหม่
 
บาง
Em 
ครั้งรักที่เข้ามาอาจจะแ
Am 
ค่ลองใจ
 
เพื่อให้
Dm 
เรา.. 
 
เรียน
G 
รู้..

 
มันอาจจะ
C 
ลบ 
 
รอยแผ
Gm 
ลใจไม่ได้สักที
 
ก็
F 
จำ..สิ่งที่ดี
Fm 
ที่เคยได้ทำ
 
ให้
C 
มัน..เป็นแค่
Gm 
คนที่เคยรู้จัก
F 
กัน..
 
เหมือนนิ
Fm 
ทานที่ฉันเคยได้
Dm 
อ่าน..
G 

INSTRU | C | Gm | F | Fm |
INSTRU | C | Gm | F | Fm |

Dm 
  ให้จดจำเอา
Em 
ไว้ว่าครั้งหนึ่งเคยเสียใจ
F 
  เก็บสิ่งที่ดี
Fm 
ไว้ 
 
 
G 

 
มันอาจจะ
C 
ลบ 
 
รอยแผ
Gm 
ลใจไม่ได้สักที
 
ก็
F 
จำ..สิ่งที่ดี
Fm 
ที่เคยได้ทำ
 
ให้
C 
มัน..เป็นแค่
Gm 
คนที่เคยรู้จัก
F 
กัน..
 
เหมือนนิ
Fm 
ทานที่ฉันเคยได้
 
อ่าน..

 
มันอาจจะ
C 
ลบ 
 
รอยแผ
Gm 
ลใจไม่ได้สักที
 
ก็
F 
จำ..สิ่งที่ดี
Fm 
ที่เคยได้ทำ
 
ให้
C 
มัน..เป็นแค่
Gm 
คนที่เคยรู้จัก
F 
กัน..
 
เหมือนนิ
Fm 
ทานที่ฉันเคยได้
Dm 
อ่าน..
G 

OUTRO | C | Gm | F | Fm | ( 2 Times ) | C |


แค่รักตัวเองไว้ ให้เท่ากับที่เคยรักใคร
และคิดเผื่อเอาไว้..ว่าฉันจะเริ่มชีวิตใหม่
บอกใจต้องทนไว้
ให้มันเป็นเรื่องที่ผ่านไป..

และจากนี้ต่อไป จะไม่มีใครต้องเสียใจ
ไม่ว่าทำอะไร ก็ไม่ต้องคิดและแคร์ใคร
แค่เพียงคนๆ เดียว
ไม่ต้องไปคิดให้มากมาย..

ถ้าความรักมันทำให้เราร้องไห้ฟูมฟาย
ปล่อยออกมาให้มันระบาย แล้วรีบเริ่มใหม่
บางครั้งรักที่เข้ามาอาจจะแค่ลองใจ
เพื่อให้เรา.. เรียนรู้..

มันอาจจะลบ..รอยแผลใจไม่ได้สักที
ก็จำ..สิ่งที่ดีที่เคยได้ทำ
ให้มัน..เป็นแค่คนที่เคยรู้จักกัน..
เหมือนนิทานที่ฉันเคยได้อ่าน..

( ดนตรี )

ต่อให้ต้องผิดหวังไม่รู้กี่ครั้งก็เริ่มใหม่
มีใครอีกมากมายที่คอยและช่วยเติมไฟ
ผิดถูกเป็นพันครั้ง
ต้องมีสักครั้งที่ถูกใจ..

ถ้าความรักมันทำให้เราร้องไห้ฟูมฟาย
ปล่อยออกมาให้มันระบาย แล้วรีบเริ่มใหม่
บางครั้งรักที่เข้ามาอาจจะแค่ลองใจ
เพื่อให้เรา.. เรียนรู้..

มันอาจจะลบ รอยแผลใจไม่ได้สักที
ก็จำ..สิ่งที่ดีที่เคยได้ทำ
ให้มัน..เป็นแค่คนที่เคยรู้จักกัน..
เหมือนนิทานที่ฉันเคยได้อ่าน..

( ดนตรี )

ให้จดจำเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งเคยเสียใจ
เก็บสิ่งที่ดีไว้

มันอาจจะลบ รอยแผลใจไม่ได้สักที
ก็จำ..สิ่งที่ดีที่เคยได้ทำ
ให้มัน..เป็นแค่คนที่เคยรู้จักกัน..
เหมือนนิทานที่ฉันเคยได้อ่าน..

มันอาจจะลบ รอยแผลใจไม่ได้สักที
ก็จำ..สิ่งที่ดีที่เคยได้ทำ
ให้มัน..เป็นแค่คนที่เคยรู้จักกัน..
เหมือนนิทานที่ฉันเคยได้อ่าน..

มิวสิควิดีโอ ลบไม่ได้ให้จำสิ่งที่ดี PURE KANIN

เพลง : ลบไม่ได้ให้จำสิ่งที่ดี
ศิลปิน : PURE KANIN
เนื้อร้อง/ทำนอง : PURE KANIN
เรียบเรียง : Prateep Siri-issranan
ติดต่อ: [email protected]
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend