คอร์ดเพลง ทุกความทรงจำ Only Monday

  
Text   


INTRO | A | A |

A 
ผ่าน..มานาน..
 
จากวันที่
D 
ฉันและเธอได้เคยบอกคำร่ำลา
A 
ผ่าน..เวลา..
 
ที่เราทั้งส
D 
องได้ใช้ชีวิตที่ผ่านมา

 
แต่ในตอน
Bm 
นี้ฉันเริ่มต้นใหม่
 
และเ
E 
ธอก็เริ่มต้นใหม่
 
แต่บาง
C#m 
ครั้งก็ยังคงเห็นภาพขอ
F#m 
งเธอ
 
เป็นภาพเ
Bm 
บลอลางๆ 
 
เป็นภาพเธอจางๆ
 
ในทุกๆ
E 
ที่ 
 
ที่ฉันนั้นเคยไปกับเธอ

A 
ผ่าน..มานาน..
 
ที่เราต่างเ
D 
ลือกหนทางที่มันต่างกันทุกอย่าง
A 
ผ่าน..เวลา..
 
ที่เราทะเ
D 
ลาะ 
 
แล้วต้องจบลงด้วยการร่ำลา

 
แต่ในตอน
Bm 
นี้ฉันเริ่มต้นใหม่
 
และใ
E 
ช้ชีวิตกับคนใหม่
 
แต่บาง
C#m 
ครั้งก็ยังคงเห็นภาพขอ
F#m 
งเธอ 
 
 
F#7 
 
เป็นภาพเ
Bm 
บลอลางๆ 
 
เป็นภาพเธอจางๆ
 
ให้ได้เ
E 
ห็นว่ายังคงเป็นใบหน้าเธอ

 
และ
A 
น้ำตาก็ไหลรินออกมา
 
ทำใ
F#m 
ห้รู้ว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
 
ฉันยังลืม
Bm 
เธอไม่ได้ 
 
ฉันยังลืมเธอไม่ได้
 
และยังคงร้
E 
องไห้ทุกๆ 
 
ครั้งที่เห็นเธอ

 
และ
A 
น้ำตาที่ไหลรินออกมา
 
ทำให้
F#m 
รู้ว่าที่คิดตลอดมา
 
ว่าฉันจะลืม
Bm 
เธอให้ได้ 
 
(ฉันยังลืมเธอไม่ได้)
 
ฉันจะลืมเธอให้ได้ (ฉันยังลืมเธอไม่ได้)
 
 
ไม่มีท
E 
างจะลบภาพเธอนั้นออกไป
 
เพราะเธอยังฝังอยู่ในทุกความทรงจำ..
 

INSTRU | A | A | F#m | F#m |
INSTRU | Bm | Bm | E | E |

 
และ
A 
น้ำตาก็ไหลรินออกมา
 
ทำใ
F#m 
ห้รู้ว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
 
ฉันยังลืม
Bm 
เธอไม่ได้ 
 
ฉันยังลืมเธอไม่ได้
 
และยังคงร้
E 
องไห้ทุกๆ 
 
ครั้งที่เห็นเธอ

 
และ
A 
น้ำตาที่ไหลรินออกมา
 
ทำให้
F#m 
รู้ว่าที่คิดตลอดมา
 
ว่าฉันจะลืม
Bm 
เธอให้ได้ 
 
(ฉันยังลืมเธอไม่ได้)
 
ฉันจะลืมเธอให้ได้ (ฉันยังลืมเธอไม่ได้)
 
 
มันไม่มีท
E 
างจะลบภาพเธอนั้นออกไป
 
เพราะเธอยังฝังอยู่ในทุกความทรงจำ
 

INSTRU | A | A | F#m | F#m |

 
ฉันจะลืม
Bm 
เธอให้ได้ 
 
(ฉันยังลืมเธอไม่ได้)
 
ฉันจะลืมเธอให้ได้ (ฉันยังลืมเธอไม่ได้)
 
 
แต่ไม่มีท
E 
างจะลบภาพเธอนั้นออกไป
 
เพราะเธอยังฝังอยู่ในทุกควา
A 
มทรงจำ..


ผ่าน..มานาน..
จากวันที่ฉันและเธอได้เคยบอกคำร่ำลา
ผ่าน..เวลา..
ที่เราทั้งสองได้ใช้ชีวิตที่ผ่านมา

แต่ในตอนนี้ฉันเริ่มต้นใหม่
และเธอก็เริ่มต้นใหม่
แต่บางครั้งก็ยังคงเห็นภาพของเธอ
เป็นภาพเบลอลางๆ เป็นภาพเธอจางๆ
ในทุกๆที่ ที่ฉันนั้นเคยไปกับเธอ

ผ่าน..มานาน..
ที่เราต่างเลือกหนทางที่มันต่างกันทุกอย่าง
ผ่าน..เวลา..
ที่เราทะเลาะ แล้วต้องจบลงด้วยการร่ำลา

แต่ในตอนนี้ฉันเริ่มต้นใหม่
และใช้ชีวิตกับคนใหม่
แต่บางครั้งก็ยังคงเห็นภาพของเธอ
เป็นภาพเบลอลางๆ เป็นภาพเธอจางๆ
ให้ได้เห็นว่ายังคงเป็นใบหน้าเธอ

และน้ำตาก็ไหลรินออกมา
ทำให้รู้ว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
ฉันยังลืมเธอไม่ได้ ฉันยังลืมเธอไม่ได้
และยังคงร้องไห้ทุกๆ ครั้งที่เห็นเธอ

และน้ำตาที่ไหลรินออกมา
ทำให้รู้ว่าที่คิดตลอดมา
ว่าฉันจะลืมเธอให้ได้ (ฉันยังลืมเธอไม่ได้)
ฉันจะลืมเธอให้ได้ (ฉันยังลืมเธอไม่ได้)
ไม่มีทางจะลบภาพเธอนั้นออกไป
เพราะเธอยังฝังอยู่ในทุกความทรงจำ..

( ดนตรี )

และน้ำตาก็ไหลรินออกมา
ทำให้รู้ว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
ฉันยังลืมเธอไม่ได้ ฉันยังลืมเธอไม่ได้
และยังคงร้องไห้ทุกๆ ครั้งที่เห็นเธอ

และน้ำตาที่ไหลรินออกมา
ทำให้รู้ว่าที่คิดตลอดมา
ว่าฉันจะลืมเธอให้ได้ (ฉันยังลืมเธอไม่ได้)
ฉันจะลืมเธอให้ได้ (ฉันยังลืมเธอไม่ได้)
มันไม่มีทางจะลบภาพเธอนั้นออกไป
เพราะเธอยังฝังอยู่ในทุกความทรงจำ

( ดนตรี )

ฉันจะลืมเธอให้ได้ (ฉันยังลืมเธอไม่ได้)
ฉันจะลืมเธอให้ได้ (ฉันยังลืมเธอไม่ได้)
แต่ไม่มีทางจะลบภาพเธอนั้นออกไป
เพราะเธอยังฝังอยู่ในทุกความทรงจำ..

มิวสิควิดีโอ ทุกความทรงจำ Only Monday

เพลง : ทุกความทรงจำ
ศิลปิน : Only Monday
เนื้อร้อง/ทำนอง : Teepakorn Kumsuree
เรียบเรียง : Only Monday
ติดต่องานแสดง : 086-669-6099
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend